Year 2020, Volume 3 , Issue 2, Pages 135 - 138 2020-04-01

Trans-Cervical Insemination with Deep Frozen Ram Semen in Karayaka Sheep

Şeyma AYDEMİR [1]


Karayaka sheep is a breed that is valuable in terms of wool and meat quality. Therefore, Karayaka sheep race was used. Research, grown in Tokat who had given birth at least once a deal is made using 100 Karayaka sheep. Sheep were placed with progesterone impregnated sponges for 15 days in January, when there was no estrus. While the sponges were withdrawn, 750 IU PMSG injections were applied per animal. In the experimental group, Misoprostol (Cytotec, Pfizer-USA), which was the Prostaglandin E1 analogue, at a dose of 75 mg / sheep per animal 48 hours after PMSG injection. After waiting for 4 hours it was performed with trans-cervical insemination of frozen thawed semen. Lambing, fecundity and infertility rates were found as 44%, 48% and 56% in natural-mated group and 68%, 108% and 32% in misoprostol group, respectively. Fertility rate was numerically increased in misoprostol group compare to the control animals. Infertility rate was also numerically decreased in the treated group than the control ewes. The results indicated that acceptable fertilization and pregnancy rates could be obtained in estrous synchronized and trans cervically inseminated ewes after misoprostol treatment (p>0.05).
Sheep, Prostaglandin E1, Trans-cervical insemination
 • 1. Aghdam HR, Birler S, Alkan S. Ve Pabucçuoğlu S. 2002. Kıvırcık ırkı koyunlarda mevsim içi ve dışı östrus senkronizasyonu ve embriyo transfer çalışmaları. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28 (2), 475-487.
 • 2. Aşkın Y. 1982. Akkaraman ve Anadolu Merinosu koyunlarında eksogen hormon kullanarak kızgınlığın senkronizasyonu ve döl veriminin denetimi olanakları. Doçentlik tezi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara.
 • 3. Beck NFG, Jones M, Davies B. Peters AR and Williams SP. 1996. Oestrus synchronization in ewes: the effect of combining a prostaglandin with a GnRH agonist(buserelin). Animal Science, 62, 85–87.
 • 4. Brown MA and Jackson WG. 1995. Ewe productivity and subsequent preweaning lamb performance in St. Croix sheep bred at different times during the year. Journal of Animal Science, 73, 1258–1263.
 • 5. Bulletti C, De Zıegler Domınıque, De Moustier Beatrice, Polli V, Bolelli G, Franceschetti F, Flamigni C. 2001. Uterine Contractility: Vaginal Administration of the β‐Adrenergic Agonist, Terbutaline. Annals of the New York Academy of Sciences, 943(1), 163-171.
 • 6. Daşkın A. 2001. Östrusları sinkronize edilen Akkaraman koyunlarında PMSG enjeksiyonlarının döl verimine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48, 165 – 167.
 • 7. Dellal G, Cedden F. 2002. Koyun ve koyunda üremenin mevsime bağlılığı ve üreme ve fotoperiyot ilişkileri. Hayvansal Üretim, 43(1), 64-73.
 • 8. Eliçin A, Cengiz F, Ertuğrul M. 1986. Rantabl koyun yetiştiriciliğinde yeni yetiştirme teknikleri. Batı Akdeniz Bölgesi, 1.
 • 9. Emrelli AZ, Horoz H. ve Tek Ç. 2003. Merinos ırkı koyunlarda mevsim dışı melatonin ve progesteron uygulamalarının estrus siklusunun uyarılması ve döl verimine etkisi. İstanbul Üniversitesi. Veteriner. Fakültesi. Dergisi, 29 (2), 267–275.
 • 10. Hawk HW. 1983. Sperm survival and transport in the female reproductive tract. Journal of Dairy Science, 66(12), 2645-2660.
 • 11. Horta AEM, Barbas JP, Marques CC, Baptista MC, Vasques MI, Pereira RM, Cavaco‐Gonçalves S. 2010. Improvement of fertility in artificially inseminated ewes following vaginal treatment with misoprostol plus terbutaline sulphate. Reproduction in domestic animals, 45(6), e412-e416.
 • 12. Koyuncu M, Uzun Ş. ve Şengül L. 2000. Kıvırcık koyunlarında progesteron ve farklı dozda PMSG kullanımının kızgınlık denetimi ve döl verimini arttırma olanakları. Turkish Journal of Veterinary Animal Science, 25, 971–974.
 • 13. Kullander S, Svanberg L. 1985. On resorption and the effects of vaginally administered terbutaline in women with premature labor. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 64(7), 613-616.
 • 14. Leethongdee S, Kershaw-Young CM, Scaramuzzi RJ, Khalid M. 2010. Intra-cervical application of Misoprostol at estrus alters the content of cervical hyaluronan and the mRNA expression of follicle stimulating hormone receptor (FSHR), luteinizing hormone receptor (LHR) and cyclooxygenase-2 in the ewe. Theriogenology, 73(9), 1257-1266.
 • 15. Onder H. 2018. Nonparametric statistical methods used in biological experiments, BSJ Eng Sci, 1(1): 1-6.
 • 16. Özkoca A. 1984. Sıl-estrus implantlarının kullanılmasıyla koyunlarda kızgınlığın düzenlenmesi. Florya Sun’i Tohumlama Laboratuarı, İstanbul.
 • 17. Tekin N. 1994. Spermanın Muayenesi ve Degerlendirilmesi, alınmıştır “Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon, Suni Tohumlama, Dogum ve Infertilite”. Editör Alaçam E. 69–79, Dizgievi, Konya.
 • 18. Webb, D.W. 2004. Artificial insemination in dairy cattle. http://edis.ifas.ufl.edu/DS089. Erişim Tarihi: 23.3.2018
 • 19. Wing DA, Ham D, Paul RH. 1999. A comparison of orally administered misoprostol with vaginally administered misoprostol for cervical ripening and labor induction. American journal of obstetrics and gynecology, 180(5), 1155-1160.
 • 20. Yami A, Sheep E, Merkel RC. 2008. Sheep and goat production handbook for Ethiopia.
 • 21. Yavuzer U. 2005. The possibilities of twice yearly lambing of Awassi sheep ewes without using hormones in an organic animal production system. Turkish Journal of Veteriner Animal Science, 29, 27–30.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0636-8212
Author: Şeyma AYDEMİR (Primary Author)
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 1, 2020

Bibtex @research article { bsagriculture631704, journal = {Black Sea Journal of Agriculture}, issn = {}, eissn = {2618-6578}, address = {bsjagri@blackseapublishers.com}, publisher = {Hasan ÖNDER}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {135 - 138}, doi = {}, title = {Trans-Cervical Insemination with Deep Frozen Ram Semen in Karayaka Sheep}, key = {cite}, author = {Aydemi̇r, Şeyma} }
APA Aydemi̇r, Ş . (2020). Trans-Cervical Insemination with Deep Frozen Ram Semen in Karayaka Sheep . Black Sea Journal of Agriculture , 3 (2) , 135-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bsagriculture/issue/51814/631704
MLA Aydemi̇r, Ş . "Trans-Cervical Insemination with Deep Frozen Ram Semen in Karayaka Sheep" . Black Sea Journal of Agriculture 3 (2020 ): 135-138 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bsagriculture/issue/51814/631704>
Chicago Aydemi̇r, Ş . "Trans-Cervical Insemination with Deep Frozen Ram Semen in Karayaka Sheep". Black Sea Journal of Agriculture 3 (2020 ): 135-138
RIS TY - JOUR T1 - Trans-Cervical Insemination with Deep Frozen Ram Semen in Karayaka Sheep AU - Şeyma Aydemi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Agriculture JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 138 VL - 3 IS - 2 SN - -2618-6578 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Agriculture Trans-Cervical Insemination with Deep Frozen Ram Semen in Karayaka Sheep %A Şeyma Aydemi̇r %T Trans-Cervical Insemination with Deep Frozen Ram Semen in Karayaka Sheep %D 2020 %J Black Sea Journal of Agriculture %P -2618-6578 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Aydemi̇r, Şeyma . "Trans-Cervical Insemination with Deep Frozen Ram Semen in Karayaka Sheep". Black Sea Journal of Agriculture 3 / 2 (April 2020): 135-138 .
AMA Aydemi̇r Ş . Trans-Cervical Insemination with Deep Frozen Ram Semen in Karayaka Sheep. BSJ Agri.. 2020; 3(2): 135-138.
Vancouver Aydemi̇r Ş . Trans-Cervical Insemination with Deep Frozen Ram Semen in Karayaka Sheep. Black Sea Journal of Agriculture. 2020; 3(2): 135-138.