Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2146-8494 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Namik Kemal University | https://dergipark.org.tr/bsbd


Balkan Journal of Social Sciences (BJSS) is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published biannually in January and July.
Scientific and legal liabilities of the articles published in BJSS belong to the authors. The copyrights of the works that are published in the journal are transferred to Tekirdağ Namık Kemal University. No part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission of the Publisher.
BJSS focuses on, but not limited to the following topics: business, economics, educational sciences, finance, fine arts, history, international relations, linguistics, literature, philosophy, political science, psychology, sociology and theology, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. All articles published in our journals are open access, freely available online and no fee is charged for publishing articles.

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2146-8494 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Namik Kemal University | https://dergipark.org.tr/bsbd
Cover Image


Balkan Journal of Social Sciences (BJSS) is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published biannually in January and July.
Scientific and legal liabilities of the articles published in BJSS belong to the authors. The copyrights of the works that are published in the journal are transferred to Tekirdağ Namık Kemal University. No part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission of the Publisher.
BJSS focuses on, but not limited to the following topics: business, economics, educational sciences, finance, fine arts, history, international relations, linguistics, literature, philosophy, political science, psychology, sociology and theology, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. All articles published in our journals are open access, freely available online and no fee is charged for publishing articles.

Volume 8 - Issue 16 - Jul 2019
 1. Endüstriyel Dönüşüm Sürecinde AHP Yöntemi ile Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
  Pages 105 - 117
  Ercan Öztemel, Semih Özel, Samet Gürsev
 2. Havayolu İle Yolcu Taşımacılığında Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: İstanbul Hava Limanları Örneği
  Pages 119 - 128
  Bayram Topal, Hasan Şahin, Beyza Topal
 3. Konstrüktivist Perspektiften Devrim Sonrası İran Siyasal Sistemi
  Pages 129 - 137
  Hakan Cavlak, Ümmiye Özbilek
 4. Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Nedensellik Analizi
  Pages 139 - 146
  Hamza Çeştepe, Hasret Gençel
 5. Bütçenin Mahiyeti ve 2002 Sonrası Merkezi Yönetim Bütçesinin Mali Disiplin Ekseninde İncelenmesi
  Pages 147 - 155
  Osman Cenk Kanca, Metin Bayrak
 6. Türkiye’deki Kooperatiflerde Kurumsal Yönetişim İlkelerinin Uygulanabilirliği
  Pages 157 - 167
  Serhan Gürkan
 7. Almanya Polonya İlişkilerinde Bir Hayalet: Tarihi Meseleler
  Pages 169 - 178
  Oktay Hekimler
 8. ASEAN Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Geçerliliğine İlişkin Bir Analiz
  Pages 179 - 186
  Durmuş Çağrı Yıldırım, Seda Yıldırım, Selen Çoltu
 9. Human Factor in Change Management: An Example from Turkish Banking Sector
  Pages 187 - 198
  Elif Baykal
 10. Yapılandırılmış Varlık Fonlama Tekniği Olarak Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye'deki Uygulamaları
  Pages 199 - 207
  Sultan Gedik Göçer, Memet Cem Danacı
 11. Türkiye, Almanya ve Hindistan Sağlık Sistemleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Pages 209 - 218
  Nüket Kırcı Çevik, Onur Yüksel
 12. Çevresel Kuznets Hipotezinin Türkiye İçin Geçerliliğinin Ampirik Analizi: 1960-2014 Dönemi ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
  Pages 219 - 227
  Salih Öztürk, Meryem İnci Gülen
 13. Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
  Pages 229 - 236
  Emrah İsmail Çevik, Gürsel Bektaş
 14. Sosyal Öğrenme Kuramı ve Sosyal Değişim Kuramı Perspektifinden Etik Liderlik
  Pages 237 - 242
  Belgin Bahar