Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir

Year 2019, Volume 2, Issue 4, 123 - 130, 01.10.2019
https://doi.org/10.34248/bsengineering.561588

Abstract

In this study, it was examined effects of climatic and topographic conditions, urbanization and transportation on air quality of Igdir which is the eastern province of Turkey and is an agricultural city. An important part of the city's settlements is on fertile farmland. Air pollutants arising from industry, settlements and transportation show the density on the city center mostly without transcending elevations which have bowl shape and are located around the city during the winter months. Air pollution during the winter months causes a dense fog over the city for weeks under the influence of inversion layer and is reaching significantly amount to effect on human health. Igdir province is located in the orange group (it may occur health implications for vulnerable groups) in terms of EPA air quality index. Also, it is much higher than 80 µg m-3 which is national limit value for PM10. In addition, the average wind speed of Igdir is 1.2 m s-1 and has not enough power to distribute polluted air. 

References

 • Altikat A, Dogru S, Argun YA, Bayram T. 2015. New Chernobyl? Metsamor Nuclear Power Plant. International Conference on Civil and Environmental Engineering; May 20-23; Nevsehir, Turkey; p. 2057-2066.
 • Aras E, Tekay N. 2017. Iğdır Ili 2016 Yılı Çevre Durum Raporu. T.C. Iğdır Valiliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Igdir:Turkey; p: 96.
 • Ceyhan N, Şevik H, Pekerşen Ş. 1995. Konya İli Hava Kalitesi Yönetimi ve Kirlilik Raporu, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü III. Ulusal Sempozyumu; September 11-13; Ankara, Turkey.
 • Çiftçi Ç, Dursun Ş, Levend S, Kunt F. 2012. Topoğrafik Yapı, İklim Şartları ve Kentleşmenin Konya’da Hava Kirliliğine Etkisi. Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu; September 26-29; Istanbul, Turkey.
 • Dogru S, Bayram T, Argun YA, Altikat A. 2015. Investigation of Air Pollution Parameter Variation on Between 2007-2014: The Case of Igdir (Turkey). International Conference on Civil and Environmental Engineering; May 20-23; Nevsehir, Turkey. p: 87-95.
 • Dursun Ş, Gürü M. 1995. SO2 Konsantrasyonunun Meteorolojik Faktörlerle İlişkisinin Araştırılması ve Yağmur Suyunda Oksitlenmemiş SO2‘nin Ölçümü. Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü III. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey.
 • Dursun Ş. 1996. Samsun İl Merkezinde Kükürt dioksit ve Duman Kirliliği Ölçümü ve Bu Kirliliğe Etki Eden Diğer Faktörlerin Araştırılması, Niğde Fen Bilimleri Dergisi, 1: 53-61.
 • Dursun Ş. 1997. Samsun İli Civarındaki Topoğrafik Yapının, bölgenin Hava Kirliliğine Etkisi, 20.Yıl Jeoloji Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi; Konya, Turkey; P. 211-215.
 • Evyapan F. 2006. Türkiye’de Hava Kirliliği Sorunu ve Solunum Sistemi Sağlığı Üzerine Etkileri, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı; p. 89-93.
 • Havaizleme. 2017. www.havaizleme.gov.tr/Services/AirQuality (Date of access: 07 May 2019).
 • İbret BÜ, Aydınözü D. 2009. Şehirleşmede Yanlış Yer Seçiminin Hava Kirliliği Üzerine Olan Etkisine Bir Örnek: Kastamonu Şehri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Coğrafya Dergisi. 18: 71-88.
 • Iğdır. 2017. http://www.igdir.gov.tr/cografi-yapisi (Date of access: 07 May 2019).
 • Kadıoğlu M, Toros H. 1993. Şehirleşmenin Türkiye'de İklime Etkisi, Çevre'93, Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı, Almalı, Kazakistan; June 26-29; p.241-246.
 • Karaoğlu M. 2011. Zirai Meteorolojik Açıdan Igdir İklim Etüdü. Igdir Univ. J. Inst. Sci. & Tech; 1(1): 97-104.
 • Kaya D, Öztürk H. 2013. Hava Kalitesi Yönetimi. Umuttepe Yayınları. Kocaeli-Turke; p. 328.
 • Keser N. 2002. Kütahya'da Hava Kirliliğine Etki Eden Topografik Ve Klimatik Faktörler. Marmara Coğrafya Dergisi, 5: 69-100.
 • Mgm. 2017. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=IGDIR (Date of access: 07 May 2019).
 • Noordijk H, Visser H. 2002. Correcting Air Pollution Concentrations for Meteorological Conditions; An Extended Regression-Tree Approach, Environmental Monitoring, Evaluation & Protection Program, Eurpean Union, Annual Reports; p. 73.
 • Özdemir F. 2008. Türkiye Genelinde Kükürt Dioksit Ve Partiküler Madde Kirlilik Dağılımlarının Analizi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Master Thesis (Unpublished).
 • Öztürk M. 2007. Partikül Madde Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerinde Etkisi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara-Turkey.
 • Seinfeld HJ, Spyros N, 2016. Atmospheric Chemistry and Physics from Air Pollution to Climate Change‖, Second Edition, John Wiley And Sons Inc, Hoboken, New Jersey; p.1152.
 • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. 2004. Türkiye Çevre Atlası, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı,; Ankara-Turkey; p. 472,.
 • Taş F. 2006. Hava Kirliliği ve Kastamonu Şehir Merkezi İçin Değerlendirme, Gazi Üniversitesi. Fen bilimleri Enstitüsü. Master Thesis (Unpublished).
 • THEP. 2014. Igdir İli Temiz Hava Eylem Planı (THEP) 2014-2019. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü;. Igdir-Turkey; p. 36.
 • Toros H. 2000. İstanbul‘da Asit Yağışları, Kaynakları ve Etkileri, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Phd Thesis (Unpublished).
 • Vesilind PA, Morgan SM, Heine LG. 2010. Introduction to environmental engineering (Translation editor. Prof. Dr. İsmail Toröz). Third Edition Translation. Nobel Publishing; Turkey; p. 640.
 • Wark K, Warner CF. 1981. Air Pollution Its Origin & Control. 2. Printing, Harper & Row Publishers; New York; p. 573.

Year 2019, Volume 2, Issue 4, 123 - 130, 01.10.2019
https://doi.org/10.34248/bsengineering.561588

Abstract


References

 • Altikat A, Dogru S, Argun YA, Bayram T. 2015. New Chernobyl? Metsamor Nuclear Power Plant. International Conference on Civil and Environmental Engineering; May 20-23; Nevsehir, Turkey; p. 2057-2066.
 • Aras E, Tekay N. 2017. Iğdır Ili 2016 Yılı Çevre Durum Raporu. T.C. Iğdır Valiliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Igdir:Turkey; p: 96.
 • Ceyhan N, Şevik H, Pekerşen Ş. 1995. Konya İli Hava Kalitesi Yönetimi ve Kirlilik Raporu, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü III. Ulusal Sempozyumu; September 11-13; Ankara, Turkey.
 • Çiftçi Ç, Dursun Ş, Levend S, Kunt F. 2012. Topoğrafik Yapı, İklim Şartları ve Kentleşmenin Konya’da Hava Kirliliğine Etkisi. Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu; September 26-29; Istanbul, Turkey.
 • Dogru S, Bayram T, Argun YA, Altikat A. 2015. Investigation of Air Pollution Parameter Variation on Between 2007-2014: The Case of Igdir (Turkey). International Conference on Civil and Environmental Engineering; May 20-23; Nevsehir, Turkey. p: 87-95.
 • Dursun Ş, Gürü M. 1995. SO2 Konsantrasyonunun Meteorolojik Faktörlerle İlişkisinin Araştırılması ve Yağmur Suyunda Oksitlenmemiş SO2‘nin Ölçümü. Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü III. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey.
 • Dursun Ş. 1996. Samsun İl Merkezinde Kükürt dioksit ve Duman Kirliliği Ölçümü ve Bu Kirliliğe Etki Eden Diğer Faktörlerin Araştırılması, Niğde Fen Bilimleri Dergisi, 1: 53-61.
 • Dursun Ş. 1997. Samsun İli Civarındaki Topoğrafik Yapının, bölgenin Hava Kirliliğine Etkisi, 20.Yıl Jeoloji Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi; Konya, Turkey; P. 211-215.
 • Evyapan F. 2006. Türkiye’de Hava Kirliliği Sorunu ve Solunum Sistemi Sağlığı Üzerine Etkileri, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı; p. 89-93.
 • Havaizleme. 2017. www.havaizleme.gov.tr/Services/AirQuality (Date of access: 07 May 2019).
 • İbret BÜ, Aydınözü D. 2009. Şehirleşmede Yanlış Yer Seçiminin Hava Kirliliği Üzerine Olan Etkisine Bir Örnek: Kastamonu Şehri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Coğrafya Dergisi. 18: 71-88.
 • Iğdır. 2017. http://www.igdir.gov.tr/cografi-yapisi (Date of access: 07 May 2019).
 • Kadıoğlu M, Toros H. 1993. Şehirleşmenin Türkiye'de İklime Etkisi, Çevre'93, Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı, Almalı, Kazakistan; June 26-29; p.241-246.
 • Karaoğlu M. 2011. Zirai Meteorolojik Açıdan Igdir İklim Etüdü. Igdir Univ. J. Inst. Sci. & Tech; 1(1): 97-104.
 • Kaya D, Öztürk H. 2013. Hava Kalitesi Yönetimi. Umuttepe Yayınları. Kocaeli-Turke; p. 328.
 • Keser N. 2002. Kütahya'da Hava Kirliliğine Etki Eden Topografik Ve Klimatik Faktörler. Marmara Coğrafya Dergisi, 5: 69-100.
 • Mgm. 2017. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=IGDIR (Date of access: 07 May 2019).
 • Noordijk H, Visser H. 2002. Correcting Air Pollution Concentrations for Meteorological Conditions; An Extended Regression-Tree Approach, Environmental Monitoring, Evaluation & Protection Program, Eurpean Union, Annual Reports; p. 73.
 • Özdemir F. 2008. Türkiye Genelinde Kükürt Dioksit Ve Partiküler Madde Kirlilik Dağılımlarının Analizi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Master Thesis (Unpublished).
 • Öztürk M. 2007. Partikül Madde Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerinde Etkisi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara-Turkey.
 • Seinfeld HJ, Spyros N, 2016. Atmospheric Chemistry and Physics from Air Pollution to Climate Change‖, Second Edition, John Wiley And Sons Inc, Hoboken, New Jersey; p.1152.
 • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. 2004. Türkiye Çevre Atlası, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı,; Ankara-Turkey; p. 472,.
 • Taş F. 2006. Hava Kirliliği ve Kastamonu Şehir Merkezi İçin Değerlendirme, Gazi Üniversitesi. Fen bilimleri Enstitüsü. Master Thesis (Unpublished).
 • THEP. 2014. Igdir İli Temiz Hava Eylem Planı (THEP) 2014-2019. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü;. Igdir-Turkey; p. 36.
 • Toros H. 2000. İstanbul‘da Asit Yağışları, Kaynakları ve Etkileri, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Phd Thesis (Unpublished).
 • Vesilind PA, Morgan SM, Heine LG. 2010. Introduction to environmental engineering (Translation editor. Prof. Dr. İsmail Toröz). Third Edition Translation. Nobel Publishing; Turkey; p. 640.
 • Wark K, Warner CF. 1981. Air Pollution Its Origin & Control. 2. Printing, Harper & Row Publishers; New York; p. 573.

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Yusuf Alparslan ARGUN This is me (Primary Author)
KARAMANOGLU MEHMETBEY UNIVERSITY
0000-0001-6452-3634
Türkiye


Sevtap Tırınk>
Igdir University
0000-0003-0123-0054
Türkiye


Tuba BAYRAM>
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3282-7099
Türkiye

Publication Date October 1, 2019
Application Date May 8, 2019
Acceptance Date August 4, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 2, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { bsengineering561588, journal = {Black Sea Journal of Engineering and Science}, eissn = {2619-8991}, address = {bsjsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Uğur ŞEN}, year = {2019}, volume = {2}, number = {4}, pages = {123 - 130}, doi = {10.34248/bsengineering.561588}, title = {Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir}, key = {cite}, author = {Argun, Yusuf Alparslan and Tırınk, Sevtap and Bayram, Tuba} }
APA Argun, Y. A. , Tırınk, S. & Bayram, T. (2019). Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir . Black Sea Journal of Engineering and Science , 2 (4) , 123-130 . DOI: 10.34248/bsengineering.561588
MLA Argun, Y. A. , Tırınk, S. , Bayram, T. "Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir" . Black Sea Journal of Engineering and Science 2 (2019 ): 123-130 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bsengineering/issue/47094/561588>
Chicago Argun, Y. A. , Tırınk, S. , Bayram, T. "Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir". Black Sea Journal of Engineering and Science 2 (2019 ): 123-130
RIS TY - JOUR T1 - Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir AU - Yusuf AlparslanArgun, SevtapTırınk, TubaBayram Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34248/bsengineering.561588 DO - 10.34248/bsengineering.561588 T2 - Black Sea Journal of Engineering and Science JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 130 VL - 2 IS - 4 SN - -2619-8991 M3 - doi: 10.34248/bsengineering.561588 UR - https://doi.org/10.34248/bsengineering.561588 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Engineering and Science Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir %A Yusuf Alparslan Argun , Sevtap Tırınk , Tuba Bayram %T Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir %D 2019 %J Black Sea Journal of Engineering and Science %P -2619-8991 %V 2 %N 4 %R doi: 10.34248/bsengineering.561588 %U 10.34248/bsengineering.561588
ISNAD Argun, Yusuf Alparslan , Tırınk, Sevtap , Bayram, Tuba . "Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir". Black Sea Journal of Engineering and Science 2 / 4 (October 2019): 123-130 . https://doi.org/10.34248/bsengineering.561588
AMA Argun Y. A. , Tırınk S. , Bayram T. Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir. BSJ Eng. Sci.. 2019; 2(4): 123-130.
Vancouver Argun Y. A. , Tırınk S. , Bayram T. Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir. Black Sea Journal of Engineering and Science. 2019; 2(4): 123-130.
IEEE Y. A. Argun , S. Tırınk and T. Bayram , "Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir", Black Sea Journal of Engineering and Science, vol. 2, no. 4, pp. 123-130, Oct. 2019, doi:10.34248/bsengineering.561588

                             22930