Year 2020, Volume 3 , Issue 2, Pages 71 - 75 2020-04-01

Agaricus bisporus var. Albinus (White-corked Mushroom) Diptera Tribe Sciarid Family Pests and Biological Control

Dilşan BOYLU [1]


Günümüzde, mantarın insan beslenmesi ve sağlığı açısından değerinin daha iyi anlaşılmasıyla kültür mantarı yetiştiriciliğine olan merak ve ilgi hızla artmaktadır. Mantarlar insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Mantarın %90’a yakın kısmını su oluşturmaktadır. İçinde çok az miktarda karbonhidrat ve yağ bulunması nedeniyle 100 g taze mantar tüketildiğinde 30-40 kalori alınmaktadır. Üreticilerin kültür mantarı yetiştiriciliği sorunları arasında hastalık ve zararlılar ile mücadele %92’sini oluşturmaktadır. Scarid familyasından mantar sinekleri önemli bir zararlı durumunda olup bu çalışmada biyolojik mücadele olanakları değerlendirilmiştir.

Nowadays, curiosity and interest in culture mushroom cultivation is rapidly increasing with better understanding of the value of mushrooms in terms of human nutrition and health. Mushrooms have an important place in human nutrition. Approximately 90% of the mushrooms is water. Due to the small amount of carbohydrates and fat in the 100 g of fresh mushrooms consumed 30-40 calories are taken. Among the problems of cultivated mushroom cultivation, the fight against diseases and pests constitutes 92%. Mushroom flies from the Scarid family are important pests and biological control possibilities were evaluated in this study.

 • Aksu Ş, Işık SE, Erkal S. 1996. Türkiye’de Kültür Mantarının Gelişimi Ve Mantar İşletmelerinin Genel Özellikleri. Türkiye V. Yemeklik Mantar Kongresi, Sayfa:1-14, 5-7 Kasım 1996, Yalova.
 • Aksu, S., 2006. Kültür Mantarı Üretim Teknikleri. Hasad Yayıncılık, İstanbul.
 • Başbağcı, G., Erler, F., 2015. Bazı Bitki Uçucu Yağları ve Anabileşenlerinin Mantar Scatopsid Sinekleri (Diptera: Scatopsidae) Üzerine Fümigant Etkilerinin Araştırılması. Tarla Bitkileri Kongresi, 2015, Çorum.
 • Clift, A. D., Terras, M. A., 1996. Evaluation of Fipronil for Use Against Mushroom Pests. Evaluate Options for Sustainable Pest Management in Cultivated Mushrooms, Final Report MU 206, NSW Agriculture Rydalmere, 14-19.
 • Demir, H., Sönmez, İ., 2011. Antalya’nın Korkuteli İlçesinde Kültür Mantarı (Agaricus bisporus) Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri. Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan, 2011, III:2431-2439, Eskişehir.
 • Deniz, M. U., Tütüncü, Ş., Eren, E., 2016. Ankara İli Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinde Tespit Edilen Sorunlar. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 182-188.Erkel İ. 1992. Dünya’da ve Türkiye’de Kültür Mantarcılığının Durumu. Türkiye IV. Yemeklik Mantar Kongresi, Sayfa: 7-11, 2–4 Kasım 1992, Yalova.
 • Fletcher, J. T., Gaze, R. H., 2008. Mushroom Pest and Disease Control: A Color Handbook. 1st Edition, Manson Publishing Ltd, London.
 • Gouge, D. H., Houge, N. G. M., 1995. The Susceptibility of Different Species od Sciarid Flies to Entomopathogenic Nemtodes. Journal of Helminthology, 69: 313 – 318.
 • İlbay, M. E., 2000. Kültürü yapılan yenilebilir mantarlar, Türkiye 6. Yemeklik Mantar Kongresi Bildiri ve Posterleri. Sayfa :1-41. 20-22 Eylül 2000. Bergama.
 • Jess S., Schweizer, H., 2009. Biological Control of Lycoriella ingenua (Diptera: Sciaridae) in Commercial Mushroom (Agaricus bisporus) cultivation: A Comparison Between Hypoaspis miles and Steinernema feltiae. Pest Management Science, 65: 1195-1200.
 • Kielbasa, R., Snetsinger, R., 1980. Life History of a Sciarid fly, Lycoriella mali, and Its injury Thresholds on the Commercial Mushroom. Penn State University Agricultural Experimental Station Bulletin, 833.
 • Korkmaz, A., 2010. Mantar Yetiştiriciliği. Samsun İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi Yayını.
 • Lee, S. H., Lim, E. K., Choi, K. H., Lee, J. P., Lee, H. O., Kim, I. S., Moon, B. J., 2002. Isolation and Identification of Entomopathogenic Bacteria for Biological Control of the Mushroom Fly, Lycoriella mali. The Korean Journal of Mycology, 30: 44-49.
 • Özdemir, E., 2007. Farklı Yetistirme Sistemleri ve Humik Asit Dozlarının Kültür Mantarında {Agaricus bisporus (Lange) Sing.} Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Öztürk, N., Basım, E., Mamay, M., 2017. Yemeklik Kültür Mantarı Üretim Alanlarında Görülen Genel Mantar Zararlıları ve Mücadelesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 21(4): 507-523.
 • Şahin, İ., Erler, F., Catal, M., 2016. Efficacy of Coloured Sticky Traps in Capturing Mushroom Flies (Diptera: Phoridae, Sciaridae and Scatopsidae). Fresenius Environmental Bulletin, 25(12a): 6106-6110.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu). 2015. Bitkisel Üretim İstatistikleri, İstatistiksel Tablolar ve Dinamik Sorgulama. Web ulaşımı: https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/ bitkisel.zul (Erişim tarihi: 05.07.2019).
 • White, P. F., 1986. The Effect of Sciarid Larvae (Lycoriella auripila) on Cropping of the Cultivated Mushroom (Agaricus bisporus). Annals of Applied Biology, 109: 11-17.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Reviews
Authors

Orcid: 0000-0002-0558-7782
Author: Dilşan BOYLU
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 1, 2020

Bibtex @review { bsengineering631999, journal = {Black Sea Journal of Engineering and Science}, issn = {}, eissn = {2619-8991}, address = {bsjsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Uğur ŞEN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {71 - 75}, doi = {}, title = {Agaricus bisporus var. Albinus (White-corked Mushroom) Diptera Tribe Sciarid Family Pests and Biological Control}, key = {cite}, author = {BOYLU, Dilşan} }
APA BOYLU, D . (2020). Agaricus bisporus var. Albinus (White-corked Mushroom) Diptera Tribe Sciarid Family Pests and Biological Control. Black Sea Journal of Engineering and Science , 3 (2) , 71-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bsengineering/issue/51955/631999
MLA BOYLU, D . "Agaricus bisporus var. Albinus (White-corked Mushroom) Diptera Tribe Sciarid Family Pests and Biological Control". Black Sea Journal of Engineering and Science 3 (2020 ): 71-75 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bsengineering/issue/51955/631999>
Chicago BOYLU, D . "Agaricus bisporus var. Albinus (White-corked Mushroom) Diptera Tribe Sciarid Family Pests and Biological Control". Black Sea Journal of Engineering and Science 3 (2020 ): 71-75
RIS TY - JOUR T1 - Agaricus bisporus var. Albinus (White-corked Mushroom) Diptera Tribe Sciarid Family Pests and Biological Control AU - Dilşan BOYLU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Engineering and Science JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 75 VL - 3 IS - 2 SN - -2619-8991 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Engineering and Science Agaricus bisporus var. Albinus (White-corked Mushroom) Diptera Tribe Sciarid Family Pests and Biological Control %A Dilşan BOYLU %T Agaricus bisporus var. Albinus (White-corked Mushroom) Diptera Tribe Sciarid Family Pests and Biological Control %D 2020 %J Black Sea Journal of Engineering and Science %P -2619-8991 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD BOYLU, Dilşan . "Agaricus bisporus var. Albinus (White-corked Mushroom) Diptera Tribe Sciarid Family Pests and Biological Control". Black Sea Journal of Engineering and Science 3 / 2 (April 2020): 71-75 .
AMA BOYLU D . Agaricus bisporus var. Albinus (White-corked Mushroom) Diptera Tribe Sciarid Family Pests and Biological Control. BSJ Eng. Sci.. 2020; 3(2): 71-75.
Vancouver BOYLU D . Agaricus bisporus var. Albinus (White-corked Mushroom) Diptera Tribe Sciarid Family Pests and Biological Control. Black Sea Journal of Engineering and Science. 2020; 3(2): 75-71.