Year 2020, Volume 3 , Issue 4, Pages 146 - 150 2020-10-01

Effects of Some Environmental Factors on the Some Growth and Lactation Characteristics of Anatolian Water Buffalo in Balıkesir, Düzce and Kütahya
Balıkesir, Düzce ve Kütahya’ daki Anadolu Mandalarında Bazı Çevre Faktörlerinin Büyüme ve Laktasyon Özelliklerine Etkisi

Ebru ERGÜNEŞ BERKİN [1] , Mustafa KÜÇÜKKEBABÇI [2] , Cüneyt KAPTAN [3]


In this study, birth, 6th month and 12th month live weights and lactation characteristics were evaluated by using the data obtained from the National Project of Breeding in the Hand of the Anatolian Water Buffalo carried out in Balıkesir, Düzce and Kütahya between 2013 and 2017. Year was used as the source of heterogeneity, province was as factor and gender as covariate. Year, province and co-variable were found statistically significant on the weights of interest (P<0.001). There was no effect of the first 3 years on 12th month live weight and the increase in the last two years was statistically significant (P <0.001). 5721 lactation data of the same provinces were evaluated. The effect of province, birth season and years on lactation milk yield and lactation period was examined and results showed that all interactions were not statistically significant. In that case only main effects have been interpreted. 40.61% of births were in spring, 37.39% in summer and 22.01% in other months. The effect of birth season on lactation milk yield and lactation period was statistically significant (P<0.001). In buffaloes giving birth in winter, lactation milk yield is higher and lactation period is longer. In these buffaloes, milk yield at the beginning of lactation is low, but the recovery of pasture with the arrival of spring is one of the factors that increase milk yield. Fluctuations in lactation milk yield and duration have been observed over the years. As a result; the effects of some environmental factors on growth characteristics, lactation milk yield and duration were investigated. With the use of these factors, it is thought that the selection program that will be formed together will have positive effects. Also; In future studies, new selection programs can be created by adding other efficiency and performance parameters.
Bu çalışmada, 2013-2017 yılları arasında Balıkesir, Düzce ve Kütahya'da yürütülen Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Ülkesel Projesinden elde edilen veriler kullanılarak doğum, 6. ay ve 12. ay canlı ağırlıkları değerlendirilmiştir. Yıl heterojenite kaynağı, il faktör, cinsiyet ise kovaryet olarak kullanılmıştır. Yıl, il ve kovaryet ilgilenilen ağırlıklar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P <0,001). 12. ay canlı ağırlık üzerine ilk 3 yılın etkisi bulunmazken, son iki yılda olan artış ise, istatistiksel olarak anlamlı (P<0,001) bulunmuştur. Aynı illere ait toplam 5721 laktasyon verisi değerlendirilmiş olup il, doğum mevsimi ve yılların laktasyon süt verimi ve laktasyon süresi üzerine etkisi incelenmiş ve tüm interaksiyonların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Bu durumda sadece ana etkiler yorumlanmıştır. Doğumların %40,61’i ilkbahar, %37,39’u yaz %22,01’ i ise diğer aylarda gerçekleşmiştir. İl, doğum mevsimi ve yılların, laktasyon süt verimi ve laktasyon süresi üzerine etkisi istatistiki olarak önemli (P<0,001) bulunmuştur. Laktasyon süt verimi ve laktasyon süresi en uzun olan mevsim, kışın doğum yapan mandalardadır. Bu mandalarda, laktasyonun başında süt verimi düşükken, ilkbaharın gelmesi ile birlikte meranın canlanması, süt verimini arttıran faktörlerden biridir. Yıllar itibariyle laktasyon süt verimi ve süresinde dalgalanmalar görülmektedir. Bu çalışmada bazı çevre faktörlerinin, büyüme özellikleri, laktasyon süt verimi ve süresi üzerine etkisi incelenmiştir. Bu faktörlerin kullanılması ile birlikte oluşturulması muhtemel seleksiyon programının, etkilerinin olumlu yönde olacağı düşünülmektedir. İlerde yapılacak çalışmalarda, diğer verim ve performans parametrelerinin eklenmesi suretiyle de yeni seleksiyon programları da oluşturulabilir.
 • FAO. 2016. World Water Buffalo Statistics. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA, (erişim tarihi: 26.06.2019).
 • Kul E, Filik G, Şahin A, Çayıroğlu H, Uğurlutepe E, Erdem H. 2018. Effects of some environmental factors on birth weight of Anatolian buffalo calves. TURJAF, 6(4): 444-446.
 • Pandya GM, Joshi CG, Rank DN. 2015. Genetic analysis of body weight traits of surti buffalo. Buf Bu, 34(2): 189-195.
 • Rathod AS, Vaidya MS, Ali SS. 2018. Genetic Studies of productive and reproductive attributes of surti buffalo in Maharashtra. IJLR, 8(18): 309-314.
 • Sigdel A, Bhattarai N, Kolachhapati MR, Paudyal S. 2015. Estimation of genetic parameters for productive traits of murrah buffaloes in Kaski, Nepal. IJR, 2(5): 1-11.
 • Soysal Mİ, Genç S, Aksel M, Ünal EÖ, Gürcan EK. 2018. Effect of environmental factors on lactation milk yield, lactation length and calving ınterval of Anatolian buffalo in Istanbul. JASP, 1(1): 93-101.
 • SPSS. 2015. SPSS for Windows. Version 23.00. Chicago.
 • Şahin A, Ulutaş Z. 2014. Anadolu mandalarının değişik metotlara göre tahmin edilen süt verimleri üzerine bazı çevresel faktörlerin etkilerinin belirlenmesi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 20: 79-85.
 • Tekerli M, Altuntaş A, Birdane F. 2016. Farklı bölge orijinli Anadolu mandalarından oluşturulan bir sürüde verim özellikleri, beden ölçüleri ve biyokimyasal polimorfizm yönünden ıslah olanaklarının karşılaştırmalı belirlenmesi: laktasyon özellikleri ve genetik polimorfizm. Lalahan Hay Araş Enst Derg, 56(1): 7-12.
 • Tekerli M. 2015. Manda Yıldızı Veri Kayıt, Hesap ve Proje Takip Programı. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Afyonkarahisar.
 • Thiruvenkadan AK, Panneerselvam S, Murali N, Selvam S, Saravanakumar VR. 2014. Milk production and reproduction performance of Murrah buffaloes of Tamil Nadu, India. Buf Bu, 33(3): 291-300.
 • TUİK. 2016. Yıllara göre hayvan varlığı istatistikleri. URL: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr, (erişim tarihi: 26.06.2019).
 • Uğurlu M, Kaya İ, Saray M. 2016. Effects of some environmental factors on calf birth weight and milk yield of Anatolian water buffalo (Bubalus Bubalis). BJAS, 22(6): 995-998.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0673-2627
Author: Ebru ERGÜNEŞ BERKİN (Primary Author)
Institution: Islahiye Directorate of District Agriculture and Foresty
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3750-4328
Author: Mustafa KÜÇÜKKEBABÇI
Institution: Karabük Directorate of Provincial Agriculture and Foresty
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9867-7025
Author: Cüneyt KAPTAN
Institution: Sheep Breeding Research Institute
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 1, 2020

Bibtex @research article { bsengineering782547, journal = {Black Sea Journal of Engineering and Science}, issn = {}, eissn = {2619-8991}, address = {bsjsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Uğur ŞEN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {146 - 150}, doi = {10.34248/bsengineering.782547}, title = {Balıkesir, Düzce ve Kütahya’ daki Anadolu Mandalarında Bazı Çevre Faktörlerinin Büyüme ve Laktasyon Özelliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Ergüneş Berki̇n, Ebru and Küçükkebabçı, Mustafa and Kaptan, Cüneyt} }
APA Ergüneş Berki̇n, E , Küçükkebabçı, M , Kaptan, C . (2020). Balıkesir, Düzce ve Kütahya’ daki Anadolu Mandalarında Bazı Çevre Faktörlerinin Büyüme ve Laktasyon Özelliklerine Etkisi . Black Sea Journal of Engineering and Science , 3 (4) , 146-150 . DOI: 10.34248/bsengineering.782547
MLA Ergüneş Berki̇n, E , Küçükkebabçı, M , Kaptan, C . "Balıkesir, Düzce ve Kütahya’ daki Anadolu Mandalarında Bazı Çevre Faktörlerinin Büyüme ve Laktasyon Özelliklerine Etkisi" . Black Sea Journal of Engineering and Science 3 (2020 ): 146-150 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bsengineering/issue/56486/782547>
Chicago Ergüneş Berki̇n, E , Küçükkebabçı, M , Kaptan, C . "Balıkesir, Düzce ve Kütahya’ daki Anadolu Mandalarında Bazı Çevre Faktörlerinin Büyüme ve Laktasyon Özelliklerine Etkisi". Black Sea Journal of Engineering and Science 3 (2020 ): 146-150
RIS TY - JOUR T1 - Balıkesir, Düzce ve Kütahya’ daki Anadolu Mandalarında Bazı Çevre Faktörlerinin Büyüme ve Laktasyon Özelliklerine Etkisi AU - Ebru Ergüneş Berki̇n , Mustafa Küçükkebabçı , Cüneyt Kaptan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.34248/bsengineering.782547 DO - 10.34248/bsengineering.782547 T2 - Black Sea Journal of Engineering and Science JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 150 VL - 3 IS - 4 SN - -2619-8991 M3 - doi: 10.34248/bsengineering.782547 UR - https://doi.org/10.34248/bsengineering.782547 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Engineering and Science Balıkesir, Düzce ve Kütahya’ daki Anadolu Mandalarında Bazı Çevre Faktörlerinin Büyüme ve Laktasyon Özelliklerine Etkisi %A Ebru Ergüneş Berki̇n , Mustafa Küçükkebabçı , Cüneyt Kaptan %T Balıkesir, Düzce ve Kütahya’ daki Anadolu Mandalarında Bazı Çevre Faktörlerinin Büyüme ve Laktasyon Özelliklerine Etkisi %D 2020 %J Black Sea Journal of Engineering and Science %P -2619-8991 %V 3 %N 4 %R doi: 10.34248/bsengineering.782547 %U 10.34248/bsengineering.782547
ISNAD Ergüneş Berki̇n, Ebru , Küçükkebabçı, Mustafa , Kaptan, Cüneyt . "Balıkesir, Düzce ve Kütahya’ daki Anadolu Mandalarında Bazı Çevre Faktörlerinin Büyüme ve Laktasyon Özelliklerine Etkisi". Black Sea Journal of Engineering and Science 3 / 4 (October 2020): 146-150 . https://doi.org/10.34248/bsengineering.782547
AMA Ergüneş Berki̇n E , Küçükkebabçı M , Kaptan C . Balıkesir, Düzce ve Kütahya’ daki Anadolu Mandalarında Bazı Çevre Faktörlerinin Büyüme ve Laktasyon Özelliklerine Etkisi. BSJ Eng. Sci.. 2020; 3(4): 146-150.
Vancouver Ergüneş Berki̇n E , Küçükkebabçı M , Kaptan C . Balıkesir, Düzce ve Kütahya’ daki Anadolu Mandalarında Bazı Çevre Faktörlerinin Büyüme ve Laktasyon Özelliklerine Etkisi. Black Sea Journal of Engineering and Science. 2020; 3(4): 146-150.