Year 2020, Volume 3 , Issue 2, Pages 46 - 50 2020-04-01

Amaç: Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) mortaliteyi, morbiditeyi, hastanede yatış süresini, hastane maliyetlerin artması bakımından cerrahinin en önemli ve ciddi sorunlarından biridir. Bu nedenle çalışmamızda cerrahi alan infeksiyonlarının son rehberlere göre tanımlanması, önlenmesine yönelik kontrol yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma kapsamında 2005-2019 yılları arasında yapılmış cerrahi alan infeksiyonları ile ilgili özgü çalışmalar incelenmiş olup, amaca yönelik kriterlere uyan 18 yayın çalışma kapsamına alınmıştır. Bulgular: Cerrahi alan infeksiyonlarına neden olan gram pozitif mikroorganizmaların başlıca kaynağı cilt, müköz membran ve intestinal sistem endojen florasıdır. Cerrahi alan infeksiyonları risk faktörleri; hastaya ve cerrahi sürece bağlı risk faktörleri olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Hastaya ait risk faktörleri kısmen önlenebilirken, cerrahi sürece ait risk faktörleri önlenebilir özelliktedir. Sonuç: Gittikçe artan direnç sorunu nedeniyle CAİ ile baş edebilmek için kılavuzlara uyum ve kanıta dayalı uygulamaların takip edilmesi ve cerrahi alanda uygulanmasına önem verilmelidir. İnfeksiyon hızlarının cerrahlara bildirilmesi, antimikrobiyal profilaksi, uygun cerrahi antisepsi ve cilt hazırlığı, çalışanlara yönelik koruyucu önlemlerin alınması, kolonizasyonun önlenmesi ve iyi bir cerrahi teknik gibi infeksiyon kontrol önlemleri cerrahi alan infeksiyonlarını azaltmada etkili olacaktır. Hastayla iletişimi en fazla olan, hastaya bakım verici, eğitim verici ve hasta savunucu rolü olan hemşirelerin güncel rehberleri takip etmesi ve hizmet içi eğitim programlarına aktif olarak katılması sağlanmalıdır.
Cerrahi alan infeksiyonu, cerrahi yara enfeksiyonu, risk faktörleri
 • 1. Ağalar, F. Cerrahi alan enfeksiyonları. Türkiye Klinikleri J. Inf. Dis-Special Topics 2010; 3(1).
 • 2. Allegranzi, B, Zayed, B, Bischoff , P, Kubilay, N.Z, de Jonge, S, de Vries, F, ve ark. Surgical site infections 2. New WHO recommendations on intraoperative and postoperative measures for surgical site infection prevention: an evidence-based global perspective. Lancet Infect. Dis 2016; 16:288-303.
 • 3. Aydın, M., Erduran, M. Sağlık hizmetleri ile ilişkili cerrahi alan infeksiyonları. Balıkesir Sağlık Bil Dergisi 2012; 1 (1):28-33.
 • 4. Aygin, D., Yaman, Ö. Ameliyat sonrası vücut sıcaklığı komplikasyonları ve hemşirelik bakımı. Yıldız Fındık, Ü, editör. Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri 2019; 59-65.
 • 5. Bashaw, M.A., Keister, K.J. Perioperatif strategies for Surgical site infection prevention. AORN Journal 2019;68-78. http://doi.org/10.1002/aorn.12451
 • 6. Berríos-Torres, S.I., Umscheid, C.A., Bratzler, D.W., Leas, B., Stone, E.C., Kelz, R.R., ve ark. Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. JAMA Surgery 2017; 152(8):784-791.
 • 7. Candevir Ulu, A. Cerrahi alan enfeksiyonları. Türkiye Klinikleri J. Inf. Dis-Special Topics 2016; 9(3).
 • 8. Dereli, T. Sütür malzemeleri ve sütür teknikleri. Güncel Dermatoloji Dergisi 2016; 1(1): 24-33.
 • 9. Gürkan, A. Ameliyat sonrası yara iyileşmesi komplikasyonları ve hemşirelik bakımı. Yıldız Fındık, Ü, editör. Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri 2019; 37-42.
 • 10. Kabu Hergül, F., Yavuz, M. Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme. Pamukkale Tıp Dergisi 2016;9(2):171-179.
 • 11. Lin, F., Gillespie, B.M. Chaboyer, W., Li, Y. Whitelock, K. Morley, N. Preventing surgical site infections: Facilitators and barriers to nurses’ adherence to clinical practice guidelines—A qualitative study. J Clin Nurs. 2019; 28:1643–1652.
 • 12. Mellin-Olsen, J., McDougall, R.J., Cheng, D. WHO Guidelines to prevent Surgical site infections. Lancet Infection Disease 2017;17:260-261.
 • 13. NICE 2017, Surgical Site Infections: Prevention and Treatment NICE 2008. Last Updated: February 2017, https://www.nice.org.uk/guidance/cg74
 • 14. Qvistgaard, M., Lovebo, J., Almerud-Österberg, S. Intraoperative prevention of Surgical Site Infections as experienced by operating room nurses. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being 2019; 14, 1632109.
 • 15. Tan, G (2011). Perioperatif cerrahi el yıkama uygulaması ve kullanılan solüsyonlar. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi; 147-161.
 • 16. Uslu, Y, Yavuz, M. Ameliyat öncesi tüy temizliği: sistematik inceleme. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2015; 31(2):67-77.
 • 17. Uzunköy, A. Cerrahi alan infeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery 2005; 269-281.
 • 18. Yüceer, S., Bulut, H. Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi 2010; 37(4): 367-374.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3597-7415
Author: Ali BALKAN
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9960-7205
Author: Cemile ÇELEBİ (Primary Author)
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 1, 2020

Bibtex @review { bshealthscience663414, journal = {Black Sea Journal of Health Science}, issn = {}, eissn = {2619-9041}, address = {bsjhealthsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Cem TIRINK}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {46 - 50}, doi = {}, title = {Surgical Site Infections}, key = {cite}, author = {BALKAN, Ali and ÇELEBİ, Cemile} }
APA BALKAN, A , ÇELEBİ, C . (2020). Surgical Site Infections. Black Sea Journal of Health Science , 3 (2) , 46-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bshealthscience/issue/51721/663414
MLA BALKAN, A , ÇELEBİ, C . "Surgical Site Infections". Black Sea Journal of Health Science 3 (2020 ): 46-50 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bshealthscience/issue/51721/663414>
Chicago BALKAN, A , ÇELEBİ, C . "Surgical Site Infections". Black Sea Journal of Health Science 3 (2020 ): 46-50
RIS TY - JOUR T1 - Surgical Site Infections AU - Ali BALKAN , Cemile ÇELEBİ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Health Science JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 50 VL - 3 IS - 2 SN - -2619-9041 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Health Science Surgical Site Infections %A Ali BALKAN , Cemile ÇELEBİ %T Surgical Site Infections %D 2020 %J Black Sea Journal of Health Science %P -2619-9041 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD BALKAN, Ali , ÇELEBİ, Cemile . "Surgical Site Infections". Black Sea Journal of Health Science 3 / 2 (April 2020): 46-50 .
AMA BALKAN A , ÇELEBİ C . Surgical Site Infections. BSJ Health Sci.. 2020; 3(2): 46-50.
Vancouver BALKAN A , ÇELEBİ C . Surgical Site Infections. Black Sea Journal of Health Science. 2020; 3(2): 50-46.