Year 2021, Volume 4 , Issue 1, Pages 18 - 23 2021-01-01

Analysis of School Principals' Views on Local and Central In-Service Training Activities
Okul Müdürlerinin Mahalli ve Merkezi Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin

Özlem ARSLAN ÖZKAN [1] , Mustafa BAYDEMIR [2]


In the research, it was aimed to determine the views of school principals about central and local in-service training organized by Ministry of National Education (MoNE). For this purpose, meetings were held with school principals. For the purposes of the research, qualitative research method was preferred as a method in order to determine the views of school principals. The study group of the research consists of 20 school principals working in Dulkadiroğlu District of Kahramanmaraş Province in the 2019-2020 academic years. In the research, criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used. In the study, there are 5 questions in the semi-structured interview form. The data obtained in the research were reported by the researcher through the content analysis method.In the study, it was determined that school principals saw deficiencies in local and central in-service training processes and It has been determined that these deficiencies are in all of the application, planning, implementation and measurement evaluation processes. It has been concluded that there are deficiencies in terms of quota, program variety, criterion, and formatter qualities in in-service trainings.

Bu araştırmada, okul müdürlerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen merkezi ve mahalli hizmet içi eğitimlere yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda okul müdürleri ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın amaçları kapsamında okul müdürlerinin görüşlerinin belirlemek amacıyla yöntem olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi’nde görev yapan 20 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırma da amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme formunda 5 soru bulunmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler araştırmacı tarafından içerik analizi yöntemi ile hazırlanmıştır. Araştırmada okul müdürlerinin mahalli ve merkezi hizmet içi eğitim süreçlerinde eksiklikler gördükleri belirlenmiş ve bu eksikliklerin başvuru, planlama, uygulama ve ölçme değerlendirme süreçlerinin tamamında olduğu belirlenmiştir. Hizmet içi eğitimlerde kontenjan, program çeşitliliği, kriter, formatör nitelikleri konularında eksikliklerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 • Aydoğan, İ. 2002. MEB ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin personel geliştirmeye ilişkin görüşleri (Kayseri ili örneği).Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Barutçugil, İ., 2002. Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi, Eğiticinin Eğitimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Bayrakcı, M. 2009. In-Service Teacher Training in Japan and Turkey: A Comparative Analysis of Institutions and Practices. Australian Journal of Teacher Education, 34(1), 14-15.
 • Bulut, Y. ve Baran, İ. 2005. Yönetici ve Yöneticilik Üzerine: Kahramanmaraş Kentinde Bir Araştırma, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(9), 62-89.
 • Bush, T. ve Jackson, D.A. 2002. Preparation for school leadership: International perspectives. Educational Management, Administration & Leadership, 30, 417-429.
 • Canman, D. 2000. İnsan kaynakları yönetimi. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Çetin, K. ve Yalçın, M. 2002. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi, 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu (16-17 Mayıs), Yayın No: 191, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • Erlandson, D.A., Harris, E.L., Skipper, B.L., & Allen, S.D. 1993. Doing naturalistic inquiry: A guide to methods.California: Sage.
 • Gül, H. 2000. Türkiye’de kamu yönetiminde hizmet içi eğitim. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3).
 • Huber, S. G. 2003. Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern im internationalen Vergleich. Innsbruck: StudienVerlag,[im Druck].
 • Kanat, Ö. 2004. Türk-Alman Genel Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kıranlı, S. ve Yıldırım, Y. 2014. Okul Yöneticileri ile Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 219-251.
 • Madden, T. 2003. Okul yöneticileri ve öğretmenler için düzenlenen hizmet içi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Sezik, M. ve Ağır, O. 2016. Türkiye’nin Kamu Yönetimini Değiştiren Faktörler: Batılılaşma ve Küreselleşme, The Journal of Academic Social Science Studies, 49, 225-240.
 • Öztürk, M. ve Sancak, S. 2007. Hizmet içi eğitimin çalışma hayatına etkileri. Yaşar Üniversitesi Dergisi, 2(7), 761-794.
 • Peck, T.B. ve Ramsey, H.A. 1998. Managing schools: the European experience. New York: Nova Publications.
 • Ünsar, S. 2003. İnsan kaynakları yönetiminde oryantasyon eğitimi.Mercek Dergisi,8(29).
 • Tortop, N. 2005. Kamu personel yönetimi (İnsan kaynakları yönetimi).Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2016. Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4339-5332
Author: Özlem ARSLAN ÖZKAN (Primary Author)
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2434-1478
Author: Mustafa BAYDEMIR
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 1, 2021

Bibtex @research article { bssocialscience781284, journal = {Black Sea Journal of Public and Social Science}, issn = {}, eissn = {2618-6640}, address = {bsjsocsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Sevtap TIRINK}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {18 - 23}, doi = {}, title = {Okul Müdürlerinin Mahalli ve Merkezi Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin}, key = {cite}, author = {Arslan, Özlem and Baydemır, Mustafa} }
APA Arslan, Ö , Baydemır, M . (2021). Okul Müdürlerinin Mahalli ve Merkezi Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin . Black Sea Journal of Public and Social Science , 4 (1) , 18-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bssocialscience/issue/56923/781284
MLA Arslan, Ö , Baydemır, M . "Okul Müdürlerinin Mahalli ve Merkezi Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin" . Black Sea Journal of Public and Social Science 4 (2021 ): 18-23 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bssocialscience/issue/56923/781284>
Chicago Arslan, Ö , Baydemır, M . "Okul Müdürlerinin Mahalli ve Merkezi Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin". Black Sea Journal of Public and Social Science 4 (2021 ): 18-23
RIS TY - JOUR T1 - Okul Müdürlerinin Mahalli ve Merkezi Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin AU - Özlem Arslan , Mustafa Baydemır Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Public and Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 23 VL - 4 IS - 1 SN - -2618-6640 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Public and Social Science Okul Müdürlerinin Mahalli ve Merkezi Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin %A Özlem Arslan , Mustafa Baydemır %T Okul Müdürlerinin Mahalli ve Merkezi Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin %D 2021 %J Black Sea Journal of Public and Social Science %P -2618-6640 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Arslan, Özlem , Baydemır, Mustafa . "Okul Müdürlerinin Mahalli ve Merkezi Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin". Black Sea Journal of Public and Social Science 4 / 1 (January 2021): 18-23 .
AMA Arslan Ö , Baydemır M . Okul Müdürlerinin Mahalli ve Merkezi Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin. BSJ Pub. Soc. Sci.. 2021; 4(1): 18-23.
Vancouver Arslan Ö , Baydemır M . Okul Müdürlerinin Mahalli ve Merkezi Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin. Black Sea Journal of Public and Social Science. 2021; 4(1): 18-23.
IEEE Ö. Arslan and M. Baydemır , "Okul Müdürlerinin Mahalli ve Merkezi Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin", Black Sea Journal of Public and Social Science, vol. 4, no. 1, pp. 18-23, Jan. 2021