İMTİYAZ SAHİBİ

Prof.Dr. Ali Murat FERMAN

Turkey
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Editör

Vedat AKMAN

Turkey
vedatakman@beykent.edu.tr
Subjects: Banking
Institution: BEYKENT UNIVERSITY

Dr.Instructor Gülay SELVİ HANİŞOĞLU

Turkey
gulayselvi@beykent.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcıları

Dr. Lecturer Mert GÜL

Turkey
mertgul@beykent.edu.tr
Subjects: Banking
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Instructor İlkay ERARSLAN

Turkey
ilkaye@beykent.edu.tr
Subjects: Social Science,Information Management
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Res.Assist. Tuğba SAĞLAMDEMİR

Turkey
tugbasaglamdemir@beykent.edu.tr
Subjects: Theory of Economy
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Danışma Kurulu

Prof.Dr. Akile Reşide GÜRSOY

Turkey
akilegursoy@beykent.edu.tr
Subjects: Sociology
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Burak Samih GÜLBOY

Turkey
bsg@istanbul.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Assoc.Prof.Dr. Evrim Doğan ADANUR

Turkey
evrimdogan@beykent.edu.tr
Subjects: English Language and Literature
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Assoc.Prof.Dr. Muzaffer ÜREKLİ

Turkey
muzafferurekli@gmail.com
Subjects: General Turkish History

Dr. Lecturer Ali DAYİ

Turkey
alidayi@beykent.edu.tr
Subjects: Psychiatry
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lecturer Arzu DURUKAN

Turkey
arzudurukan65@yahoo.com
Subjects: Social and Cultural Anthropology
Institution: Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Dr. Lecturer Ayşen BAYRAMLI

Turkey
aysenbayramli@beykent.edu.tr
Subjects: Late Turkish Literature in Turkish Field
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lecturer Bilge KARBİ

Turkey
bilgekarbi@beykent.edu.tr
Subjects: Ataturk’s Principles and Historyof the Republic
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Asst.Prof.Dr. Burak KESGİN

United States
burakkesgin@beykent.edu.tr
Subjects: Social Science

Gül ERBEN

Turkey
selin.erben@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lecturer Neslim DOKSAT

Turkey
neslimdoksat@beykent.edu.tr
Subjects: Educational Psychology
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lecturer Nihan BOZOK

Turkey
nihanbozok@beykent.edu.tr
Subjects: Health Sociology,Gender
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lecturer Seval ARSLAN

Turkey
sevalarslan@beykent.edu.tr
Subjects: English Language and Literature
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lecturer Süleyman KAHRAMAN

Turkey
suleymankahraman@beykent.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training,Applied Psychology
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Belkıs KÜMBETOĞLU

Turkey
belkiskumbetoglu@beykent.edu.tr
Subjects: Educational Sociology
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. İnci USER

Turkey
inci.user@acibadem.edu.tr
Subjects: Sociology
Institution: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Önder GÖÇGÜN

Turkey
ondergocgun@beykent.edu.tr
Subjects: Modern Turkish Literature
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Kerem DOKSAT

Turkey
MehmetKeremDOKSAT@beykent.edu.tr
Subjects: Educational Psychology

Hakem Kurulu