Conference Paper
BibTex RIS Cite

İş Dünyasında 21. Yüzyıl Becerileri ve Maria Montessori

Year 2021, Volume: 4 Issue: 8, 19 - 38, 14.03.2021

Abstract

Son yıllarda eğitimciler ve iş gücü uzmanları yeni neslin 21.yüzyılın geliştirilmiş becerilerine ihtiyaç duydukları konusunda görüş birliği içinde olduklarını görmekteyiz. Bu beceriler olmadan, yeni neslin küresel ekonomiye başarıyla katılamayacağı, üniversite ve iş hayatı için yeterince hazırlıklı olamayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada 21. yüzyıl becerilerinin kazanılmasında Montessori Eğitim Yaklaşımının etkinliği değerlendirilmiştir. Yüzyıl önce başlayıp 1952 lere kadar geliştirilmeye devam edilen ve günümüzde halen geçerliliğini koruyan bu eğitim yönteminin 21 yüzyıl becerileri ile benzeşen yönleri tespit edilerek bir erken çocukluk modeli önerisi geliştirilmiştir. Çalışmada P21 platformunun kategorilendirip temalara ayırdığı 21.yüzyıl becerileri esas alınmıştır. 21.Yy becerileri ve Montessori eğitimindeki esasların eşleşen ifadeleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular 21 yüzyıl becerileri ile Montessori eğitim yaklaşımının toplam 963 sayıda eşleşen ifadesini ortaya koymuştur. Ülkemizde mali boyutu nedeni ile kullanılması yaygınlaşamayan Montessori yönteminin Türk Milli Eğitim Okul Öncesi Eğitim Programının içine yerleştirilmesinin doğru bir model olabileceği ve diğer modern eğitim yöntemlerinin de (Deneyimsel eğitim (experimential education),High-Scope Regio-Emillia İsveç Programı (Whariki) değerlendirilip eğitim sistemimiz için en uygun okul öncesi eğitim modelinin acilen hazırlanmasının gerekliliği önerisinde bulunulmuştur.

References

 • Castrellı, V. (1944). İtalya’da Entelektüel Hayat İstatistikleri. cev: Nüzhet Yakut.
 • Hamarat, Ercenk (2019) 21.Seta /Analiz Raporu, 21.Yüzyıl Becerileri Odağında Türkiyenin Eğitim Politikaları.
 • Kramer, R. (1976). Maria Montessori: A Biography. New York: Putnam. Reprint, Reading, Ma: Addison-Wesley, 1988.
 • Montanaro, S.Q., (1991). Understanding Human Being. The Importance Of The First Three Years Of Life (The Clio Montessori Series). Published: Abc-Clıo, 99 – 101.
 • Montessori, M. (1982) ,Çocuk Eğitimi, Montessori Metodu (2. Baskı), İstanbul,Sander Yayınları.
 • Mutlu,B.,Ergişi,A.,Ayhan,B.,A.,Aral,N.,(2016) Okul Öncesi Dönemde Montessori Eğitimi Sağlık Bilimleri Dergisi 13, 113-128.
 • Oğuz, V., Akyol,K.,A.,( 2006, ) Çocuk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,Cilt:15 Sayı 1 243-256.
 • Türk Sanayiciler Ve İş Adamları Derneği (Mayıs, 2005). Yayın No. Tüsiad-T/2005-05/396 .
 • Wıllıams, M. (1996). Plato, Piaget, And Montessori: A Study Of Development Theories. Unpublished Dissertation Thesis, Baylor University, Texas.
 • World Economic Forum Raporu (2015) World Economic Forum, New Vision For Education: Unlocking The Potential Of Technology, Swiss.
 • Https://Tegm.Meb.Gov.Tr/Dosya/Okuloncesi/Ooproram.Pdf
 • Www.Cantayayinlari, Mesut Hayat, Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim Hizmetleri Ve Erken Çocukluk Eğitimi Yaklaşımları Semineri
 • Https://Ninniperisi.Com/2017/06/02/Ninni-Perisi-Montessori-Egitimi-Almis-Unluler/
Year 2021, Volume: 4 Issue: 8, 19 - 38, 14.03.2021

Abstract

References

 • Castrellı, V. (1944). İtalya’da Entelektüel Hayat İstatistikleri. cev: Nüzhet Yakut.
 • Hamarat, Ercenk (2019) 21.Seta /Analiz Raporu, 21.Yüzyıl Becerileri Odağında Türkiyenin Eğitim Politikaları.
 • Kramer, R. (1976). Maria Montessori: A Biography. New York: Putnam. Reprint, Reading, Ma: Addison-Wesley, 1988.
 • Montanaro, S.Q., (1991). Understanding Human Being. The Importance Of The First Three Years Of Life (The Clio Montessori Series). Published: Abc-Clıo, 99 – 101.
 • Montessori, M. (1982) ,Çocuk Eğitimi, Montessori Metodu (2. Baskı), İstanbul,Sander Yayınları.
 • Mutlu,B.,Ergişi,A.,Ayhan,B.,A.,Aral,N.,(2016) Okul Öncesi Dönemde Montessori Eğitimi Sağlık Bilimleri Dergisi 13, 113-128.
 • Oğuz, V., Akyol,K.,A.,( 2006, ) Çocuk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,Cilt:15 Sayı 1 243-256.
 • Türk Sanayiciler Ve İş Adamları Derneği (Mayıs, 2005). Yayın No. Tüsiad-T/2005-05/396 .
 • Wıllıams, M. (1996). Plato, Piaget, And Montessori: A Study Of Development Theories. Unpublished Dissertation Thesis, Baylor University, Texas.
 • World Economic Forum Raporu (2015) World Economic Forum, New Vision For Education: Unlocking The Potential Of Technology, Swiss.
 • Https://Tegm.Meb.Gov.Tr/Dosya/Okuloncesi/Ooproram.Pdf
 • Www.Cantayayinlari, Mesut Hayat, Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim Hizmetleri Ve Erken Çocukluk Eğitimi Yaklaşımları Semineri
 • Https://Ninniperisi.Com/2017/06/02/Ninni-Perisi-Montessori-Egitimi-Almis-Unluler/
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Betul Kuru

Publication Date March 14, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 4 Issue: 8

Cite

APA Kuru, B. (2021). İş Dünyasında 21. Yüzyıl Becerileri ve Maria Montessori. Bayburt Üniversitesi İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(8), 19-38.