PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kurumsal İtibarı Güçlü Örgütlerin İnternet Sitelerinin Simetrik Halkla İlişkiler Modeli Çerçevesinde Karşılaştırılması

Year 2011, Volume 8, Issue 1, 91 - 104, 01.02.2011

Abstract

Kurumsal İtibarı Güçlü Örgütlerin İnternet Sitelerinin Simetrik Halkla İlişkiler Modeli Çerçevesinde Karşılaştırılması

Year 2011, Volume 8, Issue 1, 91 - 104, 01.02.2011

Abstract

Halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan araçlar içinde hızla yerini alan internet, özündeki etkile- şim kavramıyla geleneksel medyalardan farklı olarak örgütlerin paydaşları ve kamularıyla iki yönlü ileti- şimi hızlandırarak iletişim uygulamalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. İnternet bu özelliği ile örgütlerin paydaşları ve kamuları üzerindeki değişimi daha hızlı takip edebilmeyi de sağlamıştır. Bu araştırma ku- rumsal itibarı güçlü örgütlerin simetrik iletişimi internet üzerinden uygulayıp uygulamadıklarına, internet sitelerinde simetrik iletişimin hangi özelliklere yer verdiklerine cevap arayacaktır. Araştırma kapsamında Capital dergisinin “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırmasındaki 2008 yılı verileri tam sayım yöntemiyle araştırmaya dahil edilmiş ve veriler iki yönlü simetrik model olarak tanımlanan halkla ilişkiler modelinin özellikleri ile eşleşen kodlar kullanılarak içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz son- rasında internet sitelerinden toplanan verilerinin analizinde istatistik paket programı SPSS 11.0 kullanıl- mıştır

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Asli İcil TUNCER This is me

Publication Date February 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Tuncer, A. İ. (2011). Kurumsal İtibarı Güçlü Örgütlerin İnternet Sitelerinin Simetrik Halkla İlişkiler Modeli Çerçevesinde Karşılaştırılması . Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences , 8 (1) , 91-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cankujhss/issue/4021/53102


Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences
Çankaya Üniversitesi ISSN 1309-6761 Printed in Ankara
cujhss.cankaya.edu.tr