Research Article
BibTex RIS Cite

The Epistemic and Material Violence Exerted Against Women in The Woman in White from a Posthuman Feminist Perspective

Year 2024, Issue: Special Issue: Wilkie Collins, 57 - 66, 28.01.2024
https://doi.org/10.47777/cankujhss.1418721

Abstract

Wilkie Collins’s novel The Woman in White (1860) can be taken as an embodiment of patriarchal dominion over-sexualized others of the discourse. In line with women’s holding a “less than” status when compared to men in the text, they are reduced to disposable bodies in posthumanist critic Rosi Braidotti’s sense of the term. The male characters’ representation as the universal representative of the human falls short in embracing the female characters. Hence, Anne’s imprisonment and Laura’s forced marriage in the text demonstrate the working mechanism of epistemic and material violence exerted against the ones who are deprived of the politically representable status by stripping them off their agentic potentialities. In tune with these considerations, this paper aims to find an answer if male and female characters in the novel are human to the same degree against the backdrop of feminist dimensions of posthumanism by highlighting exceptionalist politics as a consolidation of patriarchal logic. By extension, this study proposes to demystify how hierarchical binary thinking excludes more than what it includes in relation to woman. The article also interrogates if a bond of solidarity among women based on nondialectical relations of the self to the other might offer a solution by instilling feminist orientations of posthumanism.

References

 • Åsberg, C. (2017). Feminist Posthumanities in the Anthropocene: Forays into the Postnatural. Journal of Posthuman Studies, 1(2), 185-204. 10.5325/jpoststud.1.2.0185
 • Åsberg, C. (2018). Feminist Posthumanities: An Introduction. In R. Braidotti & M. Hlavajova (Eds.), Posthuman Glossary (pp. 157-160). Bloomsbury Publishing.
 • Braidotti, R. (2013). The Posthuman. Polity Press.
 • Braidotti, R. (2017). Four Theses on Posthuman Feminism. In R. Grusin (Ed.), Anthropocene Feminism (pp. 21-48). University of Minnesota Press.
 • Braidotti, R. (2018). Posthuman Critical Theory. In R. Braidotti & M. Hlavajova (Eds.), Posthuman Glossary (pp. 339-341). Bloomsbury Publishing.
 • Braidotti, R. (2019). Posthuman Knowledges. Polity Press.
 • Braidotti, R. & Åsberg, C. (2022). Feminist Posthumanities: An Introduction. In C. Åsberg & R. Braidotti (Eds.), Feminist Companion to the Posthumanities (pp. 1-22). Springer Nature.
 • Collins, W. (1860). The Woman in White. Penguin Classics.
 • Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, 14(3), 575-599.
 • Karakaş, Ö. (2014). İnsan Sonrası. (Trans.). Kolektif Kitap.
 • Kasurka, M. G. (2022). A Posthumanist Study of the Dystopian Novel: Margaret Atwood’s Oryx and Crake, Jeanette Winterson’s The Stone Gods, David Mitchell’s Cloud Atlas (Publication No: 721074) [Unpublished Doctoral Dissertation, Middle East Technical University]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CG8WvdvvxJP04Unr7Yecf7LaURmRTkH8fd9L097wddcu-tRtOdskuVtb4099yqep
 • King, J. (2005). The Victorian Women Question in Contemporary Feminist Fiction. Palgrave Macmillan.
 • Patmore, C. (1897). The Angel in the House. Macmillan and Co.
 • Showalter, E. (1994). The Female Malady? Men, Women and Madness in Nineteenth Century Britain. Sociology, 28(1), 259-277.

Posthuman Feminist Açıdan Collins’in The Woman in White Romanında Kadınlara Karşı Uygulanan Epistemik ve Materyal Şiddet

Year 2024, Issue: Special Issue: Wilkie Collins, 57 - 66, 28.01.2024
https://doi.org/10.47777/cankujhss.1418721

Abstract

Wilkie Collins’in The Woman in White (1860) adlı romanı diskurun cinsiyet üzerinden ötekileştirilmiş varlıklar üzerinde ataerkil hükmün somutlaşması olarak ele alınabilir. Kadınların metinde erkeklere kıyasla “daha az önemli” bir yer tutmasıyla bağlantılı olarak posthümanist eleştirmen Rosi Bridotti’nin tabiriyle kadınlar “gözden çıkarılabilir bedenlere” dönüştürülmüştür (Karakaş, 2014, p. 28). Erkek karakterlerin evrensel insan kavramını temsil etmesi kadın karakterlerin insan temsilini ele almada yetersiz kalmaktadır. Bundan dolayı, metindeki Anne’in hapsedilmesi ve Laura’nın zoraki evliliği eyleyici potansiyelleri ellerinden alınarak politik olarak temsil edilebilir olma statüsünden mahrum bırakılanlara karşı uygulanan epistemik ve materyal şiddet mekanizmasını göstermektedir. Bunlarla uyumlu olarak, bu çalışma ataerkil mantığın somutlaşmasının ayrımcı politikasının altını çizerek posthümanizmin feminist boyutunu arka plana alarak romandaki erkek ve kadın karakterlerin aynı derecede insan olup olmadığı sorusuna cevap arayacaktır. Buna ek olarak, bu çalışma hiyerarşik temelli ikili düşünmenin kadın kavramını tanımlarken kavramın içine dahil ettiğinden fazlasının dışarda bırakıldığını açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, bu çalışma kadınlar arasında kendiliğin ötekiyle diyalektik olmayan ilişkilerine dayanan bir dayanışmanın kurulmasının posthümanizmin feminist yönelimini içeren bir çözüm olarak sunulmasını sorgulayacaktır.

References

 • Åsberg, C. (2017). Feminist Posthumanities in the Anthropocene: Forays into the Postnatural. Journal of Posthuman Studies, 1(2), 185-204. 10.5325/jpoststud.1.2.0185
 • Åsberg, C. (2018). Feminist Posthumanities: An Introduction. In R. Braidotti & M. Hlavajova (Eds.), Posthuman Glossary (pp. 157-160). Bloomsbury Publishing.
 • Braidotti, R. (2013). The Posthuman. Polity Press.
 • Braidotti, R. (2017). Four Theses on Posthuman Feminism. In R. Grusin (Ed.), Anthropocene Feminism (pp. 21-48). University of Minnesota Press.
 • Braidotti, R. (2018). Posthuman Critical Theory. In R. Braidotti & M. Hlavajova (Eds.), Posthuman Glossary (pp. 339-341). Bloomsbury Publishing.
 • Braidotti, R. (2019). Posthuman Knowledges. Polity Press.
 • Braidotti, R. & Åsberg, C. (2022). Feminist Posthumanities: An Introduction. In C. Åsberg & R. Braidotti (Eds.), Feminist Companion to the Posthumanities (pp. 1-22). Springer Nature.
 • Collins, W. (1860). The Woman in White. Penguin Classics.
 • Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, 14(3), 575-599.
 • Karakaş, Ö. (2014). İnsan Sonrası. (Trans.). Kolektif Kitap.
 • Kasurka, M. G. (2022). A Posthumanist Study of the Dystopian Novel: Margaret Atwood’s Oryx and Crake, Jeanette Winterson’s The Stone Gods, David Mitchell’s Cloud Atlas (Publication No: 721074) [Unpublished Doctoral Dissertation, Middle East Technical University]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CG8WvdvvxJP04Unr7Yecf7LaURmRTkH8fd9L097wddcu-tRtOdskuVtb4099yqep
 • King, J. (2005). The Victorian Women Question in Contemporary Feminist Fiction. Palgrave Macmillan.
 • Patmore, C. (1897). The Angel in the House. Macmillan and Co.
 • Showalter, E. (1994). The Female Malady? Men, Women and Madness in Nineteenth Century Britain. Sociology, 28(1), 259-277.

Details

Primary Language English
Subjects British and Irish Language, Literature and Culture
Journal Section Articles
Authors

Mahinur Gözde KASURKA

Early Pub Date January 22, 2024
Publication Date January 28, 2024
Submission Date November 17, 2023
Acceptance Date January 8, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: Special Issue: Wilkie Collins

Cite

APA KASURKA, M. G. (2024). The Epistemic and Material Violence Exerted Against Women in The Woman in White from a Posthuman Feminist Perspective. Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences(Special Issue: Wilkie Collins), 57-66. https://doi.org/10.47777/cankujhss.1418721

Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences
Genel Yayın Yönetmeni, Öğretmenler Caddesi No.14, 06530, Balgat, Ankara.
İletişim | Communication: e-mail: mkirca@gmail.com | mkirca@cankaya.edu.tr
Website: http://cujhss.cankaya.edu.tr/about-the-journal/
Basım | Printed and bound by Teknoart Digital Ofset Reklamcılık Matbaacılık İth. İhr.
San. ve Tic. Ltd. Şti. Cevizlidere Mahallesi 1288 Sokak No.1/1 Çankaya, Ankara, Turkey
Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences Dergisi ulusal ve uluslararası
araştırma ve derleme makalelerini yayımlayan uluslararası süreli bir yayındır. Yılda iki
kez yayımlanır (Haziran ve Aralık). Derginin yayın dili İngilizcedir.
Basım | Printed in Ankara
CUJHSS, ISSN 1309-6761
cujhss.cankaya.edu.tr