PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yapraktan Çinko (Zn) Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ile Bazi Kalite Özelliklerine Etkisi

Year 2007, Volume 3, Issue 2, 183 - 190, 01.06.2007

Abstract

References

 • Çoban, H., Ayd n, Bölgesinde Ba Alanlar ndaki Art Nedenleri ve Ba l ca Ba c l k Sorunlar : Ala ehir lçe Örne i Türkiye V. Ba c l k ve arapc l k Sempozyumu, 9 Ekim 2002,Nev ehir, s.31 (2002).
 • Brown, P. H, Çakmak, , Zhang, Q. Form and Function of Zinc Plants. In: Zinc in Soils and Plants (Ed:A.D. Robson). Developments in Plant and Soil Sciences Vol:55. Kluwer Academic Publishers, Dordrech, The Netherlandas (1993).
 • Arcasoy, A. G dalar n Çinko çerikleri ve Diyet Çinkosunun Biyoyararl l Çinko Kongresi (Tar m,G da ve Sa l k), Adana, 24 (1998).
 • Beslenmesindeki Yeri ve Önemi I. Ulusal Çinko Kongresi (Tar m,G da ve Sa l k), Adana, 25-30 (1998).
 • Eyübo lu, F., Kurucu, N., Talaz, S. Türkiye Topraklar n n Mikroelement (Fe, Cu, Zn, Mn) Bak m ndan Genel Durumu , Toprak Gübre Ara . Enst., Ankara, Genel Yay n No: 217, Seri No:133, 1-72 (1996).
 • Ayd n, ., Çoban, H., Ya mur, B., Co kun, A. Ba da Uygulamalar n n Baz Vegetatif ve Generatif Özellikler Üzerine Etkisi Türkiye V. Ba c l k ve arapç l k (2002).
 • Analysis.(Prentice Hall of India Private Limited) New Delhi (1967).
 • Ananymous, Soil Survey Manuel.Agriculturel Research Administration, U.S. Dept. Agriculture. Handbook, No:18. USA. (1951).
 • Bouyoucous, G.J. A recalibration of The Hydrometer Method,For Making Mechanical, Analysis of Soils. Agronomy Journal, 4(9): 434 (1962).
 • Reuterberg, E., Kremkus, F. Bestimung Von Gersamt , Okuyucu, B. Ege I. Ulusal Do an, K. Çinkonun Hayvan Bitkiye Yaray l Baz Topraktan ve Yapraktan Çinko Sempozyumu, 5-9 Ekim, 45-48 Jackson, M.L., Soil Chemical Humus und Alkolilos Lishen Roumy Red Grape Cultivars. Alexandria.Journal of Agricultural Research, 40:3,315-331,25 ref. (1995).
 • Er, F.,Gezgin, S. ve Bayrakl , F., Farkl ekil ve Dozlarda Uygulanan Çinkonun Hesapali Üzüm Çe idinin Verim ve Kalitesine Etkisi I Ulusal Çinko Kongresi, 12-16 May s Eski ehir, s.235-241 (1997).
 • Ceylan, . Oktay, M., Yolda , F., Çak c , H. ve Çavu gil, Çinko Katk l ve Katk s z Kompoze Gübrelerin Karpuz (citrullus lanatus) Ege Üniv. Ziraat Geli Tarihi: 13/04/2006 Kabul Tarihi: 05/06/2006

Yapraktan Çinko (Zn) Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ile Bazi Kalite Özelliklerine Etkisi

Year 2007, Volume 3, Issue 2, 183 - 190, 01.06.2007

Abstract

Bu çal ma, Ala ehir ilçesi Tepeköy mevkiinde bulunan Sultani Çekirdeksiz (Vitis vinifera L.) üzüm ba nda çiftçi ko ullar nda yürütülmü tür. Bu çal mam zda de i ik çinko gübrelerinin farkl dozlar uygulanm t r. Zn lu gübrenin I. formu olan ZnSO4.7H2O (%20) ; II. formu olan Zn elat (DISSOLVINE %15 Zn) dan %0.25-%0.50 olmak üzere iki dozu yapraktan uygulama eklinde yap lm t r. Denemede ya üzüm verimi (kg/parsel), suda çözünebilir kuru madde miktar(%), titre edilebilir asitlik (g/100ml), olgunluk indisi , pH, 100 tane a rlsertli i (g) belirlenmi tir. Sonuçta tüm uygulamalar n incelenen kalite özellikleri üzerine istatistiki olarak etkili oldu u ve ya üzüm verimi aç s ndan en yüksek de erlerin Zn gübrelerinin elat formunun %0.50 lik ve ZnSO4.7HO formunda %0.25 lik doz seviyelerinde ula ld

References

 • Çoban, H., Ayd n, Bölgesinde Ba Alanlar ndaki Art Nedenleri ve Ba l ca Ba c l k Sorunlar : Ala ehir lçe Örne i Türkiye V. Ba c l k ve arapc l k Sempozyumu, 9 Ekim 2002,Nev ehir, s.31 (2002).
 • Brown, P. H, Çakmak, , Zhang, Q. Form and Function of Zinc Plants. In: Zinc in Soils and Plants (Ed:A.D. Robson). Developments in Plant and Soil Sciences Vol:55. Kluwer Academic Publishers, Dordrech, The Netherlandas (1993).
 • Arcasoy, A. G dalar n Çinko çerikleri ve Diyet Çinkosunun Biyoyararl l Çinko Kongresi (Tar m,G da ve Sa l k), Adana, 24 (1998).
 • Beslenmesindeki Yeri ve Önemi I. Ulusal Çinko Kongresi (Tar m,G da ve Sa l k), Adana, 25-30 (1998).
 • Eyübo lu, F., Kurucu, N., Talaz, S. Türkiye Topraklar n n Mikroelement (Fe, Cu, Zn, Mn) Bak m ndan Genel Durumu , Toprak Gübre Ara . Enst., Ankara, Genel Yay n No: 217, Seri No:133, 1-72 (1996).
 • Ayd n, ., Çoban, H., Ya mur, B., Co kun, A. Ba da Uygulamalar n n Baz Vegetatif ve Generatif Özellikler Üzerine Etkisi Türkiye V. Ba c l k ve arapç l k (2002).
 • Analysis.(Prentice Hall of India Private Limited) New Delhi (1967).
 • Ananymous, Soil Survey Manuel.Agriculturel Research Administration, U.S. Dept. Agriculture. Handbook, No:18. USA. (1951).
 • Bouyoucous, G.J. A recalibration of The Hydrometer Method,For Making Mechanical, Analysis of Soils. Agronomy Journal, 4(9): 434 (1962).
 • Reuterberg, E., Kremkus, F. Bestimung Von Gersamt , Okuyucu, B. Ege I. Ulusal Do an, K. Çinkonun Hayvan Bitkiye Yaray l Baz Topraktan ve Yapraktan Çinko Sempozyumu, 5-9 Ekim, 45-48 Jackson, M.L., Soil Chemical Humus und Alkolilos Lishen Roumy Red Grape Cultivars. Alexandria.Journal of Agricultural Research, 40:3,315-331,25 ref. (1995).
 • Er, F.,Gezgin, S. ve Bayrakl , F., Farkl ekil ve Dozlarda Uygulanan Çinkonun Hesapali Üzüm Çe idinin Verim ve Kalitesine Etkisi I Ulusal Çinko Kongresi, 12-16 May s Eski ehir, s.235-241 (1997).
 • Ceylan, . Oktay, M., Yolda , F., Çak c , H. ve Çavu gil, Çinko Katk l ve Katk s z Kompoze Gübrelerin Karpuz (citrullus lanatus) Ege Üniv. Ziraat Geli Tarihi: 13/04/2006 Kabul Tarihi: 05/06/2006

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Adile AKGÜL This is me


Serdar KARA This is me


Harun ÇOBAN This is me

Publication Date June 1, 2007
Acceptance Date
Published in Issue Year 2007, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @ { cbayarfbe53332, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar University}, year = {2007}, volume = {3}, number = {2}, pages = {183 - 190}, title = {Yapraktan Çinko (Zn) Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ile Bazi Kalite Özelliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Akgül, Adile and Kara, Serdar and Çoban, Harun} }
APA Akgül, A. , Kara, S. & Çoban, H. (2007). Yapraktan Çinko (Zn) Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ile Bazi Kalite Özelliklerine Etkisi . Celal Bayar University Journal of Science , 3 (2) , 183-190 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4045/53332
MLA Akgül, A. , Kara, S. , Çoban, H. "Yapraktan Çinko (Zn) Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ile Bazi Kalite Özelliklerine Etkisi" . Celal Bayar University Journal of Science 3 (2007 ): 183-190 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4045/53332>
Chicago Akgül, A. , Kara, S. , Çoban, H. "Yapraktan Çinko (Zn) Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ile Bazi Kalite Özelliklerine Etkisi". Celal Bayar University Journal of Science 3 (2007 ): 183-190
RIS TY - JOUR T1 - Yapraktan Çinko (Zn) Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ile Bazi Kalite Özelliklerine Etkisi AU - AdileAkgül, SerdarKara, HarunÇoban Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 190 VL - 3 IS - 2 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science Yapraktan Çinko (Zn) Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ile Bazi Kalite Özelliklerine Etkisi %A Adile Akgül , Serdar Kara , Harun Çoban %T Yapraktan Çinko (Zn) Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ile Bazi Kalite Özelliklerine Etkisi %D 2007 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Akgül, Adile , Kara, Serdar , Çoban, Harun . "Yapraktan Çinko (Zn) Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ile Bazi Kalite Özelliklerine Etkisi". Celal Bayar University Journal of Science 3 / 2 (June 2007): 183-190 .
AMA Akgül A. , Kara S. , Çoban H. Yapraktan Çinko (Zn) Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ile Bazi Kalite Özelliklerine Etkisi. CBUJOS. 2007; 3(2): 183-190.
Vancouver Akgül A. , Kara S. , Çoban H. Yapraktan Çinko (Zn) Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ile Bazi Kalite Özelliklerine Etkisi. Celal Bayar University Journal of Science. 2007; 3(2): 183-190.
IEEE A. Akgül , S. Kara and H. Çoban , "Yapraktan Çinko (Zn) Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ile Bazi Kalite Özelliklerine Etkisi", Celal Bayar University Journal of Science, vol. 3, no. 2, pp. 183-190, Jun. 2007