PDF EndNote BibTex RIS Cite

Vorteks Tüpünde Akişkan Olarak Kullanılan Hava ve Argonun Soğutma–Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi

Year 2007, Volume 3, Issue 2, 191 - 199, 01.06.2007

Abstract

References

 • Özkul N., Uygulamal So utma Tekni i , Makina Mühendisleri Odas , Yay n No:115, Ankara, 24-25 (1999).
 • Y lmaz M., Çomakl Ö., Kaya M., Karsl S., Vorteks Tüpler: 1-Teknolojik Geli im , Mühendis ve Makine, 47 (554): 42-51 (2006).
 • Althouse A. D., Turnquist C. H., Bracciano A. F., Conditioning , Company Inc., South Holland, 633 (1979).
 • Balmer R., Pressure Driven Ranque-Hilsch Temperature Seperation in Liquids , Journal of Fluids Engineering-Trans. of Asme, 110 (2): 161-164 (1988).
 • Özgür A., E., Selba R., Üçgül ., Vorteks Tüpler le So utma Uygulamalar Tesisat Mühendisli i Kongresi ve Sergisi, 397 (2001). Gulyaev A. I.,
 • Vortex Tubes , Inzherno-Fizicheskii Zhurnal, (3): 326-331 (1966). Özgür A. E., Kriterlerine , V. Ulusal
 • Endüstrideki Kullan m Alanlar n n Tespiti , Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Isparta, 70 (2001).
 • Fröhl ngsdorf W., Unger H., Investigations of Compressible Flow and the Eneryg Seperation in the Ranque-Hilsch Vortex Tube. int . International Journal of Heat and Mass Transfer, 42: 415-422 (1999). Cockerill T.,
 • Tube , Ph. D. Thesis, Cambridge University Engineering , (1995). Faktörlerin ve Numerical
 • The Ranque-Hilsch vortex Susderland, Nabhani N., Hot-wire Anemomety Study of Confined Turbulent Swirling Flow , PhD Thesis. Bradford University, Bradford, U.K. (1989).
 • Dincer K., Ba kaya ., Üçgül ., Uysal B. Z., Giri Vorteks Deneysel ncelenmesi , 14.Ulusal Is Bilimi ve Tekni i Kongresi Bildiri Kitab , Isparta, 18 (2003). Etkisinin Azarov A., Qualimetric Method of Comparison According Totality Their to the of Geli Tarihi: 14/11/2006 Kabul Tarihi: 30/01/2007

Vorteks Tüpünde Akişkan Olarak Kullanılan Hava ve Argonun Soğutma–Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi

Year 2007, Volume 3, Issue 2, 191 - 199, 01.06.2007

Abstract

1931 y l nda, bir metalurjist ve fizikçi olan Frans z bilim adam Georges Joseph Ranque taraf ndan ke fedilmesinden itibaren, vorteks tüpleri, teorik ve pratik uygulama aç s ndan oldukça ilgi çeken bir konu olmu tur. Genellikle vorteks tüpünde bas nçl ak kan olarak hava kullan lmaktad r. Bu çal mada, hacimsel debileri ayarlamak için bir kontrol vanas hariç hiçbir hareketli parças bulunmayan vorteks tüpü kullan lm t r. Bu deneysel çal malarda, s cak ak kan ç k taraf ndaki kontrol vanas tam aç k konumda b rak lm t r. Yap lm olan deneysel çal mada, bas nçl ak kan olarak hava ile Argon gaz kullan lm t r. Argon gaz n n kullan lmas ndaki amaç, Argon gaz n n vorteks tüpündeki so utma etkisinin, havaya göre de i imini incelemek olmu tur. Hava ve Argon vorteks tüpüne giri bas nçlar 2,0 bar dan 7,0 bara kadar 0,5 bar aral klarla de i ik bas nçlarda uygulanm t r. Bu çal mada, vorteks tüplerde olu an enerji ayr ma olay iki farkl ak kan için deneysel olarak incelenmi tir ve deneysel sonuçlar dikkate al narak Hava ve Argon gazlar na ait grafikler olu turularak yorumlar yap lm t r

References

 • Özkul N., Uygulamal So utma Tekni i , Makina Mühendisleri Odas , Yay n No:115, Ankara, 24-25 (1999).
 • Y lmaz M., Çomakl Ö., Kaya M., Karsl S., Vorteks Tüpler: 1-Teknolojik Geli im , Mühendis ve Makine, 47 (554): 42-51 (2006).
 • Althouse A. D., Turnquist C. H., Bracciano A. F., Conditioning , Company Inc., South Holland, 633 (1979).
 • Balmer R., Pressure Driven Ranque-Hilsch Temperature Seperation in Liquids , Journal of Fluids Engineering-Trans. of Asme, 110 (2): 161-164 (1988).
 • Özgür A., E., Selba R., Üçgül ., Vorteks Tüpler le So utma Uygulamalar Tesisat Mühendisli i Kongresi ve Sergisi, 397 (2001). Gulyaev A. I.,
 • Vortex Tubes , Inzherno-Fizicheskii Zhurnal, (3): 326-331 (1966). Özgür A. E., Kriterlerine , V. Ulusal
 • Endüstrideki Kullan m Alanlar n n Tespiti , Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Isparta, 70 (2001).
 • Fröhl ngsdorf W., Unger H., Investigations of Compressible Flow and the Eneryg Seperation in the Ranque-Hilsch Vortex Tube. int . International Journal of Heat and Mass Transfer, 42: 415-422 (1999). Cockerill T.,
 • Tube , Ph. D. Thesis, Cambridge University Engineering , (1995). Faktörlerin ve Numerical
 • The Ranque-Hilsch vortex Susderland, Nabhani N., Hot-wire Anemomety Study of Confined Turbulent Swirling Flow , PhD Thesis. Bradford University, Bradford, U.K. (1989).
 • Dincer K., Ba kaya ., Üçgül ., Uysal B. Z., Giri Vorteks Deneysel ncelenmesi , 14.Ulusal Is Bilimi ve Tekni i Kongresi Bildiri Kitab , Isparta, 18 (2003). Etkisinin Azarov A., Qualimetric Method of Comparison According Totality Their to the of Geli Tarihi: 14/11/2006 Kabul Tarihi: 30/01/2007

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Volkan KIRMACI This is me

Publication Date June 1, 2007
Acceptance Date
Published in Issue Year 2007, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @ { cbayarfbe53333, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar University}, year = {2007}, volume = {3}, number = {2}, pages = {191 - 199}, title = {Vorteks Tüpünde Akişkan Olarak Kullanılan Hava ve Argonun Soğutma–Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kırmacı, Volkan} }
APA Kırmacı, V. (2007). Vorteks Tüpünde Akişkan Olarak Kullanılan Hava ve Argonun Soğutma–Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi . Celal Bayar University Journal of Science , 3 (2) , 191-199 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4045/53333
MLA Kırmacı, V. "Vorteks Tüpünde Akişkan Olarak Kullanılan Hava ve Argonun Soğutma–Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi" . Celal Bayar University Journal of Science 3 (2007 ): 191-199 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4045/53333>
Chicago Kırmacı, V. "Vorteks Tüpünde Akişkan Olarak Kullanılan Hava ve Argonun Soğutma–Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi". Celal Bayar University Journal of Science 3 (2007 ): 191-199
RIS TY - JOUR T1 - Vorteks Tüpünde Akişkan Olarak Kullanılan Hava ve Argonun Soğutma–Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi AU - VolkanKırmacı Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 199 VL - 3 IS - 2 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science Vorteks Tüpünde Akişkan Olarak Kullanılan Hava ve Argonun Soğutma–Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi %A Volkan Kırmacı %T Vorteks Tüpünde Akişkan Olarak Kullanılan Hava ve Argonun Soğutma–Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi %D 2007 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Kırmacı, Volkan . "Vorteks Tüpünde Akişkan Olarak Kullanılan Hava ve Argonun Soğutma–Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi". Celal Bayar University Journal of Science 3 / 2 (June 2007): 191-199 .
AMA Kırmacı V. Vorteks Tüpünde Akişkan Olarak Kullanılan Hava ve Argonun Soğutma–Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi. CBUJOS. 2007; 3(2): 191-199.
Vancouver Kırmacı V. Vorteks Tüpünde Akişkan Olarak Kullanılan Hava ve Argonun Soğutma–Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi. Celal Bayar University Journal of Science. 2007; 3(2): 191-199.
IEEE V. Kırmacı , "Vorteks Tüpünde Akişkan Olarak Kullanılan Hava ve Argonun Soğutma–Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi", Celal Bayar University Journal of Science, vol. 3, no. 2, pp. 191-199, Jun. 2007