PDF EndNote BibTex RIS Cite

Elektro-Jet İlaçlama Makinası ile Pamuk Alanlarında Yapılan İlaçlamalarda Hedef ve Hedef Dışı Alanlardaki İlaç Dağılımının Saptanması

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 169 - 178, 01.06.2008

Abstract

References

 • 1.Robınson. J.R.C., Slosser. J.E, 1986. Controlled Droplet Application Technology for Ultra Low Volume Oil Spraying of Insecticides in Cotton. The Southwestern Entomologist, Suppl. No 11, p:9-18.
 • 2. Matthews,G.A, 1997. Pesticide Application : Current Status and Further Development. Phytoparasitica 25 (Suppl):p:11-19.
 • 3. Zeren,Y., E. Moser, 1987. Sulandırılmış İlacın Pamuğa İletilmesinde Elektrostatik Yükleme ve Düşey Hava Akımının İlaç Tutulmasına Etkisi, Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Simpozyumu, s : 510-535, İzmir.
 • 4. Matthews,G.A, 1979. Pesticide Application Methods. Longman, Inc, New York.
 • 5. Holownicki, R., G. Doruchhowski., W.Swiechowski, 1996. The Influence of Air Jet Direction in Tunnel Sprayers on Spray Distribution Within Apple Tree Canopy, AGENG 96, Paper NO: 96A-140.
 • 6. Güler,H., 2002. Değişik Hava Akımı İle İlaç Püskürtme Yönlerinin Tele Alınmış Bağlarda İlaç dağılımı Düzgünlüğüne Olan Etkileri, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s:21-34 (Yayınlanmamış).
 • 7. Tücer, A., Tezcan.,Güler,H., Koçer,H., Erkal,N., 2004. A Comparision of Different Sprayer in Term of Pesticide Deposition and Biological Efficacy Against Leaf Hopper (Empoasca Decipens and Asymetrasca Decedens) in Cotton, Agriculture (Pol’nohospodarstvo), ISSN 0551-3677 , 50 (4-6):57-66.
 • 8. Yagcıoğlu,K., 1993, Bitki Koruma Makinaları Ders Kitabı . E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları No : 508. s:71.
 • 9.Yavuzcan,G., Çilingir,İ., Acar,A.İ., Öztürk,R., Gürhan,R., Beyhan,M,A., Çolak,A., 1986. Tarım Makinaları Deneyleri ve Bazı Deney Tesisleri, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları, Yayın No:45 S:36, Ankara.
 • 10. Dursun,E., 1994, Tarla Pülverizatörlerinde İlaçlama Özelliklerinin İyileştirilme Olanakları, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, S:148 (Yayınlanmamış).
 • 11. Onurbaş,A., Çilingir,İ., Tunalıgil.G., 1990. Ağaç İlaçlamalarında Yüzey Kaplama Değerlerinin Saptanması. 4. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Bildiri Kitabı, s : 319 - 329.
 • 12. Bayat, A., 1991. Turunçgil İlaçlamasında Klasik Püskürtme Yöntemleri ve Elektrostatik Yükleme Yöntemi Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, S:179 (Yayınlanmamış).

Elektro-Jet İlaçlama Makinası ile Pamuk Alanlarında Yapılan İlaçlamalarda Hedef ve Hedef Dışı Alanlardaki İlaç Dağılımının Saptanması

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 169 - 178, 01.06.2008

Abstract

Elektro-jet ilaçlama makinası ile pamuğun koza oluşum döneminde farklı iki ilerleme hızında (3,26,5 km/h) yapılan ilaçlamalarda, hedef ve hedef dışı alanlardaki kalıntı miktarı, damla sayısal yoğunluğu, kaplama oranı ve dağılımdaki ortalama damla çapı saptanmıştır. Örnekleme yüzeyi olarak filtre kağıtları ve suya duyarlı kağıtlar kullanılmıştır. Damla sayıları ve kalıntı miktarları bakımından farklı bitki seviyeleri önemli bulunmuştur. Damla sayıları ve kalıntı miktarları bitki üst seviyesinden alt seviyelerine doğru gidildikçe azalmışır. Etkili bir ilaçlama için birim hedef yüzeyine tutunması gereken damla sayıları dikkate alındığında, her iki bitki seviyesinde de yaprak üstlerine yeter sayıda damla ulaştığı, yaprak altlarına ulaşan damla sayılarının ise yetersiz olduğu belirlenmiştir. Uygulama ilacının % 24-30’ unun tarla içinde toprağa bulaştığı saptanmıştır. İlacın istenmeyen alanlara bulaşmasını önlemek bakımından bu makina ile yapılacak ilaçlamalarda, tarla kenarından itibaren 15-20 metrelik bir emniyet şeridinin bırakılmasının gerekli olduğu kanısına varılmıştır

References

 • 1.Robınson. J.R.C., Slosser. J.E, 1986. Controlled Droplet Application Technology for Ultra Low Volume Oil Spraying of Insecticides in Cotton. The Southwestern Entomologist, Suppl. No 11, p:9-18.
 • 2. Matthews,G.A, 1997. Pesticide Application : Current Status and Further Development. Phytoparasitica 25 (Suppl):p:11-19.
 • 3. Zeren,Y., E. Moser, 1987. Sulandırılmış İlacın Pamuğa İletilmesinde Elektrostatik Yükleme ve Düşey Hava Akımının İlaç Tutulmasına Etkisi, Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Simpozyumu, s : 510-535, İzmir.
 • 4. Matthews,G.A, 1979. Pesticide Application Methods. Longman, Inc, New York.
 • 5. Holownicki, R., G. Doruchhowski., W.Swiechowski, 1996. The Influence of Air Jet Direction in Tunnel Sprayers on Spray Distribution Within Apple Tree Canopy, AGENG 96, Paper NO: 96A-140.
 • 6. Güler,H., 2002. Değişik Hava Akımı İle İlaç Püskürtme Yönlerinin Tele Alınmış Bağlarda İlaç dağılımı Düzgünlüğüne Olan Etkileri, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s:21-34 (Yayınlanmamış).
 • 7. Tücer, A., Tezcan.,Güler,H., Koçer,H., Erkal,N., 2004. A Comparision of Different Sprayer in Term of Pesticide Deposition and Biological Efficacy Against Leaf Hopper (Empoasca Decipens and Asymetrasca Decedens) in Cotton, Agriculture (Pol’nohospodarstvo), ISSN 0551-3677 , 50 (4-6):57-66.
 • 8. Yagcıoğlu,K., 1993, Bitki Koruma Makinaları Ders Kitabı . E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları No : 508. s:71.
 • 9.Yavuzcan,G., Çilingir,İ., Acar,A.İ., Öztürk,R., Gürhan,R., Beyhan,M,A., Çolak,A., 1986. Tarım Makinaları Deneyleri ve Bazı Deney Tesisleri, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları, Yayın No:45 S:36, Ankara.
 • 10. Dursun,E., 1994, Tarla Pülverizatörlerinde İlaçlama Özelliklerinin İyileştirilme Olanakları, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, S:148 (Yayınlanmamış).
 • 11. Onurbaş,A., Çilingir,İ., Tunalıgil.G., 1990. Ağaç İlaçlamalarında Yüzey Kaplama Değerlerinin Saptanması. 4. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Bildiri Kitabı, s : 319 - 329.
 • 12. Bayat, A., 1991. Turunçgil İlaçlamasında Klasik Püskürtme Yöntemleri ve Elektrostatik Yükleme Yöntemi Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, S:179 (Yayınlanmamış).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Aysel TÜCER This is me

Publication Date June 1, 2008
Acceptance Date
Published in Issue Year 2008, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @ { cbayarfbe53351, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar University}, year = {2008}, volume = {4}, number = {2}, pages = {169 - 178}, title = {Elektro-Jet İlaçlama Makinası ile Pamuk Alanlarında Yapılan İlaçlamalarda Hedef ve Hedef Dışı Alanlardaki İlaç Dağılımının Saptanması}, key = {cite}, author = {Tücer, Aysel} }
APA Tücer, A. (2008). Elektro-Jet İlaçlama Makinası ile Pamuk Alanlarında Yapılan İlaçlamalarda Hedef ve Hedef Dışı Alanlardaki İlaç Dağılımının Saptanması . Celal Bayar University Journal of Science , 4 (2) , 169-178 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4047/53351
MLA Tücer, A. "Elektro-Jet İlaçlama Makinası ile Pamuk Alanlarında Yapılan İlaçlamalarda Hedef ve Hedef Dışı Alanlardaki İlaç Dağılımının Saptanması" . Celal Bayar University Journal of Science 4 (2008 ): 169-178 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4047/53351>
Chicago Tücer, A. "Elektro-Jet İlaçlama Makinası ile Pamuk Alanlarında Yapılan İlaçlamalarda Hedef ve Hedef Dışı Alanlardaki İlaç Dağılımının Saptanması". Celal Bayar University Journal of Science 4 (2008 ): 169-178
RIS TY - JOUR T1 - Elektro-Jet İlaçlama Makinası ile Pamuk Alanlarında Yapılan İlaçlamalarda Hedef ve Hedef Dışı Alanlardaki İlaç Dağılımının Saptanması AU - AyselTücer Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 178 VL - 4 IS - 2 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science Elektro-Jet İlaçlama Makinası ile Pamuk Alanlarında Yapılan İlaçlamalarda Hedef ve Hedef Dışı Alanlardaki İlaç Dağılımının Saptanması %A Aysel Tücer %T Elektro-Jet İlaçlama Makinası ile Pamuk Alanlarında Yapılan İlaçlamalarda Hedef ve Hedef Dışı Alanlardaki İlaç Dağılımının Saptanması %D 2008 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Tücer, Aysel . "Elektro-Jet İlaçlama Makinası ile Pamuk Alanlarında Yapılan İlaçlamalarda Hedef ve Hedef Dışı Alanlardaki İlaç Dağılımının Saptanması". Celal Bayar University Journal of Science 4 / 2 (June 2008): 169-178 .
AMA Tücer A. Elektro-Jet İlaçlama Makinası ile Pamuk Alanlarında Yapılan İlaçlamalarda Hedef ve Hedef Dışı Alanlardaki İlaç Dağılımının Saptanması. CBUJOS. 2008; 4(2): 169-178.
Vancouver Tücer A. Elektro-Jet İlaçlama Makinası ile Pamuk Alanlarında Yapılan İlaçlamalarda Hedef ve Hedef Dışı Alanlardaki İlaç Dağılımının Saptanması. Celal Bayar University Journal of Science. 2008; 4(2): 169-178.
IEEE A. Tücer , "Elektro-Jet İlaçlama Makinası ile Pamuk Alanlarında Yapılan İlaçlamalarda Hedef ve Hedef Dışı Alanlardaki İlaç Dağılımının Saptanması", Celal Bayar University Journal of Science, vol. 4, no. 2, pp. 169-178, Jun. 2008