BibTex RIS Cite

Farklı Sulama Rejimlerinin Kuru Fasulyenin(Phaseolus vulgaris L.)Fiziksel Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Year 2008, Volume: 4 Issue: 2, 179 - 186, 01.06.2008

Abstract

References

 • [1] Kün, E., Çiftçi, Y., Birsin, M.,Ülger, A.C., Karahan,S., Zencirci,N. Öktem,A. Güler, M.,Yılmaz, N., Atak,M.,Tahıl ve yemeklik dane baklagiller üretimi. TMMOB Ziraat Müh. Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği Kongresi, Ankara,367-409(2005).
 • [2] Şehirali, S.,Yemeklik Tane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Yay 1089, Ders kitabı:314, Ankara,435 (1988).
 • [3] Evans,A. , Gridley, H.E., Prospect for the improvement protein and yield in food legumes, Curr,Adv. Plant Sci.32-147. Common Beans, CIAT, Colombia, 212. (1979).
 • [4] Anonim. Bean Production Problems in the Tropics.2ed. Schwartz,H.F. and M.A. PastorCorrales(Ed).CIAT, Cali, Colombia. (1989).
 • [5] White,J.W., Singh, S.P., Breeding for Adaptation to Drought. In. A.van Schoonhoven and O. Voysest (ed.). Common beans: Research for crop improvement. CAB International, Wallingford, U.K., and CIAT , Cali, Colombia. 501-560 (1991).
 • [6] Fairbairn,J.N. Evaluation of Soils ,Climate and Land use Information at Three Scales: The Case of Low Income Bean Farming in Latin America. Ph.D.diss. University of Reading, Reading,UK. (1993).
 • [7] Azkan, N.,. Yemeklik Dane Baklagiller. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:40.(1999).
 • [8] Smesrud, J., Mansour,B., Hess, M., Sekler,J.,Oregon State University Western Oregon Green Bean Irrrigation Guide. Department of Bioresource Engineering, 116 Gilmore Hall, Corvallis, 737-6304(OR97331-3906) (1997).
 • [9] Özdemir,S., Yemeklik Baklagiller ,Hasat yayıncılık LTD. ŞTİ: 28 – 46.(2002).
 • [10] Acosta-Gallepos J.A. , Shibata., J.K. Effect of water stres on growth and yield on indeterminate dry- bean (Phaseolus vulgaris)cultivars. Field Crops Res. 20: 81- 93.(1989).
 • [11] Miller,D.E., Burke, D.W., Response of dry beans to daily deficit sprinkler irrigation. Agron.J. 75: 775-778.(1983).
 • [12] Singh,S.P., Selection for Water –Strees tolerance in interracial populations of common bean. Crop Sci.35:118-124 (1995).
 • [13] White,J.W., Izquierdo, J.,.Physiology of yield potential and stres tolerance .In. A.van Schoonhoven and O. Voysest(ed.) Common beans:Research for crop improvement. CAB International, Wallingford,U.K.,and CIAT, Cali, Colombia. 287-382. (1991)
 • [14] Gubbels,G.H, Effect of phosphorus rate and placement on the yield and cooking quality of field pea. Can. J. Plant Sci. 72:251-255.(1992).
 • [15] Gubbels,G.H., Khan, S.H. Effect of seed quality on cooking quality and yield of subsequent crop of field pea. Can J. Plant Sci. 71:857- 859.(1991)
 • [16] Gubbels G.H., Chubey,B.B., Ali-Khan ,S.T., Stauvers,M., Cooking quality of field pea matured under various environmental conditions. Can. J. Plant Sci. 65:55-61. (1985).
 • [17] Kara,Ş.M.,Şekeroğlu,N.,Özçelik,H. Effect of nitrogen and the plant growth regulator pix on certain grain properties in field bean. Turkish Journal of Field Crops.2(1):17- 22 (1997)
 • [18] Williams,P., El-Haramein F.J., Nakkoul, H. and Rihawi,S., Crop Quality Evaluation Methods and Guidelines.ICARDA. 96-126 (1988).
 • [19] Yurtsever,N. Deneysel İstatistik Metodlar: TC. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüYayınları, Genel Yayın No: 121, Teknik Yayın No: 56,Ankara:319-434. (1894)
 • [20] Çakmak, F.,Kaçar,O., Çöplü,N., Azkan,N., Bursa ekolojik koşullarında bazı fasulye hatlarının verim ve tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi,Tekirdağ, 353-358.(2001).
 • [21] Bozoğlu,H., Kuru fasulyede(Phaseolus vulgaris L.)bazı tarımsal özelliklerin Genotip x çevre interaksiyonu ve kalıtım derecelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi.Samsun.99. (1995).
 • [22] Çakmak, F.,Azkan, N.,Kaçar, O.,Çöplü, N. Bazı kuru fasulye hatlarının agronomik özellikleri ile verim potansiyellerinin saptanması. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Çayır Mera Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller,Adana, Cilt III: 354-359.(1999).
 • [23] Azkan N ,Yürür, N., Bazı fasulye çeşitlerinin Bursa yöresinde ikinci ürün olarak değerlendirilmesi üzerine araştırmalar.U.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 6:155-163.(1987).
 • [24] Sefa-Dedah,S. ve Stanley,D.W.Textural implications of microstructure of legumes. Food Technology,33:77-83 (1979).
 • [25] Müler,F.M., Cooking quality of pulses. Journal of Science of Food and Agriculture,18:292-295. (1967).
 • [26] Kaur, M., Singh, N., Sodhi, N.S. Physicochemical, cooking, textural and roasting characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars. Journal of Food Engineering. 69: 511- 517.(2005).

Farklı Sulama Rejimlerinin Kuru Fasulyenin(Phaseolus vulgaris L.)Fiziksel Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Year 2008, Volume: 4 Issue: 2, 179 - 186, 01.06.2008

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesinde geniş olarak üretilen iki kuru fasulye çeşidinin kalite özellikleri üzerine, beş değişik sulama rejiminin etkisi (S1: Topraktaki yarayışlı su kapasitesi %75’ e düştüğünde tarla kapasitesine kadar sulama, S2: Topraktaki yarayışlı su kapasitesi %50’ye düştüğünde tarla kapasitesine kadar sulama, S3: topraktaki yarayışlı su kapasitesi %25’e düştüğünde tarla kapasitesine kadar sulama, S4: bitkilerde ilk çiçekler görülünceye kadar S ile daha sonra ise S3 ile sulama, S5- Bitkide ilk çiçekler görülünceye kadar S3 ile daha sonra ise Sile sulama) incelenmiştir. İki ticari kuru fasulye çeşidi, Yunus 90 ve Karacaşehir’90 ın tohumları; tohum ağırlığı, yaş tohum ağırlığı, su alma kapasitesi, şişme kapasitesi, su alma indeksi ve şişme indeksi bakımından değerlendirilmiştir. Farklı sulama rejimleri, incelenen özellikleri önemli oranda etkilemiştir. Sulama rejimine bağlı olarak incelenen özelikler bakımından iki fasulye çeşidi arasında da önemli farklılıklar görülmüştür. Uygulanan sulama rejimleri kalite parametrelerine farklı etkiler yapmıştır. Yüksek kalite Yunus 90’ da S2 , Karacaşehir 90’ da ise S3 ve S5sulama rejiminde sağlanmıştır

References

 • [1] Kün, E., Çiftçi, Y., Birsin, M.,Ülger, A.C., Karahan,S., Zencirci,N. Öktem,A. Güler, M.,Yılmaz, N., Atak,M.,Tahıl ve yemeklik dane baklagiller üretimi. TMMOB Ziraat Müh. Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği Kongresi, Ankara,367-409(2005).
 • [2] Şehirali, S.,Yemeklik Tane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Yay 1089, Ders kitabı:314, Ankara,435 (1988).
 • [3] Evans,A. , Gridley, H.E., Prospect for the improvement protein and yield in food legumes, Curr,Adv. Plant Sci.32-147. Common Beans, CIAT, Colombia, 212. (1979).
 • [4] Anonim. Bean Production Problems in the Tropics.2ed. Schwartz,H.F. and M.A. PastorCorrales(Ed).CIAT, Cali, Colombia. (1989).
 • [5] White,J.W., Singh, S.P., Breeding for Adaptation to Drought. In. A.van Schoonhoven and O. Voysest (ed.). Common beans: Research for crop improvement. CAB International, Wallingford, U.K., and CIAT , Cali, Colombia. 501-560 (1991).
 • [6] Fairbairn,J.N. Evaluation of Soils ,Climate and Land use Information at Three Scales: The Case of Low Income Bean Farming in Latin America. Ph.D.diss. University of Reading, Reading,UK. (1993).
 • [7] Azkan, N.,. Yemeklik Dane Baklagiller. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:40.(1999).
 • [8] Smesrud, J., Mansour,B., Hess, M., Sekler,J.,Oregon State University Western Oregon Green Bean Irrrigation Guide. Department of Bioresource Engineering, 116 Gilmore Hall, Corvallis, 737-6304(OR97331-3906) (1997).
 • [9] Özdemir,S., Yemeklik Baklagiller ,Hasat yayıncılık LTD. ŞTİ: 28 – 46.(2002).
 • [10] Acosta-Gallepos J.A. , Shibata., J.K. Effect of water stres on growth and yield on indeterminate dry- bean (Phaseolus vulgaris)cultivars. Field Crops Res. 20: 81- 93.(1989).
 • [11] Miller,D.E., Burke, D.W., Response of dry beans to daily deficit sprinkler irrigation. Agron.J. 75: 775-778.(1983).
 • [12] Singh,S.P., Selection for Water –Strees tolerance in interracial populations of common bean. Crop Sci.35:118-124 (1995).
 • [13] White,J.W., Izquierdo, J.,.Physiology of yield potential and stres tolerance .In. A.van Schoonhoven and O. Voysest(ed.) Common beans:Research for crop improvement. CAB International, Wallingford,U.K.,and CIAT, Cali, Colombia. 287-382. (1991)
 • [14] Gubbels,G.H, Effect of phosphorus rate and placement on the yield and cooking quality of field pea. Can. J. Plant Sci. 72:251-255.(1992).
 • [15] Gubbels,G.H., Khan, S.H. Effect of seed quality on cooking quality and yield of subsequent crop of field pea. Can J. Plant Sci. 71:857- 859.(1991)
 • [16] Gubbels G.H., Chubey,B.B., Ali-Khan ,S.T., Stauvers,M., Cooking quality of field pea matured under various environmental conditions. Can. J. Plant Sci. 65:55-61. (1985).
 • [17] Kara,Ş.M.,Şekeroğlu,N.,Özçelik,H. Effect of nitrogen and the plant growth regulator pix on certain grain properties in field bean. Turkish Journal of Field Crops.2(1):17- 22 (1997)
 • [18] Williams,P., El-Haramein F.J., Nakkoul, H. and Rihawi,S., Crop Quality Evaluation Methods and Guidelines.ICARDA. 96-126 (1988).
 • [19] Yurtsever,N. Deneysel İstatistik Metodlar: TC. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüYayınları, Genel Yayın No: 121, Teknik Yayın No: 56,Ankara:319-434. (1894)
 • [20] Çakmak, F.,Kaçar,O., Çöplü,N., Azkan,N., Bursa ekolojik koşullarında bazı fasulye hatlarının verim ve tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi,Tekirdağ, 353-358.(2001).
 • [21] Bozoğlu,H., Kuru fasulyede(Phaseolus vulgaris L.)bazı tarımsal özelliklerin Genotip x çevre interaksiyonu ve kalıtım derecelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi.Samsun.99. (1995).
 • [22] Çakmak, F.,Azkan, N.,Kaçar, O.,Çöplü, N. Bazı kuru fasulye hatlarının agronomik özellikleri ile verim potansiyellerinin saptanması. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Çayır Mera Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller,Adana, Cilt III: 354-359.(1999).
 • [23] Azkan N ,Yürür, N., Bazı fasulye çeşitlerinin Bursa yöresinde ikinci ürün olarak değerlendirilmesi üzerine araştırmalar.U.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 6:155-163.(1987).
 • [24] Sefa-Dedah,S. ve Stanley,D.W.Textural implications of microstructure of legumes. Food Technology,33:77-83 (1979).
 • [25] Müler,F.M., Cooking quality of pulses. Journal of Science of Food and Agriculture,18:292-295. (1967).
 • [26] Kaur, M., Singh, N., Sodhi, N.S. Physicochemical, cooking, textural and roasting characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars. Journal of Food Engineering. 69: 511- 517.(2005).
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Gülcan Kınacı This is me

Ramazan Akın This is me

Engin Kınacı This is me

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Kınacı, G., Akın, R., & Kınacı, E. (2008). Farklı Sulama Rejimlerinin Kuru Fasulyenin(Phaseolus vulgaris L.)Fiziksel Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Celal Bayar University Journal of Science, 4(2), 179-186.
AMA Kınacı G, Akın R, Kınacı E. Farklı Sulama Rejimlerinin Kuru Fasulyenin(Phaseolus vulgaris L.)Fiziksel Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. CBUJOS. June 2008;4(2):179-186.
Chicago Kınacı, Gülcan, Ramazan Akın, and Engin Kınacı. “Farklı Sulama Rejimlerinin Kuru Fasulyenin(Phaseolus Vulgaris L.)Fiziksel Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri”. Celal Bayar University Journal of Science 4, no. 2 (June 2008): 179-86.
EndNote Kınacı G, Akın R, Kınacı E (June 1, 2008) Farklı Sulama Rejimlerinin Kuru Fasulyenin(Phaseolus vulgaris L.)Fiziksel Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Celal Bayar University Journal of Science 4 2 179–186.
IEEE G. Kınacı, R. Akın, and E. Kınacı, “Farklı Sulama Rejimlerinin Kuru Fasulyenin(Phaseolus vulgaris L.)Fiziksel Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri”, CBUJOS, vol. 4, no. 2, pp. 179–186, 2008.
ISNAD Kınacı, Gülcan et al. “Farklı Sulama Rejimlerinin Kuru Fasulyenin(Phaseolus Vulgaris L.)Fiziksel Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri”. Celal Bayar University Journal of Science 4/2 (June 2008), 179-186.
JAMA Kınacı G, Akın R, Kınacı E. Farklı Sulama Rejimlerinin Kuru Fasulyenin(Phaseolus vulgaris L.)Fiziksel Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. CBUJOS. 2008;4:179–186.
MLA Kınacı, Gülcan et al. “Farklı Sulama Rejimlerinin Kuru Fasulyenin(Phaseolus Vulgaris L.)Fiziksel Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri”. Celal Bayar University Journal of Science, vol. 4, no. 2, 2008, pp. 179-86.
Vancouver Kınacı G, Akın R, Kınacı E. Farklı Sulama Rejimlerinin Kuru Fasulyenin(Phaseolus vulgaris L.)Fiziksel Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. CBUJOS. 2008;4(2):179-86.