PDF EndNote BibTex RIS Cite

YUNT DAGI (MANİSA) ORMAN VEJETASYONUNUN BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARASTIRILMASI - THE PHYTOSOCIOLOGICAL INVESTIGATION OF YUNT MOUNTAIN (MANISA) FOREST VEGETATION

Year 2009, Volume 5, Issue 1, 75 - 86, 01.03.2009

Abstract

YUNT DAGI (MANİSA) ORMAN VEJETASYONUNUN BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARASTIRILMASI

Bu çalısma 1990-1992 yılları arasında Yunt Dagı vejetasyonunu arastırmak üzere yapılmıstır.
Çalısma Braun-Blanquet metoduna göre yapılmıstır. Arastırma alanında orman, maki ve frigana
vejetasyonlarına ait 7 bitki belirlenmistir. Bu makalede sadece orman vejetasyonuna ait birlikler ele
alınmıstır. Bu birlikler Pinus brutia ve Quercus ithaburensis subsp. macrolepidis Birligi birlikleridir.

THE PHYTOSOCIOLOGICAL INVESTIGATION OF YUNT MOUNTAIN (MANISA) FOREST VEGETATION

References

 • Davis, P.H., 1965-1988: Flora of Turkey and the East Aegean Islands. vol.1-10, Edinbugh Univ. Press., Edinburgh,
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. and Başer, K.H.C., 2000: Flora of Turkey and the East Aegean Islands. vol.11 (suplement), Colombia Univ. Press., Edinburgh.
 • Schwarz, O., 1936: Die Vegetations Verhaltnisse West Anatoliens. Englers Bot. Jb.
 • Peşmen, H., 1971: Batı Anadolu Ericaceae Üyeleri ve Maki Formasyonu İle İlişkileri Üzerinde Araştırma. Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplar Ser. 115. [5]
 • Phytosocioloical Analysis of the Nif Mountain. Bitki Derg., 2:401-410. 1975:
 • Computerized [6] Akman, Y., Barbero, M. et Quézel, P., 1978: Contribution a L’etude de la Vegetation Forestiers d’Anatolie Mediterranéenne. Phytosociologia, 5(1):1-79, Stuttgard-Lehre.
 • Akman, Y., Barbero, M. et Quézel, P., 1979: Contribution a L’etude de la Vegetation Forestiers d’Anatolie Mediterranéenne. Phytosociologia, 5(2):189-276, 5(3):277-346, Stuttgard-Lehre.
 • Bekat, L. ve Görk G., 1981: İzmir Çevresi Orman Vejetasyonu. VII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Metinleri, 276-281.
 • Görk, G., 1982: Eğrigöz Dağı (Emet) Flora ve Vejetasyonu. Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri. Enstitüsü, İzmir.
 • Yayıntaş, A., 1982: Simav Dağı Flora ve Vejetasyonu. Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri. Enstitüsü, İzmir.
 • Gemici, Y. et Seçmen, Ö., 1983: Etude Phytoecologique,
 • Vegetation de la Montagne Yamanlar (İzmir). Ege Univ. Fac. Sci. J., Ser. B., 6(1):51-65. de
 • la [12] Bekat, L. and Seçmen, Ö., 1984: The Phytoecological and Sociological Investigations on the Akdağ-Karaburun (İzmir). Ege Univ. Fac. Sci. J., Ser. B., 7(1):103-110.
 • Uslu, T., 1985: Aydın’ın Batısında Küçük ve Büyük Menderes Nehirleri Arasında Kalan Bölge Vejetasyonunun Bitki Ekolojisi ve Sosyolojisi Yönünden Araştırılması. Gazi Üniv. Yay. 71, Fen- Ed. Fak. Yay. 8, 174 s. (1985).
 • Duman, H., 1985: Manisa (Spil) Dağı Milli Parkının Flora ve Vejetasyonu Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gemici, Y. ve Seçmen, Ö., 1986: Batı Anadolu’da Tahribe Bağlı Vejetasyon Gelişimi. VII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Metinleri, 80-93.
 • Seçmen, Ö., Gemici, Y., Bekat, L. ve Görk, G., 1986: İzmir Yöresi Frigana Vejetasyonunun Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması. Doğa Tr. Bio. Derg., 10(2):197-205.
 • Carlstrom, A., 1987: Survey of the Flora and Phytogeography of Rodhos, Simi, Tilos and the Marmaris Peninsula. Department of Systematic Botany, Univ. of Lund.
 • Bekat, L. und Seçmen, Ö., 1988: Vegetation in der Umgebung von Foça, Aliağa und Çandarlı. Ege Univ. Fac. Sci. J., Ser. B., 10(2):15-27.
 • Gemici, Y., 1988a: Akdağ (Afyon-Denizli) ve Çevresinin Vejetasyonu. Doğa TU Bot. Der., 12(1):8-57.
 • Gemici, Y., 1988b: Batı Anadolu’da Bitki Örtüsünün Tahribi ve Doğurduğu Problemler. Çevre’88: Dördüncü Bilimsel ve Teknik Çevre Kong., İzmir, (5-9 Haziran 1988).
 • Gemici, Y., Seçmen, Ö. ve Yılmazer, Ç., 1990: Vejetasyonunun
 • Özellikleri. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Metinleri, 271-279. Orman ve
 • Sosyolojik Ekolojik ve
 • Bekat, L., Oflas, S., 1990: Bozdağ (Ödemiş) Vejetasyonu. X. Ulusal Biyoloji Kong., Erzurum, (18-20 Temmuz 1990).
 • Bekat, L., 1992: Acıpayam Bozdağ’ın Flora ve Vejetasyonu, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir.
 • Aksoy, A., 1992: Mahmut Dağı (Kemalpaşa) ve Çevresinin Flora ve Vejetasyonu, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şık, L. 1992: Yunt Dağı (Manisa)’nın Flora ve Vejetasyonu, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Gemici, Y., Görk, G. ve Acar, İ., 1994: Batı ve Güney Anadolu Yüksek Dağ Vejetasyonu, TBAG-993 no.lu Tübitak Projesi, İzmir.
 • Şık, L. ve Gemici, Y., 1994: Batı Anadolu’da Maki ve Frigana Vejetasyonunda Kayaca Bağlı Değişimler Üzerine Gözlemler. Tr. J. of Botany, 18:73-80.
 • Çelik, A., 1995: Aydın Dağlarının Flora ve Vejetasyonu, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri. Enstitüsü, İzmir.
 • Vural, M., Duman, H., Güner, A., Dönmez A.A. and Şağban, H., 1995: The Vegetation of the Köyceğiz-Dalyan (Muğla) Specially Protected Area , Tr. J. of Botany, 19(4):431-476.
 • Özel, N., 1998: Kazdağları Orman Vejetasyonu
 • Fitoekolojik Araştırmalar, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Fitososyolojik
 • ve [31] Oluk, S., 1999: Babadağ (Denizli)’ın Flora ve Vejetasyonu, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Barkman, J.J., Moraec, J. and Rauschert, S., 1986: Code of Phytosociological Nomenclature. 2nd edition. Vegetation 67:145-195.
 • Braun-Blanquet, J., 1932: Plant Sociology (Trans, Fuller, G.D. and Conard, S.D., 1965). Hafner Publ. N.Y., London.
 • Akman, Y., 1995: Türkiye Orman Vejatasyonu. Ankara Üniversitesi Fen.Fakültesi Botanik Anabilim Dalı, Ankara.
 • Quézel, P., Barbero, M., Akman, Y., 1978: L’Interpretation Groupements Mediterranéenne
 • Phytosociologiques, vol. II, Lile. des Forestiers le
 • Documents. Oriental
 • Quézel, P., Barbero, M., Akman, Y., 1980: Contribution a L’etude de la Vegetation Forestiere d’Anatolie Septentrionale. Phytosociologia, 8(3/4), 362-519.
 • Anonim, 1973: Türkiye Jeoloji Haritası, M.T.A. Yayınları, İzmir Paftası. Ankara.
 • Altınbaş, Ü., 1972: Bornova Civarında Bulunan Büyük Toprak Gruplarının Yayıldığı Sahalar ve Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Doktora Tezi, E.Ü. Ziraat Fakültesi, Toprak Kürsüsü, İzmir.
 • Anonim, 1972: Topraksu, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Topraksu Gen. Müd. İzmir ve Manisa İllerine Ait Toprak Envanter Planları. Ankara.
 • Anonim, 2002: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Manisa Meteoroloji Müdürlüğü Verileri.
 • Akman, Y., Daget, PH., 1971: Quelques Aspects Synoptiques des Climats de la Turquie. Bull. Soc. Lang. Geogr. Tomes, Faces 3.
 • Emberger, L., 1955: Sur le Quotiens Pluviothermique. J. R. Acad. Sc. 234, 2508-2510.
 • Şık, L. et Gemici, Y., 1993: La Flore de Yunt Dağı (Manisa). Ege Univ. Fac. Sci. J., Ser. B., 15(1):1-12..
 • Zohary, M., 1973: Geobotanical Foundations of the Middle East. Gustav Fischer Verlag, Stuttgard.
 • Genç, A., 1994: Palamut Meşesi (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis (Kotschy) Hedge et Yalt. Orm. Araş. Enst. Derg., 33(1):91-100.

Yunt Dağı (Manisa) Orman Vejetasyonunun Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması

Year 2009, Volume 5, Issue 1, 75 - 86, 01.03.2009

Abstract

-

References

 • Davis, P.H., 1965-1988: Flora of Turkey and the East Aegean Islands. vol.1-10, Edinbugh Univ. Press., Edinburgh,
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. and Başer, K.H.C., 2000: Flora of Turkey and the East Aegean Islands. vol.11 (suplement), Colombia Univ. Press., Edinburgh.
 • Schwarz, O., 1936: Die Vegetations Verhaltnisse West Anatoliens. Englers Bot. Jb.
 • Peşmen, H., 1971: Batı Anadolu Ericaceae Üyeleri ve Maki Formasyonu İle İlişkileri Üzerinde Araştırma. Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplar Ser. 115. [5]
 • Phytosocioloical Analysis of the Nif Mountain. Bitki Derg., 2:401-410. 1975:
 • Computerized [6] Akman, Y., Barbero, M. et Quézel, P., 1978: Contribution a L’etude de la Vegetation Forestiers d’Anatolie Mediterranéenne. Phytosociologia, 5(1):1-79, Stuttgard-Lehre.
 • Akman, Y., Barbero, M. et Quézel, P., 1979: Contribution a L’etude de la Vegetation Forestiers d’Anatolie Mediterranéenne. Phytosociologia, 5(2):189-276, 5(3):277-346, Stuttgard-Lehre.
 • Bekat, L. ve Görk G., 1981: İzmir Çevresi Orman Vejetasyonu. VII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Metinleri, 276-281.
 • Görk, G., 1982: Eğrigöz Dağı (Emet) Flora ve Vejetasyonu. Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri. Enstitüsü, İzmir.
 • Yayıntaş, A., 1982: Simav Dağı Flora ve Vejetasyonu. Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri. Enstitüsü, İzmir.
 • Gemici, Y. et Seçmen, Ö., 1983: Etude Phytoecologique,
 • Vegetation de la Montagne Yamanlar (İzmir). Ege Univ. Fac. Sci. J., Ser. B., 6(1):51-65. de
 • la [12] Bekat, L. and Seçmen, Ö., 1984: The Phytoecological and Sociological Investigations on the Akdağ-Karaburun (İzmir). Ege Univ. Fac. Sci. J., Ser. B., 7(1):103-110.
 • Uslu, T., 1985: Aydın’ın Batısında Küçük ve Büyük Menderes Nehirleri Arasında Kalan Bölge Vejetasyonunun Bitki Ekolojisi ve Sosyolojisi Yönünden Araştırılması. Gazi Üniv. Yay. 71, Fen- Ed. Fak. Yay. 8, 174 s. (1985).
 • Duman, H., 1985: Manisa (Spil) Dağı Milli Parkının Flora ve Vejetasyonu Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gemici, Y. ve Seçmen, Ö., 1986: Batı Anadolu’da Tahribe Bağlı Vejetasyon Gelişimi. VII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Metinleri, 80-93.
 • Seçmen, Ö., Gemici, Y., Bekat, L. ve Görk, G., 1986: İzmir Yöresi Frigana Vejetasyonunun Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması. Doğa Tr. Bio. Derg., 10(2):197-205.
 • Carlstrom, A., 1987: Survey of the Flora and Phytogeography of Rodhos, Simi, Tilos and the Marmaris Peninsula. Department of Systematic Botany, Univ. of Lund.
 • Bekat, L. und Seçmen, Ö., 1988: Vegetation in der Umgebung von Foça, Aliağa und Çandarlı. Ege Univ. Fac. Sci. J., Ser. B., 10(2):15-27.
 • Gemici, Y., 1988a: Akdağ (Afyon-Denizli) ve Çevresinin Vejetasyonu. Doğa TU Bot. Der., 12(1):8-57.
 • Gemici, Y., 1988b: Batı Anadolu’da Bitki Örtüsünün Tahribi ve Doğurduğu Problemler. Çevre’88: Dördüncü Bilimsel ve Teknik Çevre Kong., İzmir, (5-9 Haziran 1988).
 • Gemici, Y., Seçmen, Ö. ve Yılmazer, Ç., 1990: Vejetasyonunun
 • Özellikleri. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Metinleri, 271-279. Orman ve
 • Sosyolojik Ekolojik ve
 • Bekat, L., Oflas, S., 1990: Bozdağ (Ödemiş) Vejetasyonu. X. Ulusal Biyoloji Kong., Erzurum, (18-20 Temmuz 1990).
 • Bekat, L., 1992: Acıpayam Bozdağ’ın Flora ve Vejetasyonu, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir.
 • Aksoy, A., 1992: Mahmut Dağı (Kemalpaşa) ve Çevresinin Flora ve Vejetasyonu, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şık, L. 1992: Yunt Dağı (Manisa)’nın Flora ve Vejetasyonu, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Gemici, Y., Görk, G. ve Acar, İ., 1994: Batı ve Güney Anadolu Yüksek Dağ Vejetasyonu, TBAG-993 no.lu Tübitak Projesi, İzmir.
 • Şık, L. ve Gemici, Y., 1994: Batı Anadolu’da Maki ve Frigana Vejetasyonunda Kayaca Bağlı Değişimler Üzerine Gözlemler. Tr. J. of Botany, 18:73-80.
 • Çelik, A., 1995: Aydın Dağlarının Flora ve Vejetasyonu, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri. Enstitüsü, İzmir.
 • Vural, M., Duman, H., Güner, A., Dönmez A.A. and Şağban, H., 1995: The Vegetation of the Köyceğiz-Dalyan (Muğla) Specially Protected Area , Tr. J. of Botany, 19(4):431-476.
 • Özel, N., 1998: Kazdağları Orman Vejetasyonu
 • Fitoekolojik Araştırmalar, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Fitososyolojik
 • ve [31] Oluk, S., 1999: Babadağ (Denizli)’ın Flora ve Vejetasyonu, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Barkman, J.J., Moraec, J. and Rauschert, S., 1986: Code of Phytosociological Nomenclature. 2nd edition. Vegetation 67:145-195.
 • Braun-Blanquet, J., 1932: Plant Sociology (Trans, Fuller, G.D. and Conard, S.D., 1965). Hafner Publ. N.Y., London.
 • Akman, Y., 1995: Türkiye Orman Vejatasyonu. Ankara Üniversitesi Fen.Fakültesi Botanik Anabilim Dalı, Ankara.
 • Quézel, P., Barbero, M., Akman, Y., 1978: L’Interpretation Groupements Mediterranéenne
 • Phytosociologiques, vol. II, Lile. des Forestiers le
 • Documents. Oriental
 • Quézel, P., Barbero, M., Akman, Y., 1980: Contribution a L’etude de la Vegetation Forestiere d’Anatolie Septentrionale. Phytosociologia, 8(3/4), 362-519.
 • Anonim, 1973: Türkiye Jeoloji Haritası, M.T.A. Yayınları, İzmir Paftası. Ankara.
 • Altınbaş, Ü., 1972: Bornova Civarında Bulunan Büyük Toprak Gruplarının Yayıldığı Sahalar ve Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Doktora Tezi, E.Ü. Ziraat Fakültesi, Toprak Kürsüsü, İzmir.
 • Anonim, 1972: Topraksu, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Topraksu Gen. Müd. İzmir ve Manisa İllerine Ait Toprak Envanter Planları. Ankara.
 • Anonim, 2002: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Manisa Meteoroloji Müdürlüğü Verileri.
 • Akman, Y., Daget, PH., 1971: Quelques Aspects Synoptiques des Climats de la Turquie. Bull. Soc. Lang. Geogr. Tomes, Faces 3.
 • Emberger, L., 1955: Sur le Quotiens Pluviothermique. J. R. Acad. Sc. 234, 2508-2510.
 • Şık, L. et Gemici, Y., 1993: La Flore de Yunt Dağı (Manisa). Ege Univ. Fac. Sci. J., Ser. B., 15(1):1-12..
 • Zohary, M., 1973: Geobotanical Foundations of the Middle East. Gustav Fischer Verlag, Stuttgard.
 • Genç, A., 1994: Palamut Meşesi (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis (Kotschy) Hedge et Yalt. Orm. Araş. Enst. Derg., 33(1):91-100.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Levent ŞIK This is me


Yusuf GEMİCİ This is me

Publication Date March 1, 2009
Acceptance Date
Published in Issue Year 2009, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @ { cbayarfbe53367, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar University}, year = {2009}, volume = {5}, number = {1}, pages = {75 - 86}, title = {YUNT DAGI (MANİSA) ORMAN VEJETASYONUNUN BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARASTIRILMASI - THE PHYTOSOCIOLOGICAL INVESTIGATION OF YUNT MOUNTAIN (MANISA) FOREST VEGETATION}, key = {cite}, author = {Şık, Levent and Gemici, Yusuf} }
APA Şık, L. & Gemici, Y. (2009). YUNT DAGI (MANİSA) ORMAN VEJETASYONUNUN BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARASTIRILMASI - THE PHYTOSOCIOLOGICAL INVESTIGATION OF YUNT MOUNTAIN (MANISA) FOREST VEGETATION . Celal Bayar University Journal of Science , 5 (1) , 75-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4048/53367
MLA Şık, L. , Gemici, Y. "YUNT DAGI (MANİSA) ORMAN VEJETASYONUNUN BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARASTIRILMASI - THE PHYTOSOCIOLOGICAL INVESTIGATION OF YUNT MOUNTAIN (MANISA) FOREST VEGETATION" . Celal Bayar University Journal of Science 5 (2009 ): 75-86 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4048/53367>
Chicago Şık, L. , Gemici, Y. "YUNT DAGI (MANİSA) ORMAN VEJETASYONUNUN BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARASTIRILMASI - THE PHYTOSOCIOLOGICAL INVESTIGATION OF YUNT MOUNTAIN (MANISA) FOREST VEGETATION". Celal Bayar University Journal of Science 5 (2009 ): 75-86
RIS TY - JOUR T1 - Yunt Dağı (Manisa) Orman Vejetasyonunun Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması AU - LeventŞık, YusufGemici Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 86 VL - 5 IS - 1 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science YUNT DAGI (MANİSA) ORMAN VEJETASYONUNUN BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARASTIRILMASI - THE PHYTOSOCIOLOGICAL INVESTIGATION OF YUNT MOUNTAIN (MANISA) FOREST VEGETATION %A Levent Şık , Yusuf Gemici %T YUNT DAGI (MANİSA) ORMAN VEJETASYONUNUN BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARASTIRILMASI - THE PHYTOSOCIOLOGICAL INVESTIGATION OF YUNT MOUNTAIN (MANISA) FOREST VEGETATION %D 2009 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Şık, Levent , Gemici, Yusuf . "YUNT DAGI (MANİSA) ORMAN VEJETASYONUNUN BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARASTIRILMASI - THE PHYTOSOCIOLOGICAL INVESTIGATION OF YUNT MOUNTAIN (MANISA) FOREST VEGETATION". Celal Bayar University Journal of Science 5 / 1 (March 2009): 75-86 .
AMA Şık L. , Gemici Y. YUNT DAGI (MANİSA) ORMAN VEJETASYONUNUN BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARASTIRILMASI - THE PHYTOSOCIOLOGICAL INVESTIGATION OF YUNT MOUNTAIN (MANISA) FOREST VEGETATION. CBUJOS. 2009; 5(1): 75-86.
Vancouver Şık L. , Gemici Y. YUNT DAGI (MANİSA) ORMAN VEJETASYONUNUN BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARASTIRILMASI - THE PHYTOSOCIOLOGICAL INVESTIGATION OF YUNT MOUNTAIN (MANISA) FOREST VEGETATION. Celal Bayar University Journal of Science. 2009; 5(1): 75-86.
IEEE L. Şık and Y. Gemici , "YUNT DAGI (MANİSA) ORMAN VEJETASYONUNUN BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARASTIRILMASI - THE PHYTOSOCIOLOGICAL INVESTIGATION OF YUNT MOUNTAIN (MANISA) FOREST VEGETATION", Celal Bayar University Journal of Science, vol. 5, no. 1, pp. 75-86, Mar. 2009