PDF EndNote BibTex RIS Cite

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri: Muğla Örneği

Year 2010, Volume 6, Issue 1, 53 - 60, 01.03.2010

Abstract

-

References

  • Kahyaoğlu, M.,Yangın, S., “İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 1, 84 (2007).
  • Akkoyunlu, B., Kurbanoğlu, S., “Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Ve Bilgisayar Özyeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma”, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2003).
  • Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C. ve arkadaşları, “Öğretmen Öz-yeterlik İnancı”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5(58), 50- (2004).
  • Zajacova, A., Lynch, S. M., Espenshade, T. J., “Self- Efficacy, Stress, and Academic Success in College”, Research in Higher Education, 677- 706 (2005). Geliş Tarihi: 16/08/2009 Kabul Tarihi: 26/05/2010

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZYETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MUĞLA ÖRNEĞİ - VIEWS OF SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT PROFESSIONAL SELF-EFFICACY

Year 2010, Volume 6, Issue 1, 53 - 60, 01.03.2010

Abstract

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZYETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MUĞLA ÖRNEĞİ

Bu çalışmada, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2008–2009 öğretim yılında öğrenim gören 107 Fen Bilgisi Öğretmen adayına (ikinci ve dördüncü sınıf) mesleki özyeterlikleri hakkındaki görüşlerini belirlemek için “Mesleki Özyeterlik Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen bulgular SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 14,0 paket programı kullanılarak istatistiksel olarak yorumlanmıştır. Araştırmadan bulunan bulgulara göre, ikinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin mesleki özyeterlikleri arasında bir fark bulunmamıştır. Bu çalışma %80 güvenirliktedir.

VIEWS OF SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT PROFESSIONAL SELF-EFFICACY

In this study, it has been administered “Professional Self-Efficacy Scale” to 107 science prospective teachers (second and fourth classes) to determine views on professional self-efficacy, at the Faculty of Education of Muğla University in 2008–2009 academic year. The data has been evaluated by SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 14.0 statistical package program. According to the findings, there is no significant difference between the second-year students’ perceptions of their professional self- efficacy and those of the fourth-year students. The reliability of this study is 80%.

References

  • Kahyaoğlu, M.,Yangın, S., “İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 1, 84 (2007).
  • Akkoyunlu, B., Kurbanoğlu, S., “Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Ve Bilgisayar Özyeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma”, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2003).
  • Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C. ve arkadaşları, “Öğretmen Öz-yeterlik İnancı”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5(58), 50- (2004).
  • Zajacova, A., Lynch, S. M., Espenshade, T. J., “Self- Efficacy, Stress, and Academic Success in College”, Research in Higher Education, 677- 706 (2005). Geliş Tarihi: 16/08/2009 Kabul Tarihi: 26/05/2010

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Şule AYCAN>


Özge SEÇMEN This is me


Sinan SEYHAN This is me

Publication Date March 1, 2010
Acceptance Date
Published in Issue Year 2010, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @ { cbayarfbe53374, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar University}, year = {2010}, volume = {6}, number = {1}, pages = {53 - 60}, title = {FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZYETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MUĞLA ÖRNEĞİ - VIEWS OF SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT PROFESSIONAL SELF-EFFICACY}, key = {cite}, author = {Aycan, Şule and Seçmen, Özge and Seyhan, Sinan} }
APA Aycan, Ş. , Seçmen, Ö. & Seyhan, S. (2010). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZYETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MUĞLA ÖRNEĞİ - VIEWS OF SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT PROFESSIONAL SELF-EFFICACY . Celal Bayar University Journal of Science , 6 (1) , 53-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4049/53374
MLA Aycan, Ş. , Seçmen, Ö. , Seyhan, S. "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZYETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MUĞLA ÖRNEĞİ - VIEWS OF SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT PROFESSIONAL SELF-EFFICACY" . Celal Bayar University Journal of Science 6 (2010 ): 53-60 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4049/53374>
Chicago Aycan, Ş. , Seçmen, Ö. , Seyhan, S. "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZYETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MUĞLA ÖRNEĞİ - VIEWS OF SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT PROFESSIONAL SELF-EFFICACY". Celal Bayar University Journal of Science 6 (2010 ): 53-60
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri: Muğla Örneği AU - ŞuleAycan, ÖzgeSeçmen, SinanSeyhan Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 60 VL - 6 IS - 1 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZYETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MUĞLA ÖRNEĞİ - VIEWS OF SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT PROFESSIONAL SELF-EFFICACY %A Şule Aycan , Özge Seçmen , Sinan Seyhan %T FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZYETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MUĞLA ÖRNEĞİ - VIEWS OF SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT PROFESSIONAL SELF-EFFICACY %D 2010 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Aycan, Şule , Seçmen, Özge , Seyhan, Sinan . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZYETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MUĞLA ÖRNEĞİ - VIEWS OF SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT PROFESSIONAL SELF-EFFICACY". Celal Bayar University Journal of Science 6 / 1 (March 2010): 53-60 .
AMA Aycan Ş. , Seçmen Ö. , Seyhan S. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZYETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MUĞLA ÖRNEĞİ - VIEWS OF SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT PROFESSIONAL SELF-EFFICACY. CBUJOS. 2010; 6(1): 53-60.
Vancouver Aycan Ş. , Seçmen Ö. , Seyhan S. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZYETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MUĞLA ÖRNEĞİ - VIEWS OF SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT PROFESSIONAL SELF-EFFICACY. Celal Bayar University Journal of Science. 2010; 6(1): 53-60.
IEEE Ş. Aycan , Ö. Seçmen and S. Seyhan , "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZYETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MUĞLA ÖRNEĞİ - VIEWS OF SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT PROFESSIONAL SELF-EFFICACY", Celal Bayar University Journal of Science, vol. 6, no. 1, pp. 53-60, Mar. 2010