Year 2015, Volume 6 , Issue 1, Pages 20 - 36 2015-03-01

Kamu Sektöründe Sağlıkta Performans Yönetiminin Zorlukları: Türkiye Örneği
Challenges of Performance Management for Health-care in Public Sector: The Case of Turkey

Ayhan GÖRMÜŞ [1]


Türkiye’de neo-liberal sağlık reformları, 2003’den beri uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hız kazanmıştır. Bu bağlamda, birinci basamak sağlık hizmetleri “Aile Hekimliği Modeline”, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri “Kamu Hastaneleri Birliği’ne” dönüştürülmüş, sağlık hizmetinin sunumu ve finansmanı birbirinden ayrılmış, Genel Sağlık Sigortası kurulmuş ve bir ücret sistemi olarak, üretilen sağlık hizmeti ve ücretler arasında ilişki kuran performans yönetimi sistemi getirilmiştir. Ancak, bu sistemin hem uygulanmasında önemli bazı zorluklar hem de sağlık sistemi üzerinde olumsuz bazı etkileri bulunmaktadır. Bu anlamda, bu çalışma kamu sektöründe sağlıkta performans yönetiminin sağlık hizmetinin ekip hizmeti boyutu, hizmetin kalitesi, sağlık harcamaları, performans ödemelerindeki adaletsizlik, gereksiz tıbbi girişimler ve tıbbi malzeme ve ilaçların aşırı kullanımı üzerindeki etkilerini tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, deskriptif analiz yöntemi kullanılarak kamu kurumlarının ikincil verileri analiz edilmektedir. Bu araştırmada, temel olarak, kamu sektöründe sağlıkta performans yönetiminin uygulamada bazı zorluklarının ve olumsuzluklarının bulunduğunu ileri sürülmektedir.
In Turkey, neoliberal health reforms gained acceleration with Heath Transformation Programme which has been practiced since 2003. In this context, primary health-care has been transformed into “family medicine model”, secondary and tertiary health-care have been converted to “public hospital unions”, and financing and delivery of health-care have been separated from each other, General Health Insurance has been established, and performance management system which establishes relationship between produced health-care and wages has been put into practice as payment system. However, the system has both some significant challenges in practice and unfavourable impacts on health-care system. In this sense, the study aims to discuss the impacts of performance management system for health-care in public sector on team service dimension of health-care, quality of health-care, health expenditures, unfairness in performance payments, redundant medical interventions and overuse of medical equipments and drugs. The study analyses secondary data from the public institutions by using descriptive analysis method. Fundamentally, in the research, it is argued that performance management for health-care in public sector has some challenges and unfavourableness in practice.
Other ID JA63KP56VK
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayhan GÖRMÜŞ

Dates

Publication Date : March 1, 2015

Bibtex @ { cider316979, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {20 - 36}, doi = {}, title = {Kamu Sektöründe Sağlıkta Performans Yönetiminin Zorlukları: Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {GÖRMÜŞ, Ayhan} }
APA GÖRMÜŞ, A . (2015). Kamu Sektöründe Sağlıkta Performans Yönetiminin Zorlukları: Türkiye Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi , 6 (1) , 20-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/29532/316979
MLA GÖRMÜŞ, A . "Kamu Sektöründe Sağlıkta Performans Yönetiminin Zorlukları: Türkiye Örneği". Çalışma İlişkileri Dergisi 6 (2015 ): 20-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/29532/316979>
Chicago GÖRMÜŞ, A . "Kamu Sektöründe Sağlıkta Performans Yönetiminin Zorlukları: Türkiye Örneği". Çalışma İlişkileri Dergisi 6 (2015 ): 20-36
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Sektöründe Sağlıkta Performans Yönetiminin Zorlukları: Türkiye Örneği AU - Ayhan GÖRMÜŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 36 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi Kamu Sektöründe Sağlıkta Performans Yönetiminin Zorlukları: Türkiye Örneği %A Ayhan GÖRMÜŞ %T Kamu Sektöründe Sağlıkta Performans Yönetiminin Zorlukları: Türkiye Örneği %D 2015 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD GÖRMÜŞ, Ayhan . "Kamu Sektöründe Sağlıkta Performans Yönetiminin Zorlukları: Türkiye Örneği". Çalışma İlişkileri Dergisi 6 / 1 (March 2015): 20-36 .
AMA GÖRMÜŞ A . Kamu Sektöründe Sağlıkta Performans Yönetiminin Zorlukları: Türkiye Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2015; 6(1): 20-36.
Vancouver GÖRMÜŞ A . Kamu Sektöründe Sağlıkta Performans Yönetiminin Zorlukları: Türkiye Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2015; 6(1): 36-20.