Year 2015, Volume 6 , Issue 2, Pages 32 - 54 2015-06-01

Tüketim Toplumunda Tükenen Bedenler: Kozmetik Reyonu Çalışanları ve Estetik Emek
Consumed Bodies in the Consumer Society: Cosmetic Department Workers and Aesthetic Labour

Aslıcan Kalfa TOPATEŞ [1]


Bu araştırma, kozmetik reyonlarında çalışan kadınların emek süreçlerinin, çalışma yaşamında yeni yönetim anlayışlarının ürünü olan estetik normlar temelinde şekillendirilmesini, beden denetimi bağlamında analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bahsi geçen analizde tüketim toplumu, hizmetler sektöründe duygusal ve estetik emek gerektiren örgütsel politikaların bir bağlamı olarak ele alınacaktır. Buna koşut olarak kozmetik reyonlarında çalışan satış elemanlarının çalışma koşulları,  tüketim-üretim ilişkiselliğinin oluşturduğu arka plan gözetilerek irdelenecektir. Tüm bu çözümlemelerin yapılabilmesi için araştırma kapsamında tüketim ve estetik emek olgularıyla ilgili literatür taranmıştır. Elde edilen temel bulgu, günümüz tüketim toplumunda örgütsel beden politikalarının, hizmetler sektöründe çalışanları tüketim nesnelerine dönüştürerek metalaştırdığı yönündedir. Kozmetik reyonları, çalışanların bedenlerinin estetik emek sarf etmeleri doğrultusunda zorlanmasıyla bu metalaştırmanın en çarpıcı örnekleridir. Araştırmada bu metalaşmanın çalışanların bedenlerinin dönüştürülmesiyle, denetlenmesiyle ve çalışanların tüketiciliğe alıştırılmasıyla gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır.
This research aims to analyze the shaping of the labour process of women working in cosmetic departments, based on aesthetic norms being products of the new management approaches, in the context of body control. In the mentioned analysis the consumer society is going to be handled as a context of organizational policies requiring emotional and aesthetic labour in the service sector. Concordantly, working conditions of salespeople working in cosmetic departments are going to be examined by considering the background formed by the consumption and production relationality. In order to do these analyses, the literature about the consumption and aesthetic labour notions has been reviewed. The main finding obtained is in the direction of that organizational body policies in today’s consumer society commodify workers in the service sector by turning them into consumption objects. Cosmetic departments are the most striking examples of this commodification with the enforcement of worker’s bodies to employ aesthetic labour. In the research it has ensured that this commodification has actualized with transformation and controlling of workers’ bodies and accustoming workers to consumerism.
Other ID JA26ZF43CY
Journal Section Articles
Authors

Author: Aslıcan Kalfa TOPATEŞ

Dates

Publication Date : June 1, 2015

Bibtex @ { cider316984, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {32 - 54}, doi = {}, title = {Tüketim Toplumunda Tükenen Bedenler: Kozmetik Reyonu Çalışanları ve Estetik Emek}, key = {cite}, author = {TOPATEŞ, Aslıcan Kalfa} }
APA TOPATEŞ, A . (2015). Tüketim Toplumunda Tükenen Bedenler: Kozmetik Reyonu Çalışanları ve Estetik Emek. Çalışma İlişkileri Dergisi , 6 (2) , 32-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/29533/316984
MLA TOPATEŞ, A . "Tüketim Toplumunda Tükenen Bedenler: Kozmetik Reyonu Çalışanları ve Estetik Emek". Çalışma İlişkileri Dergisi 6 (2015 ): 32-54 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/29533/316984>
Chicago TOPATEŞ, A . "Tüketim Toplumunda Tükenen Bedenler: Kozmetik Reyonu Çalışanları ve Estetik Emek". Çalışma İlişkileri Dergisi 6 (2015 ): 32-54
RIS TY - JOUR T1 - Tüketim Toplumunda Tükenen Bedenler: Kozmetik Reyonu Çalışanları ve Estetik Emek AU - Aslıcan Kalfa TOPATEŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 54 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi Tüketim Toplumunda Tükenen Bedenler: Kozmetik Reyonu Çalışanları ve Estetik Emek %A Aslıcan Kalfa TOPATEŞ %T Tüketim Toplumunda Tükenen Bedenler: Kozmetik Reyonu Çalışanları ve Estetik Emek %D 2015 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD TOPATEŞ, Aslıcan Kalfa . "Tüketim Toplumunda Tükenen Bedenler: Kozmetik Reyonu Çalışanları ve Estetik Emek". Çalışma İlişkileri Dergisi 6 / 2 (June 2015): 32-54 .
AMA TOPATEŞ A . Tüketim Toplumunda Tükenen Bedenler: Kozmetik Reyonu Çalışanları ve Estetik Emek. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2015; 6(2): 32-54.
Vancouver TOPATEŞ A . Tüketim Toplumunda Tükenen Bedenler: Kozmetik Reyonu Çalışanları ve Estetik Emek. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2015; 6(2): 54-32.