BibTex RIS Cite

Turizme Yönelik Meslek Eğitim Kurslarının İstihdam Edilebilirlik ve Ücretler Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği

Year 2016, Volume: 7 Issue: 1, 42 - 64, 01.03.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Antalya’da turizme yönelik mesleki eğitim kurslarının istihdam edilebilirlik ve ücretler üzerindeki etkisini ampirik olarak analiz etmektir. Bu amaca yönelik olarak yapılan anket çalışmasında İŞKUR veri tabanından toplam 300 kişiden oluşan araştırma ve kontrol grupları tesadüfî olarak seçilmiştir. Ayrıca gruplar kadın ve erkek olarak ayrılarak, cinsiyet bazında istihdam edilebilirlik ve ücretler üzerinde bir farklılık olup olmadığı da incelenmiştir. İstihdam etkisi Logit regresyon aracılığıyla, ücret etkisi ise regresyon modeli ile ölçülmüştür. Çalışmanın bulguları; mesleki eğitim kurslarına katılmanın uzun dönemde istihdam edilmeyi pozitif yönde, ücretleri ise negatif yönde etkilediğini göstermektedir. Cinsiyet bazında ise, meslek eğitim kursları istihdam edilebilirlik bakımından erkekler için olumlu etki yapmışken, kadınlar için bu etki ortaya çıkmamıştır.  Diğer yandan, cinsiyet bazında kurslar kadınlar için ücretleri olumlu etkilerken, erkekler için olumsuz etkilemiştir.

The Impact of Tourism Oriented Vocational Training Courses on Employability and Wages: The Case of Antalya

Year 2016, Volume: 7 Issue: 1, 42 - 64, 01.03.2016

Abstract

The aim of this study is to analyze the impact of tourism oriented training courses on employment and wages in Antalya. To achieve this end, a sample of 300 people, covering both research and control groups, was selected at random from the database of İŞKUR. These groups were further grouped on the basis of gender, and the differentials between men and women were analyzed. The impact of vocational training courses on employment was assessed by the Logit regression, while the impact of courses on wages was assessed by the regression model. In general, it was found that attending to any of the tourism oriented vocational training courses affected the employability positively, whereas it affected the wages negatively in the long term. On the basis of gender differentials, it was found that the tourism oriented training courses affected the employability of men positively, whereas there was no such a positive effect on the employability of women. Furthermore, attendance to the courses affected the wages of women positively, whereas it affected those of men negatively.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA55GG56JZ
Journal Section Articles
Authors

Nihan Öksüz Narinç

Sayım Işık This is me

Mehmet Mert This is me

Sibel Mehter Aykın This is me

Publication Date March 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Öksüz Narinç, N., Işık, S., Mert, M., Mehter Aykın, S. (2016). Turizme Yönelik Meslek Eğitim Kurslarının İstihdam Edilebilirlik ve Ücretler Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi, 7(1), 42-64.

Çalışma İlişkileri Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa çıkarılan ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.