Year 2016, Volume 7 , Issue 2, Pages 41 - 64 2016-06-01

İşgücü Kaybının Nedenleri, Etkileri ve Alınabilecek Önlemler: Denizli Kablo ve Tel Üreticisi Bir Firmada Araştırma
Causes, Effects and Precaution of Labour Lost: Cables and Wires Firm in Denizli

Emin ALPARSLAN [1] , Kamil ORHAN [2]


1950’li yıllarda başlayan ve şu anda hatırı sayılır noktalara gelen yapay zekâ araştırmaları sonucunda endüstride, tarımda, hizmet sektöründe ve bunlara bağlı işgücü piyasalarında insana olan ihtiyaç yıllar geçtikçe azalmaktadır. Sanayide gereksinim duyulan işgücü nicelik olarak azalırken niteliği artmaktadır. Gerek üretimin teknolojik dönüşümü, gerek işgücünün maliyetinin toplam fiyattaki etkisinin daha fazla gündeme getirilmesi emeğin üzerindeki verimlilik baskısını arttırmaktadır. Her geçen zaman diliminde, sürekli, üretime katılan işgücünün daha fazla verimli, daha üretken olması beklenmekte, bunun için sürekli eğitimlerle nitelik arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu noktada, işgücü kayıpları hassasiyetle takip edilmekte mümkün olduğu ölçüde giderilmeye çalışılmaktadır. Personel devri, işten ayrılmalar, işe devamsızlık, iş kazası gibi sebeplerle işgücü kayıpları açığa çıkmaktadır. Emeğin niteliğinin arttırılması ile birlikte işletmeler için en önemli sorun işgücünün etkin kullanılmasıdır. Çalışmanın amacı işgücü devrinin sebeplerinin, somut veri ve bilgiler üzerinden analiz edilmesidir. Bu amaçla Denizli ilinde, kablo ve tel sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin 2014 yılı işgücü kayıplarına ilişkin verileri kullanılmıştır. Verilerin analizine göre, işgücü kaybı bahar aylarında yoğunlaşmaktadır. Aynı dönemde çalışma kıdemi düşük, bekâr ve görece genç işçi gruplarda işten ayrılma oranı yükselmektedir.
As a result of artificial intelligence research, which started in 1950s and have got to a remarkable level, need for human in industry, agriculture, service industry and in labour market in connection with these has been decreasing day  by day. The necessity of labour in industry decreases in quantity but increases in qualification. Both the technological transformation of production and bringing more agenda of the wages which impact on the total price increase the pressure on labour productivity. Day by day, the Labour has been expected continously to be more efficient and more productive.  Because of that, qualification of labour has been tried to be increasde by sustainable training. In this point, the loss of labour has been monitored carefully and has been tried to be  decreased as much as possible. The loss of labour has occured due to turnovers, leave of employment, absenteesm, occupational accidents. The most important trouble here is that efficient use of labour after increasing of qualification of labour. The  aim of this study to analyze concrete datas and information related to the causes of labour turnover. For this aim, the loss of labour and absenteeism datas that belong to a wire and cable industry in Denizli in 2014. According to the analysis of datas, the loss of labour increases in spring time and the rate of leaving job is high in who are starters and young and single workers in job.
Other ID JA57ZR89VS
Journal Section Articles
Authors

Author: Emin ALPARSLAN

Author: Kamil ORHAN

Dates

Publication Date : June 1, 2016

Bibtex @ { cider316994, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {41 - 64}, doi = {}, title = {İşgücü Kaybının Nedenleri, Etkileri ve Alınabilecek Önlemler: Denizli Kablo ve Tel Üreticisi Bir Firmada Araştırma}, key = {cite}, author = {ALPARSLAN, Emin and ORHAN, Kamil} }
APA ALPARSLAN, E , ORHAN, K . (2016). İşgücü Kaybının Nedenleri, Etkileri ve Alınabilecek Önlemler: Denizli Kablo ve Tel Üreticisi Bir Firmada Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi , 7 (2) , 41-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/29535/316994
MLA ALPARSLAN, E , ORHAN, K . "İşgücü Kaybının Nedenleri, Etkileri ve Alınabilecek Önlemler: Denizli Kablo ve Tel Üreticisi Bir Firmada Araştırma". Çalışma İlişkileri Dergisi 7 (2016 ): 41-64 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/29535/316994>
Chicago ALPARSLAN, E , ORHAN, K . "İşgücü Kaybının Nedenleri, Etkileri ve Alınabilecek Önlemler: Denizli Kablo ve Tel Üreticisi Bir Firmada Araştırma". Çalışma İlişkileri Dergisi 7 (2016 ): 41-64
RIS TY - JOUR T1 - İşgücü Kaybının Nedenleri, Etkileri ve Alınabilecek Önlemler: Denizli Kablo ve Tel Üreticisi Bir Firmada Araştırma AU - Emin ALPARSLAN , Kamil ORHAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 64 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi İşgücü Kaybının Nedenleri, Etkileri ve Alınabilecek Önlemler: Denizli Kablo ve Tel Üreticisi Bir Firmada Araştırma %A Emin ALPARSLAN , Kamil ORHAN %T İşgücü Kaybının Nedenleri, Etkileri ve Alınabilecek Önlemler: Denizli Kablo ve Tel Üreticisi Bir Firmada Araştırma %D 2016 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD ALPARSLAN, Emin , ORHAN, Kamil . "İşgücü Kaybının Nedenleri, Etkileri ve Alınabilecek Önlemler: Denizli Kablo ve Tel Üreticisi Bir Firmada Araştırma". Çalışma İlişkileri Dergisi 7 / 2 (June 2016): 41-64 .
AMA ALPARSLAN E , ORHAN K . İşgücü Kaybının Nedenleri, Etkileri ve Alınabilecek Önlemler: Denizli Kablo ve Tel Üreticisi Bir Firmada Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2016; 7(2): 41-64.
Vancouver ALPARSLAN E , ORHAN K . İşgücü Kaybının Nedenleri, Etkileri ve Alınabilecek Önlemler: Denizli Kablo ve Tel Üreticisi Bir Firmada Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2016; 7(2): 64-41.