Year 2016, Volume 7 , Issue 2, Pages 91 - 113 2016-06-01

Yıkıcı Liderlik Algısı ve Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Olumsuz Duygu-Durumun Aracı Rolü
The Relationship among Destructive Leadershiıp Perception and Job Burnout: The Mediator Role of Negative Mood

Özgür GÜLDÜ [1] , Nurhan ESENTÜRK AKSU [2]


Bu araştırma, yıkıcı liderlik algısı ve mesleki tükenmişlik arasındaki ilişkide olumsuz duygu-durumun aracı rolünü incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 169’un kadın, 204’ü erkek olmak üzere, 373 kamu personeli oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak için “Yıkıcı Liderlik Ölçeği”, “Mesleki Tükenmişlik Ölçeği” ve “Olumsuz Duygu-Durum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma amacına yönelik yapılan analizler sonucunda, olumsuz duygu-durumun, yıkıcı liderlik algısı ve mesleki tükenmişlik arasındaki ilişkide aracı rol oynadığı belirlenmiştir. Ayrıca mesleki tükenmişlik ve alt boyutlarının, “yıkıcı liderlik algısı” ile “aşırı otoriterlik” ve “liderlik için yetkin olmama” alt boyutları ve “olumsuz duygu-durum” tarafından pozitif yönde yordandığı bulunmuştur. Farklı çalışma gruplarında yer alan kadın ve erkek çalışanların yıkıcı liderlik algısı ve alt boyutları, mesleki tükenmişlik ve alt boyutları ile olumsuz duygu-durum puanları arasında da anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Bulgular ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır.
The present study was carried out to examine the mediating role of negative mood on the relationship between destructive leadership perception and job burnout. The sample of this study consists of 169 female and 204 male (N = 373) public sector employees. “Destructive Leadership Scale”, “Maslach Burnout Inventory” and “Negative Mood Scale” were used. The results of the analysis indicated that negative mood plays an intermediary role in the relationship between destructive leadership perception and job burnout. Moreover, job burnout and subscales were positively predicted by “desructive leadership perception”, “authoritarian leadership”, “inadequate leadership skills” and “negative mood”. Also, significant differences were detected according to the destructive leadership and subscales, job burnout and subscales and negative mood between the women and men employees in the different labour groups. The findings were discussed within the context of the existing literature.
Other ID JA58HD42YT
Journal Section Articles
Authors

Author: Özgür GÜLDÜ

Author: Nurhan ESENTÜRK AKSU

Dates

Publication Date : June 1, 2016

Bibtex @ { cider316997, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {91 - 113}, doi = {}, title = {Yıkıcı Liderlik Algısı ve Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Olumsuz Duygu-Durumun Aracı Rolü}, key = {cite}, author = {GÜLDÜ, Özgür and ESENTÜRK AKSU, Nurhan} }
APA GÜLDÜ, Ö , ESENTÜRK AKSU, N . (2016). Yıkıcı Liderlik Algısı ve Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Olumsuz Duygu-Durumun Aracı Rolü. Çalışma İlişkileri Dergisi , 7 (2) , 91-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/29535/316997
MLA GÜLDÜ, Ö , ESENTÜRK AKSU, N . "Yıkıcı Liderlik Algısı ve Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Olumsuz Duygu-Durumun Aracı Rolü". Çalışma İlişkileri Dergisi 7 (2016 ): 91-113 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/29535/316997>
Chicago GÜLDÜ, Ö , ESENTÜRK AKSU, N . "Yıkıcı Liderlik Algısı ve Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Olumsuz Duygu-Durumun Aracı Rolü". Çalışma İlişkileri Dergisi 7 (2016 ): 91-113
RIS TY - JOUR T1 - Yıkıcı Liderlik Algısı ve Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Olumsuz Duygu-Durumun Aracı Rolü AU - Özgür GÜLDÜ , Nurhan ESENTÜRK AKSU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 113 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi Yıkıcı Liderlik Algısı ve Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Olumsuz Duygu-Durumun Aracı Rolü %A Özgür GÜLDÜ , Nurhan ESENTÜRK AKSU %T Yıkıcı Liderlik Algısı ve Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Olumsuz Duygu-Durumun Aracı Rolü %D 2016 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD GÜLDÜ, Özgür , ESENTÜRK AKSU, Nurhan . "Yıkıcı Liderlik Algısı ve Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Olumsuz Duygu-Durumun Aracı Rolü". Çalışma İlişkileri Dergisi 7 / 2 (June 2016): 91-113 .
AMA GÜLDÜ Ö , ESENTÜRK AKSU N . Yıkıcı Liderlik Algısı ve Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Olumsuz Duygu-Durumun Aracı Rolü. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2016; 7(2): 91-113.
Vancouver GÜLDÜ Ö , ESENTÜRK AKSU N . Yıkıcı Liderlik Algısı ve Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Olumsuz Duygu-Durumun Aracı Rolü. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2016; 7(2): 113-91.

Authors of the Article
Özgür GÜLDÜ [1]
Nurhan ESENTÜRK AKSU [2]