Year 2017, Volume 8 , Issue 2, Pages 1 - 17 2017-12-14

Women Migrant Domestic Workers and their Problems with Private Employment Agencies in Istanbul

Maviş Yıldırım [1] , Ceyhun Güler [2] , Zehra Berna Aydın [3]


According to ILO there are an estimated 67.1 million domestic workers globally, of which 11.5 million are migrant domestic workers. The sector is highly female-dominated, at approximately 73.4 percent of all migrant domestic workers. According to the Turkish Statistical Institute, there are approximately 121,000 domestic workers in Turkey. However, as a high number also work in the informal economy, the true figure can be assumed to be much higher. It is known that migrant domestic workers in Turkey usually work through private employment agencies, and the aim of this research has been to identify specific problems experienced by female migrant domestic workers engaged by these employment agencies in Istanbul. To the best of the authors’ knowledge, there has been no specific research investigating the problems experienced by female migrant domestic workers employed by private employment agencies. This research is aimed at being a step towards filling this gap.

Women, Migrant Domestic Workers, Private Employment Agencies, Rights Violation
 • Akalın, Emel Ayşe (2014a) Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınların Toplumsal ve İktisadi Varoluş Stratejileri Üzerine Sosyolojik Bir Analiz, Yayınlanmış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Akalın, Emel Ayşe (2014b) Türkiye’de Göçmen Ev İşçilerinin Çalışma Koşulları, VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, Eskişehir.
 • Bora, Aksu (2008) Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Del Pino, Silvia Gonzales (2010) Rights of Migrant Domestic Workers in Europe, OHCHR Regional Office for Europe, Brussels.
 • Erdoğdu, Seyhan ve Toksöz, Gülay (2013) Türkiye’de Ev İşçileri: Kadınların Görünmeyen Emeğinin Görünen Yüzü, ILO Ofisi, Ankara.
 • ETUC (2012) Decent Work for Domestic Workers, Itclio, [https://www.etuc.org/IMG/pdf/ Decent_Work_for_Domestic_Workers_FINAL.pdf], (01.11.2016).
 • Evid-Sen (2013) Ev İşçiliği, Toplumsal Cinsiyet ve Örgütlenme, [http://evid-sen.blogspot.com.tr /2013/05/ev-isciligi-toplumsal-cinsiyet-ve.html], (01.11.2016).
 • Güler, Ceyhun ve Gülhan, Benli (2015) Ev İşçiliği: Dünyada ve Ülkemizde Mevcut Durum, Dünyadaki Örnek Uygulamalar ve Sorunlarla Mücadele Stratejileri, VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Adana.
 • ILO (2010), Decent Work for Domestic Workers, International Labour Conference, 99th Session, ILO Office, Geneva.
 • ILO (2011) Domestic Workers Convention (no. 189), [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en /f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO], (01.11.2016).
 • ILO (2013a) Extension of Social Protection of Migrant Domestic Workers in Europe, ILO Ofis, Geneva.
 • ILO (2013b) Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics and The Extent of Legal Protection, ILO Office, Geneva.
 • ILO (2015), ILO Global Estimates on Migrant Workers: Special Focus on Migrant Domestic Workers, ILO Office, Geneva.
 • Karaca, Gökçek Nuray ve Kocabaş, Fatma (2009) Ev Hizmetlerinde Çalışanların Karşılaştıkları Sorunların Türkiye Açsından Değerlendirilmesi, Kamu-İş, C.10, Sayı.4, pp. 161-176.
 • Tijdens Kea ve Klaveren Maarten Van (2011) Domestic Workers: From Modern- Day Slavery Equal Rights, Solidar, May, [http://cms.horus.be/files/99931/MediaArchive/30_SOLIDAR _Briefing_Domestic_Workers.pdf ], (01.11.2016).
 • Toksöz, Gülay ve Ulutaş Ünlütürk, Çağla (2011) Göç Kadınlaşıyor mu? Türkiye’ye Yönelen Düzensiz Göçe İlişkin Yazına Toplumsal Cinsiyet ve Etnisite Temelinde Bakış, Birkaç Arpa Boyu: 21 Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, (Editör: Serpil Sancar), Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan, Cilt.1, İstanbul Koç Üniv., ss.157-179.
 • UN- Women- ITUC (2013) Domestic Workers Count Too: Implementing Protections for Domestic Workers, Phoenix Design Aid, Brussels.
 • Yıldırımalp, Sinem (2014) Türkiye’de Ev Hizmetinde Çalışanların Sorunları, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1): 45-59.
Primary Language en
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Maviş Yıldırım (Primary Author)
Institution: Uludağ Üniversitesi, İİBF, ÇEEİ Bölümü
Country: Turkey


Author: Ceyhun Güler
Institution: Uludağ Üniversitesi, İİBF, ÇEEİ Bölümü
Country: Turkey


Author: Zehra Berna Aydın
Institution: Uludağ Üniversitesi, İİBF Ekonometri Bölümü, Bursa, Türkiye
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 14, 2017

Bibtex @research article { cider409629, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {1 - 17}, doi = {}, title = {Women Migrant Domestic Workers and their Problems with Private Employment Agencies in Istanbul}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Maviş and Güler, Ceyhun and Aydın, Zehra Berna} }
APA Yıldırım, M , Güler, C , Aydın, Z . (2017). Women Migrant Domestic Workers and their Problems with Private Employment Agencies in Istanbul. Çalışma İlişkileri Dergisi , 8 (2) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/36287/409629
MLA Yıldırım, M , Güler, C , Aydın, Z . "Women Migrant Domestic Workers and their Problems with Private Employment Agencies in Istanbul". Çalışma İlişkileri Dergisi 8 (2017 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/36287/409629>
Chicago Yıldırım, M , Güler, C , Aydın, Z . "Women Migrant Domestic Workers and their Problems with Private Employment Agencies in Istanbul". Çalışma İlişkileri Dergisi 8 (2017 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Women Migrant Domestic Workers and their Problems with Private Employment Agencies in Istanbul AU - Maviş Yıldırım , Ceyhun Güler , Zehra Berna Aydın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi Women Migrant Domestic Workers and their Problems with Private Employment Agencies in Istanbul %A Maviş Yıldırım , Ceyhun Güler , Zehra Berna Aydın %T Women Migrant Domestic Workers and their Problems with Private Employment Agencies in Istanbul %D 2017 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldırım, Maviş , Güler, Ceyhun , Aydın, Zehra Berna . "Women Migrant Domestic Workers and their Problems with Private Employment Agencies in Istanbul". Çalışma İlişkileri Dergisi 8 / 2 (December 2017): 1-17 .
AMA Yıldırım M , Güler C , Aydın Z . Women Migrant Domestic Workers and their Problems with Private Employment Agencies in Istanbul. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2017; 8(2): 1-17.
Vancouver Yıldırım M , Güler C , Aydın Z . Women Migrant Domestic Workers and their Problems with Private Employment Agencies in Istanbul. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2017; 8(2): 17-1.