Year 2019, Volume 10 , Issue 1, Pages 26 - 38 2019-02-15

Aşırı İş Yükü ve Tükenmişlik Sendromunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Satış Personelleri Üzerinde Bir Araştırma

Emel FAİZ [1]


Çalışanların fazlaca yüklendikleri roller sonucu oluşan aşırı iş yükü işten ayrılma niyetini etkileyen faktörlerden birisidir. Yüksek iş yükü, çalışanlarda iş kontrolünün düşmesine ve tükenmişliğe neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, aşırı iş yükü ile tükenmişlik sendromunun işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu kapsamda Düzce ili Merkez ilçesinde bulunan farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde çalışmakta olan 300 satış personeli üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, tanımlayıcı istatistikler ile korelasyon ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Yüz yüze anket tekniği ile elde edilen veriler sonucunda, satış personellerinin tükenmişlik düzeylerinin ve işten ayrılma niyetlerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Aşırı iş yükü ve tükenmişlik sendromunun işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı etkisi vardır. Tükenmişlik boyutları açısından değerlendirildiğinde ise, duygusal tükenme boyutunun işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. 

Aşırı İş Yükü, İşten Ayrılma Niyeti, Tükenmişlik Sendromu
 • Aslan, Zeynep. (2014). İşgörenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: İstanbul’daki Seyahat Acentalarında Bir Araştırma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (3), 19-40.
 • Aslan, Zeynep ve Etyemez, Senem. (2015). İşgörenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Hatay’daki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7:3, 482-507.
 • Bolat, Oya İnci. (2011). İş Yükü, İş Kontrolü ve Tükenmişlik İlişkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, 87-101.
 • Bozkurt, Öznur. (2016). Kamu Kurumlarındaki Çatışma ve Tükenmişlik İlişkisinin Nedensel ve Çözümsel Bağlamda İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 4, 79-92.
 • Derya, Selin. (2008). Crossover of Work-Family Conflict: Antecedent and Consequences of Crossover Process in Dual-Earner Couples, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Koç Üniversitesi.
 • Işıkhan, Vedat. (2016). Çalışanlarda Tükenmişlik Sendromu, Akciğer Kanserinde Destek Tedavisi, TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi, (Editörler: Gülhan, M., ve Yılmaz, Ü.), 366-391.
 • Jones, Eli, Chonkob, Lawrence, Rangarajan Deva and Roberts James. (2007). The role of overload on job attitudes, turnover intentions, and salesperson performance, Journal of Business Research, 60, 663–671.
 • Karacaoğlu, Korhan ve Çetin, İdris (2015). İş Yükü Ve Rol Belirsizliğinin Çalışanların Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Afad Örneği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, (5), 46-69.
 • Maslach, Christina and Jackson, Susan E. (1981). The measurement of experienced burnout, Journal Of Occupatıonal Behaviour, Vol. 2, 99-113.
 • Onay, Meltem ve Kılcı, Sevde. (2011). İş Stresi ve Tükenmişlik Duygusunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Garsonlar ve Aşçıbaşılar, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 363-372.
 • Üstün Kervancı, Ferda ve Doğan, Selen. (2014). Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisi: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 29, 573-587.
 • Xiaoming, Yang, Ma, Ben-Jiang, Chang, Chunchih lisa and Shieh, Chich-Jen. (2014). Effects of Workload on Burnout and Turnover Intention of Medical Staff: A Study, Ethno Med, 8(3): 229-237.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1911-7706
Author: Emel FAİZ (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 15, 2019

Bibtex @research article { cider541043, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {26 - 38}, doi = {}, title = {Aşırı İş Yükü ve Tükenmişlik Sendromunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Satış Personelleri Üzerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {FAİZ, Emel} }
APA FAİZ, E . (2019). Aşırı İş Yükü ve Tükenmişlik Sendromunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Satış Personelleri Üzerinde Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi , 10 (1) , 26-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/41256/541043
MLA FAİZ, E . "Aşırı İş Yükü ve Tükenmişlik Sendromunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Satış Personelleri Üzerinde Bir Araştırma". Çalışma İlişkileri Dergisi 10 (2019 ): 26-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/41256/541043>
Chicago FAİZ, E . "Aşırı İş Yükü ve Tükenmişlik Sendromunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Satış Personelleri Üzerinde Bir Araştırma". Çalışma İlişkileri Dergisi 10 (2019 ): 26-38
RIS TY - JOUR T1 - Aşırı İş Yükü ve Tükenmişlik Sendromunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Satış Personelleri Üzerinde Bir Araştırma AU - Emel FAİZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 38 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi Aşırı İş Yükü ve Tükenmişlik Sendromunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Satış Personelleri Üzerinde Bir Araştırma %A Emel FAİZ %T Aşırı İş Yükü ve Tükenmişlik Sendromunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Satış Personelleri Üzerinde Bir Araştırma %D 2019 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD FAİZ, Emel . "Aşırı İş Yükü ve Tükenmişlik Sendromunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Satış Personelleri Üzerinde Bir Araştırma". Çalışma İlişkileri Dergisi 10 / 1 (February 2019): 26-38 .
AMA FAİZ E . Aşırı İş Yükü ve Tükenmişlik Sendromunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Satış Personelleri Üzerinde Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2019; 10(1): 26-38.
Vancouver FAİZ E . Aşırı İş Yükü ve Tükenmişlik Sendromunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Satış Personelleri Üzerinde Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2019; 10(1): 38-26.