Year 2019, Volume 10 , Issue 2, Pages 27 - 44 2019-07-31

Kadın Yöneticilerde İş-Aile Yaşam Dengesi: Düzce İli Örneği

Derya ÇETİNOĞLU [1] , Zeynep MESCİ [2] , Mehmet Akif ÖNCÜ [3]


Son yıllarda kadınlar artık iş hayatında başarıları ile adlarından söz ettirmekte ve üst pozisyonlarda (yöneticilik) sayıları gittikçe artmaktadır. Kadın yöneticilerin en önemli sorunlarından bir tanesi iş ve aileyi nasıl bir arada yürütebilirim ve nasıl dengede tutabilirimdir. Bu çalışmanın amacı kadın yöneticilerin iş- aile yaşam dengesini nasıl sağladığı üzerine gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırma kapsamında Düzce ilinde bulunan kadın yöneticilerle görüşme yapılmış ve elde edilen bulgular betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları sonucunda; kadın yöneticilerin iş- aile yaşam dengesini sağladıklarını bunu sağlarken en çok eşlerinden yardım alarak yaptıklarını, evli yöneticilerin iş ve aileyi bir arada yürütürken daha çok zorlandıklarını bekar yöneticilerin ise daha rahat yürütebildikleri sonucuna varılmıştır.

Yönetici: Kadın Yönetici
  • Akdemir, A. (2009). İşletmeciliğin Temel Bilgileri. Bursa : Ekin YayıncılıkArıkan, S. (1999). ‘‘Yönetsel Kademelerde Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Güçlükler’’ Polis Bilimler Dergisi, 4(1), 147-154.Budak, G. ve Budak, G. (2004). İşletme Yönetimi. İzmir: Barış YayınlarCihan, A. K. (2016). "Farabi'nin Savaş Teorisi", Diyanet İlmi Dergisi, 52(1), 167-180.Clark, C. (2000). Work/family Border Theory. A new theory of work/life balance. Human Relations, 53(6), 747- 770.Çetin, C. (2010). Toplam Kalite Yönetimi (İlke- Süreç- Uygulama). İstanbul: Beta Yayıncılık Dural, B. (2002). Atatürk'ün Liderlik Sırları (1 b.). İstanbul: Okumuş Adam Yayıncılık.Durna, U. ( 2002). Yenilik Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık Efeoğlu, E. İ.(2006). İş- Aile Yaşam Çatışmasının İş stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma, Basılmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Adana. Ercan, K. (2016). Türkiye’de Kamuda Üst Düzey Kadın Yöneticiler, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Eren, E. (2006). Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar). İstanbul: Beta YayıncılıkHarcar, T. (2008). Strategic Role of Managers For The Utilization of Family-Friendly Workplace Policies: A Social Responsibility Perspective. Journal of Global Strategic Management, 4, 79-87Karaman, A. (2006). Vizyon Yönetimi. İstanbul: IQ Kültür- Sanat YayıncılıkKorkmaz Moralıoğlu, S. (2012). Kamu Kurumlarında Görev Yapan Kadın Yöneticiler (Kayseri İli Örneği), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.Öztekin, Ali, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2002.PAŞAOĞLU, Didem, (2013), Yönetim ve Organizasyon, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2944 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1900 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.Şimşek, M. (2007). Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: Alfa YayınlarıTekin, M. (2013). İşletme Bilimi. Konya: Eralp Yayın Tok, N, T. ve Yalçın, N. (2017). Okul Yöneticileri Gözünde Kadın Okul Yöneticileri, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 28.Topgül, S.(2016). İş ve Aile Yaşamı Dengesizliğinin Kadın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 23 (1), 217-231.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (10. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.Yılmaz, M. (2013). Çalışma Yaşamında Kadın Yöneticilerin İş Doyumu Ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama: Trabzon Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Trabzon Yiğit, R. (2002). İyi bir lider olmanın Yolları, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(1),17-21Yurtseven, H. Vd., (2013). Örneklerle sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Anakara: Detay Yayıncılık
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Derya ÇETİNOĞLU (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Zeynep MESCİ
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet Akif ÖNCÜ
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { cider557115, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {27 - 44}, doi = {}, title = {Kadın Yöneticilerde İş-Aile Yaşam Dengesi: Düzce İli Örneği}, key = {cite}, author = {Çeti̇noğlu, Derya and Mesci̇, Zeynep and Öncü, Mehmet Akif} }
APA Çeti̇noğlu, D , Mesci̇, Z , Öncü, M . (2019). Kadın Yöneticilerde İş-Aile Yaşam Dengesi: Düzce İli Örneği . Çalışma İlişkileri Dergisi , 10 (2) , 27-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/50917/557115
MLA Çeti̇noğlu, D , Mesci̇, Z , Öncü, M . "Kadın Yöneticilerde İş-Aile Yaşam Dengesi: Düzce İli Örneği" . Çalışma İlişkileri Dergisi 10 (2019 ): 27-44 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/50917/557115>
Chicago Çeti̇noğlu, D , Mesci̇, Z , Öncü, M . "Kadın Yöneticilerde İş-Aile Yaşam Dengesi: Düzce İli Örneği". Çalışma İlişkileri Dergisi 10 (2019 ): 27-44
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Yöneticilerde İş-Aile Yaşam Dengesi: Düzce İli Örneği AU - Derya Çeti̇noğlu , Zeynep Mesci̇ , Mehmet Akif Öncü Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 44 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi Kadın Yöneticilerde İş-Aile Yaşam Dengesi: Düzce İli Örneği %A Derya Çeti̇noğlu , Zeynep Mesci̇ , Mehmet Akif Öncü %T Kadın Yöneticilerde İş-Aile Yaşam Dengesi: Düzce İli Örneği %D 2019 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Çeti̇noğlu, Derya , Mesci̇, Zeynep , Öncü, Mehmet Akif . "Kadın Yöneticilerde İş-Aile Yaşam Dengesi: Düzce İli Örneği". Çalışma İlişkileri Dergisi 10 / 2 (July 2019): 27-44 .
AMA Çeti̇noğlu D , Mesci̇ Z , Öncü M . Kadın Yöneticilerde İş-Aile Yaşam Dengesi: Düzce İli Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2019; 10(2): 27-44.
Vancouver Çeti̇noğlu D , Mesci̇ Z , Öncü M . Kadın Yöneticilerde İş-Aile Yaşam Dengesi: Düzce İli Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2019; 10(2): 27-44.