Year 2019, Volume 10 , Issue 2, Pages 69 - 95 2019-07-31

Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede İş Kulüpleri Örneği

Abdulkadir DEVELİ [1] , Özkan ÖZTÜRK [2]


İşsizlik ve istihdam sosyal adaletin sağlanması bağlamında önemli sorun alanları arasında yer almaktadır. Bu nedenle sosyal politika alanında işsizlik ve istihdam konularının her zaman gündemde olduğunu görmek mümkündür. Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak, kamu otoritesi güncel ihtiyaçlara uygun güncel çözümler üretmek durumunda kalmaktadır. 2017 yılında hayata geçirilen iş kulüpleri bu güncel çözüm çabalarına önemli bir örnek teşkil etmektedir. Aktif istihdam programları çerçevesinde yürütülen iş kulüpleri Türkiye özelinde yeni bir uygulama türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, araştırma Türkiye özelinde iş kulüplerine yönelik ilk çalışma örneklerinden biri olması nedeniyle önemlidir. Bu çerçevede, çalışma ile iş arayanların istihdam ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen iş kulübü faaliyetlerinin katılımcılara sağladığı kazanımlar değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Nicel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırma sonucunda iş kulübü faaliyetlerinden yararlananların iş arama sürecine ilişkin önemli kazanımlar elde ettikleri görülmektedir.

sosyal politika, iş kulüpleri, işsizlik, istihdam, aktif istihdam politikaları, yeni kamu yönetimi anlayışı
 • Azrin, N.H.; Flores T. ve Kaplan, S.J. (1975) Job-Finding Club: A Group-Assisted Program For Obtaining Employment, Behaviour Research and Therapy, 13:1, 17-27. DOI: https://doi.org/10.1016/0005-7967(75)90048-0
 • Azrin, N.H; Philip, R.A; Thienes-Hontos, P ve Besalel, V.A (1980) Comparative Evaluation of the Job Club Program with Welfare Recipients, Journal of Vocational Behavior, 16, 133-145. DOI: https://doi.org/10.1016/0001-8791(80)90044-5
 • Azrin, Nathan H. (2002) Job Club Method, Encyclopedia of Psychotherapy, Vol: 2, 63-67, Elservier Science (USA).
 • Brey, Patricia; Zadny, Jerry J.; Gonzalez-Huss, Mary Jane ve Ament, Patrick A. (1989) A job club at a state hospital, Behavioral Interventions, 4:1. DOI: https://doi.org/10.1002/bin.2360040103
 • Buğra, Ayşe ve Keyder, Çağlar (2013) Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları. İstanbul. 6. Baskı
 • Department of Employment Affairs & Social Protection (DEASP) (2013) Jobs Clubs. (http://www.welfare.ie/en/Pages/Jobs-Clubs.aspx#) (10.02.2019)
 • Department of Employment Affairs & Social Protection (DEASP) (2017) Statistical Information on Social Welfare Services Annual Report 2017 (http://www.welfare.ie/en/downloads/Annual_Statistics_Report_2017.pdf) (10.02.2019)
 • Genç, F. Neval (2010) Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı, Türk İdare Dergisi. 466, 145-159.
 • Gray, Denis (1983) A Job Club for Older Job Seekers: An Experimental Evaluation, Journal of Gerontology, 38:3, 363-368. DOI: https://doi.org/10.1093/geronj/38.3.363
 • Cellini, H.R. Hank ve Lorenz, Jerome R. (1983) Job Club Group Training With Unemployed Offenders. Federal Probation, 4:3, 46-50.
 • Kaplanoğlu, Emre (2014) Mesleki Stresin Temel Nedenleri Ve Muhtemel Sonuçları: Manisa İlindeki SMMM’ler Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 64, 131-150. DOI: https://doi.org/10.25095/mufad.396494
 • Koeltz, Donna C. ve Torres, Carmela I. (2016) Practitioners’ Guides on employment service centres; Training of trainers on operations, counselling, and employer services, Vol: 1, Thailand: ILO.
 • Kumaş, Handan ve Çağlar, Atalay (2011) Türkiye’de Kadın Eksik İstihdamını Belirleyen Faktörler: TÜİK 2009 Hanehalkı İşgücü Anketi Ham Verileri İle Cinsiyete Dayalı Bir Karşılaştırma, Çalışma ve Toplum, 2:29, 249-289
 • Lavelle, Orlagh ve Callaghan, Niamh (2018) Public Employment Services – Mapping Activation Spending Review 2018, (https://www.per.gov.ie/wp-content/uploads/12.-Public-Employment-Services.pdf) (25.01.2019).
 • Liddiard, Katrina; Batten, Rachel; Wang, Yuluan; Long, Karen; Wallis, Amy ve Brown, Cary A. (2017) Job Club: A Program to Assist Occupational Therapy Students’ Transition to Practice Education Sciences, 7:3, 70. DOI: https://doi.org/10.3390/educsci7030070
 • McGill Career & Placement Service (CAPS) (2004) CAPS Job Search Handbook. (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:V63eM4NfcdQJ:caps.mcgill.ca/jobsearchbook/CAPS_job_search_handbook.pdf+&cd=3&hl=tr&ct=clnk&gl=tr&client=firefox-b-d) (08.02.2019)
 • Moore, T. H. M.; Kapur, N.; Hawton; Richards, K. A.; Metcalfe, C.; ve Gunnell, D. (2017) Interventions to reduce the impact of unemployment, and economic hardship on mental health in the general population: a systematic review, Psychological Medicine, 47:6, 1062–1084. DOI: https://doi.org/10.1017/S0033291716002944
 • Morris, Hal ve Hairston, Gail (2017), Job Hunting? Job Club Teaches the New Skills Needed to Land a Dream Job. (https://uknow.uky.edu/campus-news/job-hunting-job-club-teaches-new-skills-needed-land-dream-job) (04.07.2019)
 • Nakai, Yoshie; C. Hill, Stephen; F. Snell, Andrea ve Ferrell, Jared Z. (2017) A Job Club for Older Job Seekers: Change in Attitude and Perceived Utility During Training, Journal of Career Development, 45:6. DOI: https://doi.org/10.1177/0894845317724550
 • Özdemir, Süleyman (2007) Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (Genişletilmiş 2. Baskı), İstanbul: İTO.
 • Raaf, Shawn, Shek-wai Hui, Taylor ve Sims, Ken (2011) Group-based employment assistance benefits, Final report, Ottawa, Ontario: The Social Research and Demonstration Corporation (SRDC). (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiByZuV46LkAhWyxIsKHZscCCUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.srdc.org%2Fuploads%2Fgroup_based_en.pdf&usg=AOvVaw0w9zbW4RNa29J-9dQ_aC0n) (19.02.2019)
 • Rutkowski, Susie; Smith, Mary Beth; Stanford, Sandy ve Yuellig, Darlene (1995) Project PEER: Planning for Employment Using Educational Resources, Job Club Manual. A Resource Activity Guide (Second Edition), Cincinnati: Great Oaks Institute Of Technology And Career Development
 • Sohlman, Åsa ve Turnham, David (1994) “What Can Developing Countries Learn From OECD Labour Market Programmes and Policies?” (OECD Development Center Technical Paper No: 93), OECD Development Centre. DOI: https://doi.org/10.1787/570121553883
 • Winfield, Robert Philip (1982) The job search program as a method for obtaining employment for CETA eligible clients: demonstration, evaluation, and training of trainers, Doctoral Dissertations, University of Massachusetts Amherst (https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1/3856) (25.08.2019)
 • Yavaş, Hilal Kuvvetli (2010) Türkiye’de Genç İşsizliği ve İstihdam Politikalarının Genç İşsizliğine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, İktisat Politikası Bilim Dalı.
 • Yıldız, Kemal (2014) İşsizlik Türleri, Her Bir İşsizlik Türünün Toplam İşsizlikteki Payı ve Çeşitli Demografik Parametrelerle İlişkisi, Akademik Bakış Dergisi, 45, 0-0. (http://dergipark.org.tr/abuhsbd/issue/32938/365915)
 • Young, Amanda E.; Murphy, Gregory C. ve Athanasou, James A. (1996) An Application of Azrin's Job Club Methodology to People Who Have Sustained a Spinal Cord Injury, Behaviour Change, 13:2, 91-97. DOI: https://doi.org/10.1017/S081348390000379X
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdulkadir DEVELİ
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9084-2644
Author: Özkan ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { cider612777, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {69 - 95}, doi = {}, title = {Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede İş Kulüpleri Örneği}, key = {cite}, author = {Develi̇, Abdulkadir and Öztürk, Özkan} }
APA Develi̇, A , Öztürk, Ö . (2019). Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede İş Kulüpleri Örneği . Çalışma İlişkileri Dergisi , 10 (2) , 69-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/50917/612777
MLA Develi̇, A , Öztürk, Ö . "Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede İş Kulüpleri Örneği" . Çalışma İlişkileri Dergisi 10 (2019 ): 69-95 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/50917/612777>
Chicago Develi̇, A , Öztürk, Ö . "Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede İş Kulüpleri Örneği". Çalışma İlişkileri Dergisi 10 (2019 ): 69-95
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede İş Kulüpleri Örneği AU - Abdulkadir Develi̇ , Özkan Öztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 95 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede İş Kulüpleri Örneği %A Abdulkadir Develi̇ , Özkan Öztürk %T Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede İş Kulüpleri Örneği %D 2019 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Develi̇, Abdulkadir , Öztürk, Özkan . "Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede İş Kulüpleri Örneği". Çalışma İlişkileri Dergisi 10 / 2 (July 2019): 69-95 .
AMA Develi̇ A , Öztürk Ö . Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede İş Kulüpleri Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2019; 10(2): 69-95.
Vancouver Develi̇ A , Öztürk Ö . Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede İş Kulüpleri Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2019; 10(2): 69-95.