e-ISSN: 2822-3713
Founded: 2011
Period: Monthly
Publisher: Ataturk University
Cover Image
       

‘‘Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi adını Communicata olarak değiştirmiştir. Yeni web sayfamızın linki https://communication-ataunipress.org/ olup, 5 Ocak 2022 tarihinden sonra gönderilecek yeni makalelerin değerlendirilmesi https://communication-ataunipress.org/ adresinden ulaşabileceğiniz yeni online makale değerlendirme sistemi üzerinden yapılacaktır.’’

Contact Journal History

ÖNEMLİ DUYURU

TR Dizin 2020 kriterleri gereği, etik kurallarla ilgili maddelerinin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimiz açısından Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

a-) Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

b-) Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

c-) Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi,


Bu bağlamda, dergimize 1 Ocak 2020 tarihinden sonra gönderilen ve yukarıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir. 


Ek olarak;

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Makale Çağrısı

Değerli Bilim İnsanları,

Atatürk İletişim Dergisi yılda iki defa yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergimizin 24. sayısı (2022/Güz) için makale çağrısına çıkmış bulunmaktayız. İletişim ve yakın disiplinlerle ilgili yazılarınızı 15 Temmuz 2022 tarihine kadar https://joac.manuscriptmanager.net/ adresinden giriş yaparak yükleyebilirsiniz.

İlgi ve desteğinizi umuyor, çalışmalarınızda kolaylık diliyoruz.


Saygılarımızla

Prof. Dr. Raci TAŞCIOĞLU (Editör)