Year 2017, Volume , Issue 11, Pages 111 - 127 2017-12-31

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin Şerefu’l-Akîde Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme

Mücahit BEŞENK [1]


Müstakimzâde’nin Şerefu’l-akîde adıyla kaleme aldığı, el-Fıkhu’l-ekber’in tercüme ve şerhi mahiyetinde olan bu eser, Ahmet Cevdet Oran tarafından 1314/1896 yılında Fıkh-ı Ekber Tercemesi adıyla İkdam Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Çalışmamıza konu edindiğimiz bu eserde müellif, Ebû Hanîfe’nin itikâdî görüşlerini Ehl-i Sünnet çizgisinde şerh etmiş, bununla birlikte sûfî kişiliğinin bir yansıması olarak tasavvufun gerekliliği ve meşruiyeti hususlarını da ele almıştır. Biz de müellifin, eserinde emirler ve fasıllar olarak ele aldığı meseleleri İlâhiyyât, Nübüvvât, Sem‘iyyât ve Diğer bahisler altında müstakil konu başlıkları halinde incelemeye çalıştık. Eserde Hâtime, Tenbih ve Sened başlıkları altında geçen konuları ise “Sonuç” kısmında ele aldık. Esere dair çıkarımlarımızı ise “Değerlendirme” bölümünde aktarıp çalışmamızı tamamladık. 

Müstakimzâde, Ebû Hanîfe, el-Fıkhu’l-ekber, İtikad, Şerh
  • ..
Journal Section Kitap ve Sempozyum Tanıtımı
Authors

Author: Mücahit BEŞENK

Dates

Publication Date : December 31, 2017

Bibtex @book review { comuifd376200, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2521}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {111 - 127}, doi = {}, title = {Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin Şerefu’l-Akîde Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Beşenk, Mücahit} }
APA Beşenk, M . (2017). Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin Şerefu’l-Akîde Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , (11) , 111-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/comuifd/issue/33977/376200
MLA Beşenk, M . "Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin Şerefu’l-Akîde Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme" . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2017 ): 111-127 <https://dergipark.org.tr/en/pub/comuifd/issue/33977/376200>
Chicago Beşenk, M . "Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin Şerefu’l-Akîde Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2017 ): 111-127
RIS TY - JOUR T1 - Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin Şerefu’l-Akîde Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme AU - Mücahit Beşenk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 127 VL - IS - 11 SN - 2147-2521- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin Şerefu’l-Akîde Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme %A Mücahit Beşenk %T Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin Şerefu’l-Akîde Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme %D 2017 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-2521- %V %N 11 %R %U
ISNAD Beşenk, Mücahit . "Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin Şerefu’l-Akîde Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 11 (December 2018): 111-127 .
AMA Beşenk M . Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin Şerefu’l-Akîde Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; (11): 111-127.
Vancouver Beşenk M . Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin Şerefu’l-Akîde Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; (11): 111-127.