Year 2017, Volume , Issue 11, Pages 129 - 147 2017-12-31

Tertullian’ın Kutsal Kitap Anlayışı

Nuh YILMAZ [1]


Farklı dini geleneklerce Tanrı’nın sözü olmasından dolayı kutsal kabul edilen metinler dini geleneklerin merkezinde yer alır. Hıristiyanlığın kutsal metinleri söz konusu olduğunda hacimli bir koleksiyon akla gelir. Latin Hıristiyanlığının kurucusu olarak kabul edilen Tertullian, Kutsal Kitap’la ilgili oluşturduğu kanon, kullandığı Kutsal Kitap versiyonu ve Kutsal Kitap metinlerini algılama tarzı noktasında kendine özgü bir çizgi oluşturması açısından çalışmamızın konusu oldu. Bu makale, Hıristiyanlığın Kutsal Kitap anlayışına genel hatlarıyla değindikten sonra Tertullian’ın Kutsal Kitap kanonunu, Kutsal Kitap’ın hangi versiyonunu kullandığı meselesini ve hermenötiğini incelemektedir. Sonuç kısmında araştırmamız neticesinde ulaştığımız bulgulara yer verilmekte ve değerlendirmelerde bulunulmaktadır.

Tertullian, Kutsal Kitap, Kanon, Versiyon
  • Adam, Baki, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, Seba Yayınları, Ankara, 1997. Allison, Dale C, “Biblical Literature: New Testament”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay Jones, Thomson Gale, New York, Second Edition, 2005, c. II, ss. 905-923. Aykıt, Dursun Ali, “Helenistik Yahudilik ve Septuagint (LXX) Algısı”, Bütün Yönleriyle Yahudilik Sempozyumu, 18-19 Şubat 2012 (Uluslararası Sempozyum) Dinler Tarihi Araştırmaları VIII, Ankara, 2012, ss. 167-185. Bağır, Muhammed Ali, “Kutsal Kitap Eleştirisi: Eski Ahit Örneği ve Modern Dönem Öncüleri”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 31 (2014), ss. 279-310. Barnes, Timothy David, Tertullian A Historical and Literary Study, Clarendon Press, Oxford, 1971. Beckwith, Roger T, “The Canon of Scripture”, New Dictionary of Biblical Theology, Ed. T. Desmond Alexander ve dğr., Inter-Varsity Press, USA, 2000, ss. 27-34. Bernard, David K, A History of Christian Doctrine, Word Aflame Press, USA, c. I, 1995. Bray, Gerald, “Tertullian”, Shapers of Christian Orthodoxy: Engaging with Early and Medieval Theologians, Ed. Bradley G. Green, InterVarsity Press, USA, 2010, ss. 64-106. Bruce, F.F, The Canon of Scripture, Intervarsity Press, USA, 1988. Cox, A. Cleveland, “Introductory Note”, Ante-Nicene Fathers, Ed. Alexander Roberts ve dğr., The Christian Literature Publishing Company, Buffalo, 1885, c. III, ss. 3-15. Donaldson, Stuart A, Church Life and Thought in North Africa A.D 200, Cambridge University Press, London, 1909. Dubnow, Simon M, Jewish History an Essay in the Philosophy of History, The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1903. Dunn, Geoffrey, Tertullian The Early Church Fathers, Routledge, London and New York, 2004. Graham, William A, “Scripture”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay Jones, Thomson Gale, New York, Second Edition, c. XII, ss. 8194-8205. Greenslade, S. L, Early Latin Theology Selections from Tertullian, Cyprian, Ambrose and Jerome, The Westminster Press, Philadelphia, 1956. Gündüz, Şinasi “Dinlerde Ayrılık ve Çatışma: Ortodoksi-Heresi Kavgası”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 9, ss. 1-19 Gürkan, Salime Leyla, Anahatlarıyla Yahudilik, İsam Yayınları, İstanbul, 2004. Harman, Ömer Faruk, Metin, Muhteva ve Kaynak Açısından Yahudi Kutsal Kitapları, İstanbul, 1988. Higgins, A. J. B, “The Latin Text of Luke in Marcion and Tertullian”, Vigiliae Christianae, 1951, sayı: 5, ss. 1-42. Kaye, John, The Ecclesiastical History of the Second and Third Centuries Illustrated from the Writings of Tertullian, Francis&John Rivington, London, 1845. Kelly, J. N. D, Early Christian Doctrines, Adam & Charles Black, London, 1968. Kuzgun, Şaban, Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri, Fazilet Neşriyat, İstanbul, 2008. Lloyd, Julius, The North African Church, Pott, Young and Co, New York, 1880. Mcdonald, Lee M, “Canon”, Encyclopedia of Early Christianity, Ed. Everett Ferguson, Routledge, Great Britain, 1999, c. I, ss. 205-211. Meral, Yasin “Yeni Ahit Kanonu’nun Oluşumu”, (Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007). Metzger, Bruce M, The Canon of the New Testament Its Origin, Development and Significance, Clarendon Press, Oxford, 1989. Newman, John Henry, An Essay on the Development of Christian Doctrine, Longmans, Green and Co, London, 1914. O’Malley, T. P, Tertullian and the Bible Language-Imagery- Exegesis, Dekker, Nijmegen, 1967. Sarna, Nahum M. “Biblical Literature: Hebrew Scriptures”, Encyclopedia of Religion, c. II, ss. 878-896. Schaff, Philip, History of The Christian Church, Charles Scribner’s Sons, New York, c. I, 1907. Tanyu, Hikmet, “Yahudiliğin Kutsal Kitapları ve Esasları, İlmi İnceleme ve Tenkidi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14 (1996), ss. 95-124. Tertullian, “A Treatise on the Soul”, Ante-Nicene Fathers, Ed. Alexander Roberts ve dğr., The Christian Literature Publishing Company, Buffalo, 1885, c. III, ss. 181-241. , “Against Marcion”, Ante-Nicene Fathers, c. III, ss. 269-476. , “Against Praxeas”, Ante-Nicene Fathers, c. III, ss. 597-631. , “Against the Valentinians”, Ante-Nicene Fathers, c. III, ss. 503-520. , “An Answer to the Jews”, Ante-Nicene Fathers, c. III, ss. 151-174. , “On Baptism”, Ante-Nicene Fathers, c. III, ss. 669-679. , “On Idolatry”, Ante-Nicene Fathers, c. III, ss. 61-78. , “On Modesty”, Ante-Nicene Fathers, c. IV, ss. 74-101. , “On Prayer”, Ante-Nicene Fathers, c. III, ss. 681-691. , “On Prescription Against Heretics”, Ante-Nicene Fathers, c. III, ss. 243-267. , “On the Apparel of Women”, Ante-Nicene Fathers, c. IV, ss. 14-26. , “On the Resurrection of the Flesh”, Ante-Nicene Fathers, c. III, ss. 545-595. Thiselton, Anthony C, Hermeneutics: An Introduction, Wm. B. Eerdmans Publishing Co, USA, 2009. Tilley, Mauren A, The Bible in Christian North Africa the Donatist World, Augsburg Fortress, USA, 1997. Waszink, J. H. “Tertullian’s Principles and Methods of Exegesis”, Early Christian Literature and the Classical Intellectual Tradition, Ed. Robert McQueen ve dğr., Beauchesne, Paris, 1979, ss. 17-32. Wescott, Brooke Foss, A General Survey of the History of the Canon of the New Testament, Macmilla and Co, London, 1875.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Nuh YILMAZ

Dates

Publication Date : December 31, 2017

Bibtex @research article { comuifd376204, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2521}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {129 - 147}, doi = {}, title = {Tertullian’ın Kutsal Kitap Anlayışı}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Nuh} }
APA Yılmaz, N . (2017). Tertullian’ın Kutsal Kitap Anlayışı . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , (11) , 129-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/comuifd/issue/33977/376204
MLA Yılmaz, N . "Tertullian’ın Kutsal Kitap Anlayışı" . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2017 ): 129-147 <https://dergipark.org.tr/en/pub/comuifd/issue/33977/376204>
Chicago Yılmaz, N . "Tertullian’ın Kutsal Kitap Anlayışı". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2017 ): 129-147
RIS TY - JOUR T1 - Tertullian’ın Kutsal Kitap Anlayışı AU - Nuh Yılmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 147 VL - IS - 11 SN - 2147-2521- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Tertullian’ın Kutsal Kitap Anlayışı %A Nuh Yılmaz %T Tertullian’ın Kutsal Kitap Anlayışı %D 2017 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-2521- %V %N 11 %R %U
ISNAD Yılmaz, Nuh . "Tertullian’ın Kutsal Kitap Anlayışı". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 11 (December 2018): 129-147 .
AMA Yılmaz N . Tertullian’ın Kutsal Kitap Anlayışı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; (11): 129-147.
Vancouver Yılmaz N . Tertullian’ın Kutsal Kitap Anlayışı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; (11): 129-147.