Opinion Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The digital memory for the cultural heritage in the 21st century

Year 2022, Volume 3, Issue 1, 1 - 5, 09.07.2022

Abstract

The concept of memory has been redeveloped since the beginning of the 20th century. Social memory is directly related to the cultural heritage, which includes memory, and the protection and transfer of heritage. Technological applications that ensure sustainability of tangible and intangible cultural heritage in the 21st century are included in cultural institutions and internationally UNESCO projects. In this study, it was aimed to evaluate the concepts of memory, about the using in the international and historical documents of the cultural heritage. In the study, the concept of memory was focused in terms of cultural heritage, and the technological applications developed against the loss of information and documents of universal value were examined. The Memory of the World Register developed by UNESCO in 1997, is within the scope of documentary heritage. From Turkey, Observation and Earthquake Research Institute Kandilli Observatory Manuscripts, Hittite Tablets, Süleymaniye Library Ibn-i Sina Manuscripts Collection, Evliya Çelebi Travel Book, Kultepe Tablets, Divan-ü Lügâti’t-Türk and Piri Reis’s Map, Karatepe Tablets recorded in the list. As a result of the study, the importance of transferring information and documents that have universal value as a world heritage to digital media has been emphasized and the aspects of the using technology in culture have been evaluated.

References

 • Ahmet, Ş., & Yakar, M. (2018). Photogrammetric modelling of hasbey dar'ülhuffaz (masjid) using an unmanned aerial vehicle. International Journal of Engineering and Geosciences, 3(1), 6-11
 • Akyüz, Levi E. (2021). Dünya belleği ve belgesel sürdürülebilirlik, I. Adıyaman Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, 41-42, Adıyaman, Türkiye.
 • Ali̇, U., Yakar, M., Yiğit, A. Y., & Yunus, K. (2020). İha Ve Yersel Fotogrametrik Teknikler Kullanarak Aksaray Kızıl Kilisenin 3b Modelinin Ve Nokta Bulutunun Elde Edilmesi. Geomatik, 5(1), 19-26.
 • Alptekin, A., Çelik, M. Ö., & Yakar, M. (2019). Anıtmezarın yersel lazer tarayıcı kullanarak 3B modellenmesi. Turkey Lidar Journal, 1(1), 1-4.
 • Alptekin, A., Fidan, Ş., Karabacak, A., Çelik, M. Ö., & Yakar, M. (2019). Üçayak Örenyeri'nin yersel lazer tarayıcı kullanılarak modellenmesi. Turkey Lidar Journal, 1(1), 16-20.
 • Alyilmaz, C., Murat Yakar, and H. Murat Yilmaz. "Drawing of petroglyphs in Mongolia by close range photogrammetry." Scientific Research and Essays 5.11 (2010): 1216-1222.
 • Annepçioğlu Karaçalı, H., & Kurt, C. (2019). Bellek ve sanat ilişkisi: Canan Tolon ve Sarkis Zabunyan. Art-Sanat, 12, 223-241.
 • Assmann, J. (2015) Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik. 2nd Edition, trans. A. Tekin, Ayrıntı.
 • Bayraktar, G. (2017). Bireysel ve Kolektif Bellek Aralığında Sanat Kimlik Okumaları. Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, Ankara
 • Bergson, H. (2007). Madde ve Bellek. trans. I. Ergüden, y.y.
 • Bradley, K. (2006). Risks Associated with the Use of Recordable CDs and DVDs as Reliable Storage Media in Archival Collections – Strategies and Alternatives, Memory of the World.
 • Bursalı Babacan, M. (2017). Hafızanın Sanatta Yansımaları Üzerine Bir Giriş. Sanatta Hafızanın Biçimleri, Küre.
 • Buyar, C., & Ünal, U. (2022). Contribution of Organization of Turkic States Members to World Heritage at a Time of Cultural Convergence from the Past to the Future. bilig, 100, 1-35.
 • Ertürk, N. (2020). Preservation of Digitized Intangible Cultural Heritage in Museum Storage. Millî Folklor, (16) 128, 100-110.
 • Halbwachs, M. (1925). Zamanın Nehir Yatağında Yüzen Tahtalar. trans. E. Koyuncu, Mnemosyne’in Hazine Sandıkları, ed. Uwe Fleckner, Görsel Deneme: Sarkis, Umur, 2017, 210-223.
 • Kanun, E., Alptekin, A., & Yakar, M. (2021). Cultural heritage modelling using UAV photogrammetric methods: a case study of Kanlıdivane archeological site. Advanced UAV, 1(1), 24-33.
 • Kaya, Y., Yiğit, A. Y., Ulvi, A., & Yakar, M. (2021). Arkeolojik Alanların Dokümantasyonununda Fotogrametrik Tekniklerinin Doğruluklarının Karşılaştırmalı Analizi: Konya Yunuslar Örneği. Harita Dergisi, 87(165), 57-72.
 • Laland, K. N., & Rendell, L. (2013). Cultural Memory. Current Biology, (23) 17, 736-740.
 • Oğuz, M. Ö. (2007). Folklor: Ortak Bellek veya Paylaşılan Deneyim. Millî Folklor, (19) 74, 5-8.
 • Sancar, M. (2016). Geçmişle Hesaplaşma – Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne. İletişim.
 • Şasi, A., & Yakar, M. (2017). Photogrammetric modelling of sakahane masjid using an unmanned aerial vehicle. Turkish Journal of Engineering, 1(2), 82-87.
 • Ünay Selçuk, S. (2018). Görsel Sanat Yapıtlarında Bellek Üzerinde Okumalar. idil, (7) 49, 1051-1056.
 • UNESCO (1996) World Memory Program.
 • UNESCO (2012) International Conference: Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation.
 • UNESCO (2022) Cultural Heritage.
 • UNESCO (2022) World Memory Program.
 • Usta, F., & Gafar, B. Ü. A. (2022). Study on transferring cultural heritage assetss in Isparta province to new generations through high school students, Journal of Tourism Tjeory and Research, 8(1), 14-20.
 • Uysal, M., Polat, N., Toprak, A. S., & Yakar, M. (2013). 3D modeling of historical doger caravansaries by digital photogrammetry.
 • Van der Hoeven, H. (1996). Preface. Lost Memory - Libraries and Archives Destroyed in the Twentieth Century, Memory of the World.
 • Yakar, M., & Doğan, Y. (2017). Mersin Silifke Mezgit Kale Anıt Mezarı Fotogrametrik Rölöve Alımı Ve Üç Boyutlu Modelleme Çalışması. Geomatik, 2(1), 11-17.
 • Yakar, M., Ulvi, A., Alyilmaz, C., & Alyilmaz, S. (2017). The importance of photogrammetrıc methods in the archiving of cultural heritage: Case of Şekerfuruş Mescıd (Mosque). International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM, 17, 287-294.

Year 2022, Volume 3, Issue 1, 1 - 5, 09.07.2022

Abstract

References

 • Ahmet, Ş., & Yakar, M. (2018). Photogrammetric modelling of hasbey dar'ülhuffaz (masjid) using an unmanned aerial vehicle. International Journal of Engineering and Geosciences, 3(1), 6-11
 • Akyüz, Levi E. (2021). Dünya belleği ve belgesel sürdürülebilirlik, I. Adıyaman Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, 41-42, Adıyaman, Türkiye.
 • Ali̇, U., Yakar, M., Yiğit, A. Y., & Yunus, K. (2020). İha Ve Yersel Fotogrametrik Teknikler Kullanarak Aksaray Kızıl Kilisenin 3b Modelinin Ve Nokta Bulutunun Elde Edilmesi. Geomatik, 5(1), 19-26.
 • Alptekin, A., Çelik, M. Ö., & Yakar, M. (2019). Anıtmezarın yersel lazer tarayıcı kullanarak 3B modellenmesi. Turkey Lidar Journal, 1(1), 1-4.
 • Alptekin, A., Fidan, Ş., Karabacak, A., Çelik, M. Ö., & Yakar, M. (2019). Üçayak Örenyeri'nin yersel lazer tarayıcı kullanılarak modellenmesi. Turkey Lidar Journal, 1(1), 16-20.
 • Alyilmaz, C., Murat Yakar, and H. Murat Yilmaz. "Drawing of petroglyphs in Mongolia by close range photogrammetry." Scientific Research and Essays 5.11 (2010): 1216-1222.
 • Annepçioğlu Karaçalı, H., & Kurt, C. (2019). Bellek ve sanat ilişkisi: Canan Tolon ve Sarkis Zabunyan. Art-Sanat, 12, 223-241.
 • Assmann, J. (2015) Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik. 2nd Edition, trans. A. Tekin, Ayrıntı.
 • Bayraktar, G. (2017). Bireysel ve Kolektif Bellek Aralığında Sanat Kimlik Okumaları. Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, Ankara
 • Bergson, H. (2007). Madde ve Bellek. trans. I. Ergüden, y.y.
 • Bradley, K. (2006). Risks Associated with the Use of Recordable CDs and DVDs as Reliable Storage Media in Archival Collections – Strategies and Alternatives, Memory of the World.
 • Bursalı Babacan, M. (2017). Hafızanın Sanatta Yansımaları Üzerine Bir Giriş. Sanatta Hafızanın Biçimleri, Küre.
 • Buyar, C., & Ünal, U. (2022). Contribution of Organization of Turkic States Members to World Heritage at a Time of Cultural Convergence from the Past to the Future. bilig, 100, 1-35.
 • Ertürk, N. (2020). Preservation of Digitized Intangible Cultural Heritage in Museum Storage. Millî Folklor, (16) 128, 100-110.
 • Halbwachs, M. (1925). Zamanın Nehir Yatağında Yüzen Tahtalar. trans. E. Koyuncu, Mnemosyne’in Hazine Sandıkları, ed. Uwe Fleckner, Görsel Deneme: Sarkis, Umur, 2017, 210-223.
 • Kanun, E., Alptekin, A., & Yakar, M. (2021). Cultural heritage modelling using UAV photogrammetric methods: a case study of Kanlıdivane archeological site. Advanced UAV, 1(1), 24-33.
 • Kaya, Y., Yiğit, A. Y., Ulvi, A., & Yakar, M. (2021). Arkeolojik Alanların Dokümantasyonununda Fotogrametrik Tekniklerinin Doğruluklarının Karşılaştırmalı Analizi: Konya Yunuslar Örneği. Harita Dergisi, 87(165), 57-72.
 • Laland, K. N., & Rendell, L. (2013). Cultural Memory. Current Biology, (23) 17, 736-740.
 • Oğuz, M. Ö. (2007). Folklor: Ortak Bellek veya Paylaşılan Deneyim. Millî Folklor, (19) 74, 5-8.
 • Sancar, M. (2016). Geçmişle Hesaplaşma – Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne. İletişim.
 • Şasi, A., & Yakar, M. (2017). Photogrammetric modelling of sakahane masjid using an unmanned aerial vehicle. Turkish Journal of Engineering, 1(2), 82-87.
 • Ünay Selçuk, S. (2018). Görsel Sanat Yapıtlarında Bellek Üzerinde Okumalar. idil, (7) 49, 1051-1056.
 • UNESCO (1996) World Memory Program.
 • UNESCO (2012) International Conference: Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation.
 • UNESCO (2022) Cultural Heritage.
 • UNESCO (2022) World Memory Program.
 • Usta, F., & Gafar, B. Ü. A. (2022). Study on transferring cultural heritage assetss in Isparta province to new generations through high school students, Journal of Tourism Tjeory and Research, 8(1), 14-20.
 • Uysal, M., Polat, N., Toprak, A. S., & Yakar, M. (2013). 3D modeling of historical doger caravansaries by digital photogrammetry.
 • Van der Hoeven, H. (1996). Preface. Lost Memory - Libraries and Archives Destroyed in the Twentieth Century, Memory of the World.
 • Yakar, M., & Doğan, Y. (2017). Mersin Silifke Mezgit Kale Anıt Mezarı Fotogrametrik Rölöve Alımı Ve Üç Boyutlu Modelleme Çalışması. Geomatik, 2(1), 11-17.
 • Yakar, M., Ulvi, A., Alyilmaz, C., & Alyilmaz, S. (2017). The importance of photogrammetrıc methods in the archiving of cultural heritage: Case of Şekerfuruş Mescıd (Mosque). International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM, 17, 287-294.

Details

Primary Language English
Subjects Archaeology
Journal Section Research Articles
Authors

Lale YILMAZ> (Primary Author)
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü
0000-0002-3767-6499
Türkiye

Publication Date July 9, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Yılmaz, L. (2022). The digital memory for the cultural heritage in the 21st century . Cultural Heritage and Science , 3 (1) , 1-5 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cuhes/issue/71227/1103043

Flag Counter

Online ISSN: 2757-9050

cc-by-sa.png Cultural Heritage and Science (CUHES) journal is licenced under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.