Book Review
BibTex RIS Cite

PROF. DR. MUHARREM DAŞDEMİR TARAFINDAN YAYIMLANAN BİR ÇALIŞMA: KEŞFÜ’L- MEʿÂNÎ

Year 2022, Volume: 1 Issue: 2, 125 - 136, 28.04.2022

Abstract

Türk Dili sahasında bugüne kadar yapılmış eserlerin ortaya çıkmasında tarihî metinlerin önemli bir yeri vardır. Kur’an-ı Kerim’i doğru okuma noktasında da kıraat ilminin
Bu açıdan Keşfü’l-Meʿânî de hem kıraat kitabının hem de XIV. yüzyıl tercüme dilinin önemli bir örneğidir.
Tek nüsha üzerinde Prof. Dr. Muharrem Daşdemir tarafından yapılan ayrıntılı gramer incelemesi, metnin daha iyi anlaşılması için eklenen dipnotlar ve açıklamalarla oluşturulan tenkitli metin, büyük bir titizlikle hazırlanan iki kısım dizin ve geniş bir kaynakçayla özverili bir çalışma sonucunda ortaya çıkan bu eser, Türkçeye hizmet etme noktasında başarılı bir örnektir.

Year 2022, Volume: 1 Issue: 2, 125 - 136, 28.04.2022

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Cultural Studies
Journal Section Book Reviews
Authors

Zeynep Şule Değerli This is me

Publication Date April 28, 2022
Submission Date February 19, 2021
Published in Issue Year 2022 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA Değerli, Z. Ş. (2022). PROF. DR. MUHARREM DAŞDEMİR TARAFINDAN YAYIMLANAN BİR ÇALIŞMA: KEŞFÜ’L- MEʿÂNÎ. Culture and Civilization, 1(2), 125-136.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929