Other
BibTex RIS Cite

EFRASİYAP GEMALMAZ HOCA İÇİN

Year 2022, Volume: 1 Issue: 3, 78 - 82, 29.10.2022

Abstract

Bir milletin varlığından dünya durdukça bahsedilecekse, her zaman selef-halef arasında köprü vazifesi gören taşıyıcılara ihtiyaç duyulur. Kendi yaşadıkları ândan aldıklarını eksiltmedikleri gibi, sonraki neslin ânına aktarıp mayalarken daha da zenginleştirerek yarının belleğine emanet eden ustalar vardır. Bunlar, devirlere ve dönemlere ruh katan, bedeni daima diri ve ayakta tutabilmek adına, bıkıp usanmadan sinir uçlarıyla oynayan sarsıcı şahsiyetlerdir. Bu yüzdendir ki, dünü, bugünü ve geleceği ile asrının ruhudur, Efrasiyap Hoca. Ailesinden devraldıkları, gelenekli bir milletin mirasıdır. Madde ile manayı kuşatan bu miras, iyiyi, güzeli ve faydalıyı şuur haline getirirken, sosyal hayatın temel dinamiklerini de ferdin öz benliğine nakşeder. Efrasiyap Hoca’nın temsil ettiği yirminci asır, insanlık adına yüz karası hadiselerin vuku bulduğu asırdır. Sosyal, siyasî ve tarihî sahadaki gelişmeler eşliğinde insanlığa dayatılan zorunlu yönlendirmelere inat, şikâyete başvurmadan eksikleri dillendiren, her şeye rağmen insan kalma ihtiyar ve iradesini gösterebilmişler listesinin baş tarafına Gemalmaz adı yazılmalıdır. Yazılmalıdır ki, temsil kabiliyet ve imkânına sahip insanların gittikçe azaldığı zaman dilimlerinde millet, kılavuzsuz kalmasın.

References

  • Erdoğan ERBAY,
Year 2022, Volume: 1 Issue: 3, 78 - 82, 29.10.2022

Abstract

References

  • Erdoğan ERBAY,
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Cultural Studies
Journal Section Reviews
Authors

Erdoğan Erbay

Publication Date October 29, 2022
Submission Date October 26, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 1 Issue: 3

Cite

APA Erbay, E. (2022). EFRASİYAP GEMALMAZ HOCA İÇİN. Culture and Civilization, 1(3), 78-82.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929