Theoretical Article
BibTex RIS Cite

BRONİSLAW MALİNOWSKİ’NİN KÜLTÜR TEORİSİNDE İŞLEVSELCİ YAKLAŞIM VE İHTİYAÇLAR TEORİSİ

Year 2023, Volume: 1 Issue: 5, 16 - 21, 30.10.2023
https://doi.org/10.5152/CULT.2023.1263890

Abstract

Kültür, değer, inanç, norm gibi birçok faktörün bir araya geldiği bir bütündür. Toplumlar arasındaki farklılıkları işaret eder ve zaman içinde belirlenen süreci kapsar. Kültür teorisi de bu farklılıkların ortaya çıktığı süreci anlama ve yorumlamaya yönelik bir yaklaşımdır. Kültürün yapısı, kültürün çekirdeklerinin nasıl oluştuğunu, nasıl yönlendirildiği, insanların ve toplumların kültürel kimliklerinin nasıl oluştuğunu ve nasıl sürdürüldüğü kültür teorisinin kapsamı içerisinde yer alır. Kültür teorisi sosyal, psikolojik, ekonomik, politik vb. disiplinleri konu edinerek bireylerin belleklerinin nasıl işlediğini barındırır. Malinowski’de oluşturduğu kültür teorisi ile kültürü oluştuğu toplumun içerisinde değerlendirerek kültürü bir sistem olarak vurgular. Bu çalışmada Malinowski’nin görüşlerinden hareketle Malinowski’nin kültür teorisinde işlevselci yaklaşımı ve ihtiyaçlar teorisinin nasıl yorumlandığı ve nasıl yansıdığı incelenmektedir.

References

 • AKIN, E. (2020). “Kültürel İhtiyaçlar ve Tepkiler Bağlamında Malinowski’nin İşlev Teorisine Göre Siirt Menkıbelerinin İncelenmesi”. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 8, S. 16, ss. 334-355.
 • ÇOBANOĞLU, Ö. (2015). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • EMİLE, D. (2004). Sosyolojik Yöntemin Kuralları (Çeviren: Cenk Saraçoğlu). İstanbul: Klasik Yayınlar.
 • ERKİLET, A. (2007). Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları. Ankara: Hece Yayınları.
 • GÖKALP, Z. (2018). Türkçülüğün Esasları. İstanbul: Karton Kitaplar.
 • LEVİ-STRAUSS, C. (2012). Yapısal Antropoloji. (Çev. A. Kahiloğulları). Ankara: İmge Kitabevi.
 • MALİNOWSKİ, B. (2000). Büyü, Bilim ve Din. (Çev. H. Portakal). İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • MALİNOWSKİ, B. (2016). Bilimsel Bir Kültür Teorisi (Çev. D. Uludağ). İstanbul: Doğu-Batı Yayınları.
 • MARSHALL, G. (2020). Sosyoloji Sözlüğü. (Çev. O. Akınhay, D. Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • MOORE, D. J. (2015). Kültür Teorileri: Antropolojideki Başlıca Teori ve Teorisyenler. Ankara: Atıf Yayınları.
 • Oğuz, Ö. (2013). Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?. Ankara: Geleneksel Yayıncılık.
 • TURHAN, M. (2015). Kültür Değişmeleri/Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik. İstanbul: Altınordu Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • WİLLİAM, A. H. vd. (2008). Kültürel Antropoloji. (Çev. İ. Deniz, E. Sarıoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • YOLCU, M. A. ve Aça, M. (2017). ‘‘Yapısal İşlevselcilik Açısından Folklorda Değişme ve İşlevsel Zorunluluklar Modeli’’. Folklor/Edebiyat, C. 23, S. 97, ss. 13-28.
 • YOUNG, M. (2004). “Malinowski: Odyssey Of An Anthropologist 1884-1920”. Yale University Press.
Year 2023, Volume: 1 Issue: 5, 16 - 21, 30.10.2023
https://doi.org/10.5152/CULT.2023.1263890

Abstract

References

 • AKIN, E. (2020). “Kültürel İhtiyaçlar ve Tepkiler Bağlamında Malinowski’nin İşlev Teorisine Göre Siirt Menkıbelerinin İncelenmesi”. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 8, S. 16, ss. 334-355.
 • ÇOBANOĞLU, Ö. (2015). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • EMİLE, D. (2004). Sosyolojik Yöntemin Kuralları (Çeviren: Cenk Saraçoğlu). İstanbul: Klasik Yayınlar.
 • ERKİLET, A. (2007). Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları. Ankara: Hece Yayınları.
 • GÖKALP, Z. (2018). Türkçülüğün Esasları. İstanbul: Karton Kitaplar.
 • LEVİ-STRAUSS, C. (2012). Yapısal Antropoloji. (Çev. A. Kahiloğulları). Ankara: İmge Kitabevi.
 • MALİNOWSKİ, B. (2000). Büyü, Bilim ve Din. (Çev. H. Portakal). İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • MALİNOWSKİ, B. (2016). Bilimsel Bir Kültür Teorisi (Çev. D. Uludağ). İstanbul: Doğu-Batı Yayınları.
 • MARSHALL, G. (2020). Sosyoloji Sözlüğü. (Çev. O. Akınhay, D. Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • MOORE, D. J. (2015). Kültür Teorileri: Antropolojideki Başlıca Teori ve Teorisyenler. Ankara: Atıf Yayınları.
 • Oğuz, Ö. (2013). Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?. Ankara: Geleneksel Yayıncılık.
 • TURHAN, M. (2015). Kültür Değişmeleri/Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik. İstanbul: Altınordu Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • WİLLİAM, A. H. vd. (2008). Kültürel Antropoloji. (Çev. İ. Deniz, E. Sarıoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • YOLCU, M. A. ve Aça, M. (2017). ‘‘Yapısal İşlevselcilik Açısından Folklorda Değişme ve İşlevsel Zorunluluklar Modeli’’. Folklor/Edebiyat, C. 23, S. 97, ss. 13-28.
 • YOUNG, M. (2004). “Malinowski: Odyssey Of An Anthropologist 1884-1920”. Yale University Press.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Turkish Folklore, Creative Arts and Writing
Journal Section Research Articles
Authors

Abdulhan TAŞBAŞI 0000-0003-3193-1206

Publication Date October 30, 2023
Submission Date March 12, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 1 Issue: 5

Cite

APA TAŞBAŞI, A. (2023). BRONİSLAW MALİNOWSKİ’NİN KÜLTÜR TEORİSİNDE İŞLEVSELCİ YAKLAŞIM VE İHTİYAÇLAR TEORİSİ. Culture and Civilization, 1(5), 16-21. https://doi.org/10.5152/CULT.2023.1263890

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929