Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1305-5143 | e-ISSN 1305-5143 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Cumhuriyet University |


.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1305-5143 | e-ISSN 1305-5143 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Cumhuriyet University |
Cover Image


.
Volume 43 - Issue 2 - Dec 26, 2019
 1. LEGG-CALVE-PERTHES HASTALIĞI: PALEOPATOLOJİK BİR BAKIŞ
  Pages 1 - 8
  Pınar Gözlük Kırmızıoğlu , Ayşen Açıkkol Yıldırım
 2. TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRİNDE AİLE
  Pages 9 - 28
  Cengiz Eken
 3. MANİSA VE SİVAS YÖRESİ SAĞALTIM YÖNTEMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
  Pages 29 - 46
  Şule Gümüş
 4. BELEDİYELER DERGİSİNİN (1935-1942) YEREL TARİH ARAŞTIRMALARINDA YERİ ve ÖNEMİ
  Pages 47 - 90
  Mehmet Karayaman
 5. HATTATLARA VEFA: KETEBE DUASI
  Pages 91 - 114
  Bera KEMİKLİ
 6. SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK OLUMSUZ TUTUMUN BELİRLEYİCİLERİ DİNDARLIK, YURTSEVERLİK, AYRIMCILIK VE HOŞGÖRÜ OLABİLİR Mİ?
  Pages 115 - 138
  Yeliz Kındap tepe , Vezir Aktaş , Mihriban Caner , Rojbin Demirel , Cansu Kanat , Kezban Güre , Emin Yeşildağ
 7. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU BELİRTİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 139 - 150
  Esra KISACIK , Canan KALAYCIOĞLU
 8. SİVAS TARİHİNE DER-KENAR; YENİ TÜRKİYE’NİN İLK YÜKSEK MAHKEMESİ SİVAS MUVAKKAT TEMYİZ HEYETİ
  Pages 151 - 174
  Osman Köksal
 9. ÂŞIK-SAZ İLİŞKİSİNDE GELENEĞİ OKUMAK: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ
  Pages 175 - 192
  Cafer ÖZDEMİR
 10. YAŞAM KALİTESİNİN YALNIZLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANTALYA 60+ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 193 - 210
  Faruk AY , Deniz Akkaya , Gülüşan Özgün Başıbüyük
 11. SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA VE EKOTURİZM ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA KADINLARIN ROLÜ: ŞEYHLİ MAHALLESİ ÖRNEĞİ
  Pages 211 - 238
  İbrahim Sezer
 12. İSTANBUL İLİNDEKİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE YAPILAN ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ
  Pages 239 - 252
  Haydar HOŞGÖR , Nurperihan TOSUN
 13. YASMINA KHADRA'NIN GÜNÜN GECEYE BORCU ADLI YAPITINDA SÖMÜRGECİLİK SONRASINDA KÜLTÜR VE KİMLİK BAĞLAMINDA GÖÇ İZLEKLERİ
  Pages 253 - 274
  Esra Uluşahin
 14. MODERNLEŞME SÜRECİNDE YAŞLILIK DÜŞÜNCESİNİ DEĞİŞTİREN OLGULAR - TOPLUMSAL YAŞAMIN KIYISINDA KALAN YAŞLILAR -
  Pages 275 - 298
  Vehbi ÜNAL
 15. XIX. YÜZYILA AİT BİR CÖNK ÖRNEĞİ
  Pages 299 - 308
  Abdurrahim YILDIZ
 16. MARTIN CRIMP'İN ATTEMPTS ON HER LIFE OYUNU ÜZERİNE BAUMANCI BİR OKUMA
  Pages 309 - 334
  Kadriye Çiğdem Yılmaz , Mehmet Takkaç
 17. HAİTİ'NİN KANLI TARİHİNE İKİ BAKIŞ: HEINRICH VON KLEIST'IN "DIE VERLOBUNG IN SAN DOMINGO" VE ANNA SEGHERS'İN "DIE HOCHZEIT VON HAITI" BAŞLIKLI NOVELLALARI
  Pages 335 - 356
  Bekir Zengin