Year 2019, Volume 2 , Issue 2, Pages 119 - 124 2019-12-26

Do Microbial Fertilizer Applications Affect the Yield and Essential Oil Ratio in Mint (Mentha piperita L.) Cultivars?

Olcay ARABACI [1] , Uğur TAN [2] , Hafize SERT [3] , Burak BAYKAL [4] , Mukaddes TOPÇU [5] , Mestan YUSMAK [6]


Recently, excessive and unconscious uses of chemical fertilizer cause significant hazards on natural resources and subsequently cause serious environmental problems. As an alternative instead of chemical fertilizer, microbial fertilizers are used for healthier soil and plant. The aim of this study was to determine the effect of different doses of microbial fertilizers on yield and essential oil ratio in Mint (Mentha piperita L.) cultivars. The experiment was carried out in a pot according to the randomized parcel  design. The study was carried out with three cultivars namely, Mentha piperita swiss, M. piperita chocolate, M. piperita multimentha, four doses (control, 1, 1.5 and 2 doses) and three replicates. In the study; plant height (cm), fresh herb yield (g/m2), drog herb yield (g/m2), drog leaf yield (g/m2), essential oil ratio (%) and essential oil yield (L/m2) were examined. Along with the study, Microbial fertilizers exhibited significant effects on the parameters examined herein. The yield of fresh herb yield and drog leaf yield were found between 1342.5-2001.1 g/m2, 160.9-228.0 g/m2 respectively and the essential oil ratio varied between 1.55-1.93% according to microbial fertilizer doses.

Mentha piperita, Microbial Fertilizer, Yield, Essential Oil Ratio
 • Alkire, B. H., and Simon, J. E. 1995. Response of Midwestern peppermint (Mentha x piperita L.) and native spearmint (M. spicata L.) to rate and form of nitrogen fertilizer. In International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 426 (pp. 537-550).
 • Baydar, H., 2016. Tıbbi Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi (Genişletilmiş 5. Baskı), SDÜ Yayın No: 51, p. 264. Isparta.
 • Ceylan, A. 1983. Tıbbi Bitkiler II, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 481, İzmir.
 • Court, W. A., Roy, R. C., Pocs, R., More, A. F., and White, P. H. 1993. Optimum Nitrogen Fertilizer Rate for Peppermint (Mentha piperita L.) in Ontario, Canada. Journal of Essential Oil Research, 5(6), 663-666.
 • Demirezer, L.Ö, 2010. Bitkilerin Tıpta Kullanılması Konusundaki Sorumluluklarımız. Bitkilerle Tedavi Sempozyumu 5-6 Haziran 2010 Zeytinburnu/İstanbul Bildiri Kitabı, s: 87- 88.
 • Demirez M, 2013. Nane‟nin Fitoterapi Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakognozi Anabilim Dalı Fitoterapi Programı. Ankara
 • Gezgin, D. 2006. Bitki Mitosları. Sel Yayıncılık, İstanbul İlisulu, 1992. Aromatik Bitki Nane. http://www.cine-tarim.com.tr/dergi/arsiv52/sektorel07.htm
 • Karakaplan, N., 2017. Nane (Mentha Spicata) Bitkisinden Uçucu Yağ Eldesi için Optimum Koşulların Araştırılması. İnönü Üniversitesi Fen Bilimlkeri Enstitüsü. Malatya.
 • Kokkini, S., 1983. Taxonomic studies in the genus Mentha in Greece. PhD Thesis. University of Thessalonniki, Thessaloniki., pp:171.
 • Megep, 2016. Tohumundan Ve Meyvelerinden Yararlanılan Bitkiler. Millî Eğitim Bakanlığı. Ankara
 • Munsi, P. S., 1990. Nitrogen and phosphorus nutrition response in Japanese mint cultivation. In International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, XXIII IHC 306 (pp. 436-443).
 • Özgüven M. and Kirici S., 1999. Farklı Ekolojilerde Nane (Mentha) Türlerinin Verim ile Uçucu Yağ Oran ve Bileşenlerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 01330 Adana-TÜRKİYE
 • Piccaglia, R., and Marotti, M. 1993. Characterization of several aromatic plants grown in northern Italy. Flavour and Fragrance Journal, 8(2), 115-122.
 • Tuğay, M. E., Kaya, N., Yılmaz, G., Telci, I., and Dönmez, E. 2000. Tokat ve çevresinde yaygın olarak bulunan bazı aromatik bitkilerin bitkisel ve teknolojik özellikleri. TÜBİTAK, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, Proje Kesin Sonuç Raporu (TOGTAG-1690).
 • Yılmaz, K., 2018. Isparta koşullarında yetiştirilen Mentha piperita L. türüne ait klon ve çeşitlerin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Isparta.
Primary Language en
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8257-9834
Author: Olcay ARABACI (Primary Author)
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9592-2790
Author: Uğur TAN
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3801-2966
Author: Hafize SERT
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8273-6235
Author: Burak BAYKAL
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4839-0987
Author: Mukaddes TOPÇU
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0080-9777
Author: Mestan YUSMAK
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2019

APA Arabacı, O , Tan, U , Sert, H , Baykal, B , Topçu, M , Yusmak, M . (2019). Do Microbial Fertilizer Applications Affect the Yield and Essential Oil Ratio in Mint (Mentha piperita L.) Cultivars? . Current Perspectives on Medicinal and Aromatic Plants (CUPMAP) , 2 (2) , 119-124 . DOI: 10.38093/cupmap.652760