PDF EndNote BibTex RIS Cite

Halit Ziya Uşaklıgil’in Hikâyelerinde Kahramanların Ruh Hallerinin Tabiat Algısına Etkisi

Year 2016, Volume 2, Issue 1, 1 - 9, 31.01.2016

Abstract

 Bu çalışmada, Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatı’nın önde gelen yazarlarından olan Halit Ziya Uşaklıgil’in “Sepette Bulunmuş” adı altında toplanan hikâyeleri incelenmiştir. Yapılan incelemede eser kahramanlarının ruh hallerinin, tabiat unsurlarını algılayış ve ifade ediş şekillerine tesiri ortaya konmuştur. Romanlarıyla olduğu kadar hikâyeleriyle de dönemin önde gelen yazarlarından biri olan Uşaklıgil, kahramanlarının yaşadıklarından kaynaklanan psikolojik hallerini, hayat ve olaylar karşısındaki tavırlarını eserlerde tabiatın ve tabiat unsurlarının anlatılış şekline de yansıtmıştır.

References

 • Bachelard, G. (2008). Uzamın Poetikası. (A. Tümertekin, çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Camus, A. (2015). Sisifos Söyleni. (T. Yücel, çev.). İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Demir, A. (2011). Mekânın Hikâyesi Hikâyenin Mekânı. İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Deveci, M. (2014). Halit Ziya Uşaklıgil’in Öykülerinde Yapı ve İzlek. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Dizdaroğlu, H. (1975). Halit Ziya Uşaklıgil’in Öykücülüğü. Türk Dili Dergisi – Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, 32 (286), Eylül 2008 (2. baskı), ss. 53-65.
 • Eco, U. (2012). Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti. (K. Atakay, çev.). İstanbul: Can Yayınları.
 • Huyugüzel, Ö. F. (2006). Halit Ziya Uşaklıgil. İ. Parlatır (Koord.), Servet-i Fünûn Edebiyatı (ss. 311-391). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Huyugüzel, Ö. F. (2010). Halit Ziya Uşaklıgil. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Korkmaz, R. (2004). Servet-i Fünun Edebiyatı. R. Korkmaz (Ed.), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000 (ss. 119-164). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Okay, O. (2005). Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Önertoy, O. (1995). Halit Ziya Uşaklıgil Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri. Ankara: Başbakanlık Basımevi.
 • Tekin, M. (2011). Roman Sanatı 1: Romanın Unsurları. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Uşaklıgil, H. Z. (2008). Kırk Yıl. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Uşaklıgil, H. Z. (2010). Sepette Bulunmuş - Hepsinden Acı. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Uşaklıgil, H. Z. (2011). Mai ve Siyah. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Wellek, R. ve Warren, A. (2013). Edebiyat Teorisi. (Ö.F. Huyugüzel, çev.). İstanbul: Dergâh Yayınları.

Year 2016, Volume 2, Issue 1, 1 - 9, 31.01.2016

Abstract

References

 • Bachelard, G. (2008). Uzamın Poetikası. (A. Tümertekin, çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Camus, A. (2015). Sisifos Söyleni. (T. Yücel, çev.). İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Demir, A. (2011). Mekânın Hikâyesi Hikâyenin Mekânı. İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Deveci, M. (2014). Halit Ziya Uşaklıgil’in Öykülerinde Yapı ve İzlek. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Dizdaroğlu, H. (1975). Halit Ziya Uşaklıgil’in Öykücülüğü. Türk Dili Dergisi – Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, 32 (286), Eylül 2008 (2. baskı), ss. 53-65.
 • Eco, U. (2012). Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti. (K. Atakay, çev.). İstanbul: Can Yayınları.
 • Huyugüzel, Ö. F. (2006). Halit Ziya Uşaklıgil. İ. Parlatır (Koord.), Servet-i Fünûn Edebiyatı (ss. 311-391). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Huyugüzel, Ö. F. (2010). Halit Ziya Uşaklıgil. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Korkmaz, R. (2004). Servet-i Fünun Edebiyatı. R. Korkmaz (Ed.), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000 (ss. 119-164). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Okay, O. (2005). Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Önertoy, O. (1995). Halit Ziya Uşaklıgil Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri. Ankara: Başbakanlık Basımevi.
 • Tekin, M. (2011). Roman Sanatı 1: Romanın Unsurları. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Uşaklıgil, H. Z. (2008). Kırk Yıl. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Uşaklıgil, H. Z. (2010). Sepette Bulunmuş - Hepsinden Acı. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Uşaklıgil, H. Z. (2011). Mai ve Siyah. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Wellek, R. ve Warren, A. (2013). Edebiyat Teorisi. (Ö.F. Huyugüzel, çev.). İstanbul: Dergâh Yayınları.

Details

Journal Section Research Article
Authors

Emel HİSARCIKLILAR>

0000-0002-9497-509X

Publication Date January 31, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Hisarcıklılar, E. (2016). Halit Ziya Uşaklıgil’in Hikâyelerinde Kahramanların Ruh Hallerinin Tabiat Algısına Etkisi . Current Research in Social Sciences , 2 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/curesosc/issue/24871/262812