Duygusal Zeka Din Öğretimi; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ve Duygusal Zeka Gelişim İlişkisi
Emotional Intelligence And Religious Education: The Relation Between Religious Culture And Ethics Course In The Primary School And Emotional Intelligence Development

Remziye EGE [1]


Duygusal zeka, bireyin, kendi duygularını anlaması, başkalarıın duygularına empati  beslemesi, duygu yönetimi, motivasyon ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisi olarak tanımlanmaktadır. Din öğretimi yoluyla duygusal zeka becerilerinin ve yerisinin elde edileceği ve geliştirileceği düşünülmektedir. Bu makalede İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin muhtevasından hareketle duygusal zeka gelişimi ile din öğretimi arasındaki paralel ilişkiye dikkat çekmek hedeflenmiştir. Söz konusu ilişki, din öğretiminin inanç, ibadet, dua, ahlak öğretim alanlarındaki konulardan örnekler üzerinde belirtilmiştir. Duygusal zeka, bireyin, kendi duygularını anlaması, başkalannın duygulanna empati beslemesi, duygu yönetimi, motivasyon ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisi olarak tanımlanmaktadır. Din öğretimi yoluyla duygusal zeka becerilerinin ve yerisinin elde edileceği ve geliştirileceği düşünülmektedir. Bu makalede İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin muhtevasından hareketle duygusal zeka gelişimi ile din öğretimi arasındaki paralel ilişkiye dikkat çekmek hedeflenmiştir. Söz konusu ilişki, din öğretiminin inanç, ibadet, dua, ahlak öğretim alanlarındaki konulardan örnekler üzerinde belirtilmiştir
Emotional Intelligence can be defined as knowing one's emotions, recognizing emotions in others, managing emotions,_ motivating -oneself and, the skill of bandiingfeelings in a way of enricbing the life. It is assumed that the skills and ability of emotionalintelligence can be gained through Religious Education. This article airns topoint out the relation between Religious Education and Emotional Intelligence Developmentin the framework of the contents ofReligious Culture and Etbics Course in the Primary School. The article introduces this relation analyzing with special references to faith, worship, prayer and ethical education  
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Remziye EGE

Dates

Publication Date : June 1, 2012

ISNAD Ege, Remziye . "Duygusal Zeka Din Öğretimi; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ve Duygusal Zeka Gelişim İlişkisi". Dini Araştırmalar 15 / 40 (June 2012): - .