Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Tercüme-i Enîsü’l-‘Ârifîn ve Ki(m)’li Tümce Yapıları

Year 2022, Volume 4, Issue 4, 31 - 52, 15.06.2022
https://doi.org/10.48147/dada.59

Abstract

Bu makalede 16.yüzyılda Tâcî-zâde Ca’fer Çelebi tarafından kaleme alınan ve Millet Yazma Eserler Kütüphanesi AEsry 1024 arşiv numarası ile kayıtlı olan Tercüme-i Enîsü’l-’Ârifîn adlı eserde geçen ki(m)’li birleşik tümceler incelenmiştir. Çalışmanın giriş kısmında öncelikle eserin kısa bir tanıtımına yer verilmiş, daha sonra ayrıntılı bir şekilde ki(m)’li birleşik tümcelerin yapısı üzerinde durulmuştur.

References

 • Boz, Erdoğan (2007). Türkiye Türkçesinde +A Durum Biçimbirimi, Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
 • Boz, Erdoğan (2015). Türkiye Türkçesi Biçimsel ve Anlamsal İşlevli Biçimbilgisi, Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
 • Ergin, Muharrem (1962). Türk Dil Bilgisi, İstanbul.
 • Erünsal, İsmail E. (2010). “Tâcîzâde Cafer Çelebi”, İslâm Ansiklopedisi, 39, 353-356.
 • Gülsevin, Gürer- Boz, Erdoğan (2013). Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
 • Karahan, Leyla (2010). Türkçede Söz Dizimi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Karahan, Leyla, (2000) “Yapı Bakımından Cümle Sınıflandırılması Üzerine”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 16-23, 583.
 • Timurtaş, Faruk Kadri (1964). Osmanlıca Grameri, İstanbul.
 • Tüngüç Çelik, Kader (2020). “Envârü’l Hikem ve Ki’li Birleşik Cümleler Üzerine” Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten, 69, 115-134.
 • Üstünova, Kerime (2014). Türkiye Türkçesinde Yapı Kavramı ve Söz Dizimi İncelemeleri, Bursa: Sentez Yayıncılık.

Year 2022, Volume 4, Issue 4, 31 - 52, 15.06.2022
https://doi.org/10.48147/dada.59

Abstract

References

 • Boz, Erdoğan (2007). Türkiye Türkçesinde +A Durum Biçimbirimi, Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
 • Boz, Erdoğan (2015). Türkiye Türkçesi Biçimsel ve Anlamsal İşlevli Biçimbilgisi, Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
 • Ergin, Muharrem (1962). Türk Dil Bilgisi, İstanbul.
 • Erünsal, İsmail E. (2010). “Tâcîzâde Cafer Çelebi”, İslâm Ansiklopedisi, 39, 353-356.
 • Gülsevin, Gürer- Boz, Erdoğan (2013). Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
 • Karahan, Leyla (2010). Türkçede Söz Dizimi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Karahan, Leyla, (2000) “Yapı Bakımından Cümle Sınıflandırılması Üzerine”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 16-23, 583.
 • Timurtaş, Faruk Kadri (1964). Osmanlıca Grameri, İstanbul.
 • Tüngüç Çelik, Kader (2020). “Envârü’l Hikem ve Ki’li Birleşik Cümleler Üzerine” Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten, 69, 115-134.
 • Üstünova, Kerime (2014). Türkiye Türkçesinde Yapı Kavramı ve Söz Dizimi İncelemeleri, Bursa: Sentez Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Language and Linguistics
Journal Section Research Articles
Authors

Neşe KARAASLAN> (Primary Author)
MEB
0000-0002-5844-8778
Türkiye

Early Pub Date June 8, 2022
Publication Date June 15, 2022
Application Date May 13, 2022
Acceptance Date May 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 4, Issue 4

Cite

APA Karaaslan, N. (2022). Tercüme-i Enîsü’l-‘Ârifîn ve Ki(m)’li Tümce Yapıları . Disiplinler Arası Dil Araştırmaları , 4 (4) , 31-52 . DOI: 10.48147/dada.59