Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Protokol Önermelerinden Hareketle Bilim Dilinin Sınırlarına Dair Bir Betimleme Denemesi

Year 2022, Volume 4, Issue 4, 14 - 30, 15.06.2022
https://doi.org/10.48147/dada.58

Abstract

Dünyayı anlama bilgisi, bilginin neyi içereceği ve bilim dilinin nasıl olacağına dair sorunlar modern bilimin gelişmesiyle birlikte felsefi araştırmaların odak noktalarından olmuştur. Bilginin deney ve gözlem yoluyla elde edilebileceğini belirten Mantıkçı Pozitivistler, metafiziği bilimin dışına iter ve bilimin nesnelliğine sınır çizmeye çalışır. Bu bağlamda Mantıkçı Pozitivistler doğrulama/onaylama ilkesini nesnellik ölçütü olarak belirlerler. Mantıkçı Pozitivistler; dil, anlam ve doğruluk arasındaki ilişkiden hareketle anlamlı, anlamsız önermeler ayrımına gider. Bu ayrım sonucu bilginin duyu yoluyla doğrulanıp sınanan protokol önermeleri ile aktarılması gerektiğini savunurlar. Viyana Çevresi olarak da adlandırılan Mantıkçı Pozitivistler bu ölçütle birlikte bilimsel olmayanla bilimi ayırmak adına anlamsız sözcük ve tümceleri dilin dışına atarak anlamlı sözcük ve tümcelerden oluşan ortak bir bilim dili oluşturmaya çalışırlar. Belirledikleri ilkelerde eksikler olduğuna dair eleştiriler yapılsa da Mantıkçı Pozitivistlerin alandaki çalışmaları ortak bir bilim dili tasarlamak adına atılmış önemli adımlar biridir. Çalışmamızda önce modern bilimin ve bilginin metafizikten arındırılma süreci kronolojik olarak ele aldıktan sonra muğlak gündelik dilden bilim diline geçişin nasıl olduğu üzerinde duruldu. Teorik bilgilerin ardından bilimsel çalışmalarda kullanılan tümcelerden hareketle sınırlı sayıda örnek üzerinden mevcut bilim dilinin dilsel tercihleri üzerinde betimleme yapıldı.

References

  • Ayhan, Emine (2005) Pozitivist Mantık Anlayışı ve Viyana Çevresine Yöneltilen Eleştiriler, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
  • Aydemir, Eda (2021) Bazı Bitki Özütlerinin Antibiyotik Dirençli Klinik İzolatlara Karşı Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Artvin, Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı.
  • Bravo, Işıl Bayar (2007) "Viyana Çevresi'nin Bilim Tasarımı", Kaygı (Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi), S.8, s. 41-50.

Year 2022, Volume 4, Issue 4, 14 - 30, 15.06.2022
https://doi.org/10.48147/dada.58

Abstract

References

  • Ayhan, Emine (2005) Pozitivist Mantık Anlayışı ve Viyana Çevresine Yöneltilen Eleştiriler, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
  • Aydemir, Eda (2021) Bazı Bitki Özütlerinin Antibiyotik Dirençli Klinik İzolatlara Karşı Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Artvin, Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı.
  • Bravo, Işıl Bayar (2007) "Viyana Çevresi'nin Bilim Tasarımı", Kaygı (Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi), S.8, s. 41-50.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Language and Linguistics
Journal Section Research Articles
Authors

Sezergül YIKMIŞ> (Primary Author)
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ESKİŞEHİR
0000-0001-5374-1572
Türkiye

Early Pub Date June 8, 2022
Publication Date June 15, 2022
Application Date May 15, 2022
Acceptance Date June 5, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 4, Issue 4

Cite

APA Yıkmış, S. (2022). Protokol Önermelerinden Hareketle Bilim Dilinin Sınırlarına Dair Bir Betimleme Denemesi . Disiplinler Arası Dil Araştırmaları , 4 (4) , 14-30 . DOI: 10.48147/dada.58