Journal Boards

Dergi Kurulu

Privilige Owner
İMTİYAZ SAHİBİ:
Prof. Dr. M. Emin ARAT

General Publication Director
GENEL YAYIN YÖNETMENİ:
Prof. Dr. Feride ÖNAL, Fenerbahçe Üniversitesi

Editor
EDİTÖR:
Dr. Öğr. Üyesi Saliha KARADAYI USTA, Fenerbahçe Üniversitesi

Language Editors
DİL EDİTÖRLERİ:
Öğr. Gör. Gülşah KISABACAK BAŞGÜRBOĞA, Fenerbahçe Üniversitesi
Öğr. Gör. Egemen Ozan SÖNMEZ, Fenerbahçe Üniversitesi

Editorial Board
YAYIN KURULU:
Prof. Dr. Feride ÖNAL, Fenerbahçe Üniversitesi
Prof. Dr. Y. İlker TOPÇU, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. H. Fatih UĞURDAĞ, Özyeğin Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma KANCA, Fenerbahçe Üniversitesi
Doç. Dr. Ferdi SÖNMEZ, Fenerbahçe Üniversitesi

Advisory Board
DANIŞMA KURULU:
Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Emin ARCA, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nizamettin AYDIN, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Işıl BALCIOĞLU, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel DEMİR, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Arzu ERDEM, Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Abdi GÜZER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz KAHRAMAN, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Lütfü KAHVECİOĞLU, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Haşim Özgür TABAKOĞLU, Bakırçay Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan TOZAN, Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Kayahan TÜRKANTOZ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuz ÇOLAK, Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İnan GÜLER, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammed Ali AYDIN, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa
Doç. Dr. Zafer ÖZER, Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Ceyhun ÖZÇELIK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Publication Secretary
YAYIN SEKRETERYASI:
Arş. Gör. Meltem AĞAN, Fenerbahçe Üniversitesi
Arş. Gör. Uğur ÖZBALKAN, Fenerbahçe Üniversitesi

Contact
İLETİŞİM:
dae@fbu.edu.tr