Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

VARIATION OF WELL FOUNDATION COST ACCORDING TO EARTHQUAKE RISK

Year 2021, Volume 1, Issue 3, 181 - 188, 30.10.2021

Abstract

In this study, cost analyses of well foundations were studied. the class of the soil in the area where the well foundations will be constructed, and the earthquake risk factor of the region were considered as the factors affecting the cost in the analyses made. IstCAD-2021 software program, Turkish Building Earthquake Code (TBDY-2018) principles and Ministry of Environment and Urbanization 2021-unit prices were used in cost calculations. Analyses were carried out for a total of 54 possible situations by making different combinations of the selected factors such as soil class and arthquake risk. For each possible case, well foundation analyses were made in accordance with TBDY-2018. The cost analyses were completed by calculating the quantity data according to the unit prices of 2021. As a result of the study, it has been seen that “design spectral acceleration coefficients” for earthquake zones and “internal friction angles” and “relative density” for soil class are the most important factors affecting well foundation dimensions and thus costs.

References

 • Arslan, Ö., Keskİn, İ. & Ateş, A. (2018). İnşaası tamamlanmış binaların ekomiklik ve güvenlik durumları göz önünde bulundurularak farklı temel türleri ile yeniden çözümünün karşılaştırmalı analizi. 2ND International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management, May, 572–581.
 • Bayram, S., Ocal, M. E., Laptali Oral, E. & Atis, C. D. (2016). Comparison of Unit Price Method and Unit Area Cost Method for Construction Cost Estimation. Journal of Polytechnic-Politeknik Dergisi, 19(2), 175–183.
 • Canpolat, F. A. (2019). Kentsel Değişimin Coğrafi Boyutları: Elazığ Örneği. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 70–105. https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/44180/517456
 • Çinicioglu, S. F. (2005). Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altında Taşıma Gücü Anlayışı ve Hesabı. İMO İstanbul Seminer, 1–25.
 • Eriş, E. & Say-Özer, Y. (2021). The Role of Architectural Competitions in Achieving Urban Transformation In Berlin. Journal of Design, Architecture and Engineering (FBU-DAE), 1(1), 21–41.
 • Girgin, S. C., Mısır, S. & Kahraman, S. (2008). Yapi-ZemEtki̇leşi̇mi̇ni̇n YapisalTasarimdaki̇ Rolü. 27–37.
 • Herrmann, H. & Bucksch, H. (2014). Soil Mechanics and Foundation Engineering. In Dictionary Geotechnical Engineering/Wörterbuch GeoTechnik. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41714-6_195271
 • Holtz, R., Kovacs, W. & Sheahan, T. (2015). Geoteknik Mühendisliğine Giriş.
 • Özaydın, E. & Baz, İ. (2021). Yeşil Bi̇na Konsepti̇ni̇n Kentsel Dönüşüm Uygulamalarinda Ele Alınmasi. Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 3(2), 203–216.

KUYU TEMEL MALİYETİNİN DEPREM RİSKİNE GÖRE DEĞİŞİMİ

Year 2021, Volume 1, Issue 3, 181 - 188, 30.10.2021

Abstract

Bu çalışmada kuyu temeller üzerinde maliyet analizleri yapılmıştır. Yapılan analizlerde, kuyu temellerin yapılacağı alandaki deprem riski etmenlerine odaklanılmıştır. Yapılan hesaplarının gerçekleştirilmesinde İstCAD 2021 yazılım programı kullanılmıştır. Hesaplamalarda, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) esas alınmıştır. Maliyet analizlerinde ise Çevre Şehircilik Bakanlığı 2021 birim fiyatları kullanılmıştır. Deprem riski ile ilgili katsayılarda zeminin sınıfı da göz önüne alınmıştır. Böylece, inşa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bölgede bulunan zemin sınıfı da hesaplamalarda kullanılmıştır. Deprem riskinin maliyete etkisinin belirlenebilmesi için, farklı geoteknik özelliklere sahip zemin sınıfları ve farklı risklerde deprem bölgeleri seçilmiş, seçilen etmenlerin farklı kombinasyonları ile, toplamda 54 olası durum üzerinde çalışılmıştır. Her bir durum için, TBDY-2018 esas alınarak, kuyu temel analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, demir, beton, kalıp ve kazı metrajları elde edilmiştir. Metraj verileri 2021 birim fiyatlarına göre hesaplanarak maliyet analizleri tamamlanmıştır. Çalışma sonucunda, deprem bölgeleri için “tasarım spektral ivme katsayıları” nın ve “zeminin sıkılık derecesi”, “içsel sürtünme açısı” gibi geoteknik özelliklerinin kuyu temel boyutlarını dolayısı ile maliyetlerini etkileyen en önemli etmenler olduğu görülmüştür.

References

 • Arslan, Ö., Keskİn, İ. & Ateş, A. (2018). İnşaası tamamlanmış binaların ekomiklik ve güvenlik durumları göz önünde bulundurularak farklı temel türleri ile yeniden çözümünün karşılaştırmalı analizi. 2ND International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management, May, 572–581.
 • Bayram, S., Ocal, M. E., Laptali Oral, E. & Atis, C. D. (2016). Comparison of Unit Price Method and Unit Area Cost Method for Construction Cost Estimation. Journal of Polytechnic-Politeknik Dergisi, 19(2), 175–183.
 • Canpolat, F. A. (2019). Kentsel Değişimin Coğrafi Boyutları: Elazığ Örneği. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 70–105. https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/44180/517456
 • Çinicioglu, S. F. (2005). Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altında Taşıma Gücü Anlayışı ve Hesabı. İMO İstanbul Seminer, 1–25.
 • Eriş, E. & Say-Özer, Y. (2021). The Role of Architectural Competitions in Achieving Urban Transformation In Berlin. Journal of Design, Architecture and Engineering (FBU-DAE), 1(1), 21–41.
 • Girgin, S. C., Mısır, S. & Kahraman, S. (2008). Yapi-ZemEtki̇leşi̇mi̇ni̇n YapisalTasarimdaki̇ Rolü. 27–37.
 • Herrmann, H. & Bucksch, H. (2014). Soil Mechanics and Foundation Engineering. In Dictionary Geotechnical Engineering/Wörterbuch GeoTechnik. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41714-6_195271
 • Holtz, R., Kovacs, W. & Sheahan, T. (2015). Geoteknik Mühendisliğine Giriş.
 • Özaydın, E. & Baz, İ. (2021). Yeşil Bi̇na Konsepti̇ni̇n Kentsel Dönüşüm Uygulamalarinda Ele Alınmasi. Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 3(2), 203–216.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Civil Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Eray AFŞAR This is me (Primary Author)
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7874-6326
Türkiye


Gamze BİLGEN This is me
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2840-7369
Türkiye

Publication Date October 30, 2021
Application Date September 22, 2021
Acceptance Date September 25, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 1, Issue 3

Cite

APA Afşar, E. & Bilgen, G. (2021). KUYU TEMEL MALİYETİNİN DEPREM RİSKİNE GÖRE DEĞİŞİMİ . Tasarım Mimarlık ve Mühendislik Dergisi , 1 (3) , 181-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dae/issue/65809/1024365