Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

SELECTION OF CHILD CAR SAFETY SEATS ACCORDING TO CHILD AGE-HEIGHT INDEX AND ANALYSIS OF DESIGN PARAMETERS

Year 2021, Volume 1, Issue 3, 189 - 197, 30.10.2021

Abstract

On average, traffic accidents cause 1.2 million deaths and 20-50 million injuries each year. Road traffic accidents cause 2.1% of deaths in the world. Most of the child deaths or injuries in traffic accidents occur because of not using the Child Safety Seats (CSS). Since children are physically small because of their age, they cannot position their bodies correctly in the vehicle and are difficult to control during the journey. Therefore, it is of great importance to use CSS for children aged 0-14 to travel safely during the journey and to reduce the risk of death and injury due to accidents. Parents should be informed about this. It is aimed to increase the use of the CSS with the information and trainings given, as well as making it compulsory for children aged 0-14 with the laws legislated by the countries. In addition, by working directly with the producers of CSS, countries aim to increase the quality and usage of CSSs. The CSS production process in terms of the quality of the products produced is another factor that is as important as the correct use of CSS. When we make a comparison around the world, in developed countries, the rate of CSS usage is quite high. However, in the developing countries as Turkey, the percentage of parents' use CSS is not yet at the desired level. Various studies have been carried out on the importance of the use of CSS and raising parents' awareness on this issue. In this article, unlike previous research done at this area, the design parameters and production processes of CSS are also examined to increase the awareness of the use of CSS and its design process.

References

 • Arıkan, D., & Bekar, P. (2015). Ebeveynlerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Kullanımına Etkisinin İncelenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Derg., 5(1):34-42.
 • Aydın, B., Turla, A., & Mutlu, H. (2014). Medicolegal Childhood Deaths in Samsun. The Bulletin of Legal Medicine, 19(3):169-75.
 • Biçer, B., Özcebe, H., Kacemer, H., Karaağaç, A., & İlgen, U. (2012). Ankara Merkezinde Çalışan Bir Grup Esnafın Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Kullanımları, İlgili Bilgi ve Davranışları. Çocuk Dergisi, 12(1): 16-23.
 • Bilsin, E. (2012). Trafik Kazalarına Karşiı Önlemler: Çocuk Oto Koruma Sistemleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28 (2): 105-112.
 • Durbin, D., & Hoffman, B. (2018). Child Passenger Safety. Pediatrics, 142(5):5 DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2018-2460.
 • Esin, G. (2008). Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Kullanımı Hakkında Anne-Babaların Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi. Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi. T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
 • Holmes, G. S. (2006). Child Safety Seat. How Products Are Made: http://www.madehow.com/Volume-5/Child-Safety-Seat.html. adresinden alındı
 • Kaplan, B., & Özcebe, H. (2009). Trafik Kazaları ve Arka Koltuk Güvenliği. Toplum Hekimliği Bülteni, Cilt:28(1):1-7.
 • Şen Celasin, N., & Sevinç, H. (2019). Araç İçinde Çocuk Güvenliği: Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Kullanımı. Life Sciences, 14(4):94-103.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. (n.d.). Dünyada trafik GÜVENLIĞI. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı. T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı: http://www.trafik.gov.tr/dunyatrafikguv13#:~:text=%2D%20Karayolu%20trafik%20kazalar%C4%B1%20ortalama%20olarak,da%20sakat%20kalmas%C4%B1na%20yol%20a%C3%A7maktad%C4%B1r.]-. adresinden alındı
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. (n.d.). Çocuk Koltuğu Kullanımı. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü: https://www.egm.gov.tr/cocuk-koltugu-kullanimi adresinden alındı
 • WHO. (2009). Seat-Belts and Child Restraints: A Road Safety Manual for Decision-Makers and Practitioners. World Health Organization: https://www.who.int/roadsafety/publications/Seat-beltsManual_EN.pdf adresinden alındı
 • Yılmaz, H., & Apilioğulları, L. (2021). Enhancing User Experience At Museums With Data Collection Through Augmented Reality (Ar) Applications. FBÜ DAE, 1 (2): 119-127.

ÇOCUK OTO GÜVENLİK KOLTUĞUNUN ÇOCUK YAŞ-BOY ENDEKSİNE GÖRE SEÇİMİ VE TASARIM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Year 2021, Volume 1, Issue 3, 189 - 197, 30.10.2021

Abstract

Trafik kazaları ortalama olarak her yıl 1.2 milyon kişinin ölümüne ve 20 – 50 milyon kişinin yaralanmasına yol açmaktadır. Karayolu trafik kazaları dünyada meydana gelen ölümlerin %2.1’ine yol açmaktadır. Trafik kazalarında çocuklarda yaşanan ölüm veya yaralanmaların birçoğu, ÇOGK’nun kullanılmaması nedeniyle meydana gelmektedir. Çocuklar, yaşları itibariyle fiziksel olarak küçük oldukları için vücutlarını araç içerisinde doğru konumlandıramazlar ve yolculuk sırasında kontrol edilmeleri zordur. Dolayısıyla 0-14 yaş arası çocukların yolculuk esnasında güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve kazaya bağlı oluşabilecek ölüm ve yaralanma risklerinin azaltılması için ÇOGK’nun kullanımı büyük önem arz etmektedir. Ebeveynler bu konuda bilgilendirilmelidir. ÇOGK’nun kullanımının yapılan bilgilendirmeler ve verilen eğitimlerle birlikte artmasının yanı sıra devletlerin bu konuda çıkardıkları kanunlarla birlikte 0-14 yaş arası çocuklar için kullanımı zorunlu hale getirilip kullanımının arttırılması amaçlanmıştır. Ayrıca devletler doğrudan ÇOGK üreticileri ile birlikte çalışarak, üretilen ürünlerin, ülkelerin kendi içinde belirlemiş olduğu yasal mevzuatlara uygun olarak üretilmesi hedeflemektedir. ÇOGK üretim süreci, üretilen ürünlerin kalitesi açısından oldukça önem arz etmektedir. ÇOGK’nun kullanılması kadar önemli olan bir diğer faktör ÇOGK’nun doğru kullanılmasıdır. Dünya üzerinde bir karşılaştırma yaptığımızda gelişmiş ülkelerde ÇOGK kullanım oranı oldukça yüksektir. Fakat ülkemizde ebeveynlerin ÇOGK kullanımı ile ilgili kullanım yüzdesi henüz istenen seviyede değildir. ÇOGK’nun kullanımının önemi ve ebeveynlerin bu konuda bilinçlendirilmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu makalede, alanda yayınlanan geçmiş makalelerden farklı olarak, ÇOGK’ları tasarım parametreleri ve üretim süreçleri de dikkate alınarak incelenmiştir.

References

 • Arıkan, D., & Bekar, P. (2015). Ebeveynlerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Kullanımına Etkisinin İncelenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Derg., 5(1):34-42.
 • Aydın, B., Turla, A., & Mutlu, H. (2014). Medicolegal Childhood Deaths in Samsun. The Bulletin of Legal Medicine, 19(3):169-75.
 • Biçer, B., Özcebe, H., Kacemer, H., Karaağaç, A., & İlgen, U. (2012). Ankara Merkezinde Çalışan Bir Grup Esnafın Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Kullanımları, İlgili Bilgi ve Davranışları. Çocuk Dergisi, 12(1): 16-23.
 • Bilsin, E. (2012). Trafik Kazalarına Karşiı Önlemler: Çocuk Oto Koruma Sistemleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28 (2): 105-112.
 • Durbin, D., & Hoffman, B. (2018). Child Passenger Safety. Pediatrics, 142(5):5 DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2018-2460.
 • Esin, G. (2008). Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Kullanımı Hakkında Anne-Babaların Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi. Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi. T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
 • Holmes, G. S. (2006). Child Safety Seat. How Products Are Made: http://www.madehow.com/Volume-5/Child-Safety-Seat.html. adresinden alındı
 • Kaplan, B., & Özcebe, H. (2009). Trafik Kazaları ve Arka Koltuk Güvenliği. Toplum Hekimliği Bülteni, Cilt:28(1):1-7.
 • Şen Celasin, N., & Sevinç, H. (2019). Araç İçinde Çocuk Güvenliği: Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Kullanımı. Life Sciences, 14(4):94-103.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. (n.d.). Dünyada trafik GÜVENLIĞI. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı. T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı: http://www.trafik.gov.tr/dunyatrafikguv13#:~:text=%2D%20Karayolu%20trafik%20kazalar%C4%B1%20ortalama%20olarak,da%20sakat%20kalmas%C4%B1na%20yol%20a%C3%A7maktad%C4%B1r.]-. adresinden alındı
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. (n.d.). Çocuk Koltuğu Kullanımı. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü: https://www.egm.gov.tr/cocuk-koltugu-kullanimi adresinden alındı
 • WHO. (2009). Seat-Belts and Child Restraints: A Road Safety Manual for Decision-Makers and Practitioners. World Health Organization: https://www.who.int/roadsafety/publications/Seat-beltsManual_EN.pdf adresinden alındı
 • Yılmaz, H., & Apilioğulları, L. (2021). Enhancing User Experience At Museums With Data Collection Through Augmented Reality (Ar) Applications. FBÜ DAE, 1 (2): 119-127.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Ramazan ALTUNTEPE This is me (Primary Author)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8864-8340
Türkiye


Halis YILMAZ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3362-3768
Türkiye


Lütfi APİLİOĞULLARI This is me
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3389-9094
Türkiye

Publication Date October 30, 2021
Application Date September 23, 2021
Acceptance Date October 19, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 1, Issue 3

Cite

APA Altuntepe, R. , Yılmaz, H. & Apilioğulları, L. (2021). ÇOCUK OTO GÜVENLİK KOLTUĞUNUN ÇOCUK YAŞ-BOY ENDEKSİNE GÖRE SEÇİMİ VE TASARIM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ . Tasarım Mimarlık ve Mühendislik Dergisi , 1 (3) , 189-197 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dae/issue/65809/1024373