Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

ON-SITE INVESTIGATION OF THE FLOOD DISASTER THAT OCCURRED ON 11.08.2021 IN THE BOZKURT DISTRICT OF KASTAMONU

Year 2022, Volume 2, Issue 1, 20 - 35, 15.02.2022

Abstract

This study is about the flood disaster that caused many losses of life and property in the Western Black Sea Basin on 11.08.2021. In the study, the effects of the flood disaster were examined with on-site investigations immediately after the flood. The study focuses on the Bozkurt district of Kastamonu, where the loss of life and structural damage caused by the flood is the highest. By compiling data such as the land structure, vegetation, climate and precipitation measurements of the region, the causes and consequences of the flood were examined, the structural damage caused by the flood disaster was observed, the measures to be taken for the future, the current deficiencies and suggestions were given. With this study, it is aimed to minimize the devastating consequences of similar disasters that will occur in the future.

References

 • Aydınalp, C., & Arslan, Y. (2003). Bati Karadeniz Havzasındaki Büyük Toprak Gruplarının Fao/Unesco (1990), Fitzpatrick (1988) Ve Toprak Taksonomisi (Usda Soil Taxonomy, 1994) Sistemlerine Göre Sınıflandırılması. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 13(1).
 • Benli, K., & Özçelik, C. (2020). 22-23 Eylül 2015 Bodrum sel felaketi. Teknik Dergi, 31(3), 10013-10032.
 • Canpolat, E., Yücel, D., Usun, Ç. F., & Geçen, R. (2020). 25.09.2014 Tarihinde Erzin Ilıcalarda (Hatay) Meydana Gelen Sel ve Taşkının Oluşumunda Coğrafi Faktörlerin Değerlendirilmesi. Coğrafya Dergisi, (41), 129-146.
 • Çeribaşı, G. (2018). Batı Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Yenilikçi Şen Yöntemi ile Analizi. Academic Platform Journal of Engineering and Science, 6(3), 168-173.
 • Dal, M., & Yardımlı, S, (2019). Karadeniz Bölgesindeki Yağışların Yapılara Etkisi. Ubak Uluslararası Bilimler Akademisi.
 • Efe, M., & Aydın, B. S. (2009). İdari Sınırlara Dayalı Planlamanın Değiştirilebilirliği ve Havza Temelli İl Sınırları Önerisi. Ege Coğrafya Dergisi, 18(1-2), 73-84.
 • Gül, M. F., & Özdil, O. (2013). Aksaray Şehrinde "İkinci Nuh Tufanı": 1863 Sel Felâketi. Pursuit of History, (10).
 • Gürer, I., & Uçar, I. (2009). Flood disasters’ inventory in Turkey in 2009. International symposium on water management and hydraulic engineering.
 • Karabulut, M., Sandal, E. K., & Gürbüz, M. (2001). Mersin Sel Felaketleri: Meteorolojik ve Hidrolojik Açıdan Bir İnceleme. KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 13-24.
 • Kaynar, İ. S. (2017). Ankara’nın 11 Eylül 1957 Sel Felaketi ve Siyasi Gündemi. Ankara Araştırmaları Dergisi, 5(2), 197-224.
 • Kömüşçü, A. U., Aksoy, M., Çelik, S., Ciba, Ö. F., Uğurlu, A., Turgu, E., & Emel, Ü. (2021). 22 Ağustos 2020 Tarihinde Giresun ve İlçelerinde Meydana Gelen Şiddetli Yağış ve Sel Olayının Meteorolojik ve Hidrometeorolojik Analizi. Su Kaynakları, 6(1), 1-14.
 • Menne, B., Pond, K., Noji, E.K., Bertollini, R., (1999), Floods and Public Health Consequences, Prevention and Control Measures. UNECE Seminar on Flood Prevention, Unece/Mp.Wat/Sem.2/1999/22, Unece, Berlin, Germany.
 • Özcan, E. (2006). Sel olayı ve Türkiye. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 35-50.
 • Sayın, E., Yön, B., Onat, O., Gör, M., Öncü, M. E., Tunç, E. T., & Calayır, Y. (2021). 24 January 2020 Sivrice-Elazığ, Turkey earthquake: geotechnical evaluation and performance of structures. Bulletin of Earthquake Engineering, 19(2), 657-684.
 • Tonbul, S., & Sunkar, M. (2011). Batman’da yaşanan Sel ve taşkın olaylarının (31 Ekim-1 Kasım 2006) Sebep ve Sonuçları. Fiziki Coğrafya Araştırmaları, 237-258.
 • Zeybek, İ. (1998). 22 Mayıs 1998 Havza Sel-Taşkın Felaketi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 160-167.
 • Çaloğlu Büyükselçuk E. (2021). Bibliometric Analysis of Water Footprint. Journal of Design, Architecture, Engineering, (FBU-DAE), 1 (1) : 42-53.
 • URL-1, https://tr.euronews.com/2021/08/16/karadeniz-de-sel-hayat-n-kaybedenlerin-say-s-74-e-yukseldi (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-2, Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı: http://taskinyonetimi.tarimorman. gov.tr/engine//engine/file.axd?file=/Dokumanlar/Havzalar/bati_karadeniz/bati_karadeniztyp.pdf (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-3, https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-4, https://bartin.ktb.gov.tr/TR-68966/iklim.html (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-5, http://www.kastamonu.gov.tr/cografi-yapisi (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-6, http://www.sinop.gov.tr/cografya (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-7, http://www.bartin.gov.tr/bartin-tarihi-ve-cografi-yapisi (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-8, https://www.haritatr.com/harita/Ezine-Cayi/29359 (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-9, https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-169990/iklim-ve-bitki-ortusu.html (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-10, T.C. Bozkurt Kaymakamlığı 2014 Yılı 2. Altı Aylık Faaliyet Raporu: http://www.bo zkurt.gov.tr/ortakicerik/bozkurt/2014%20Faaliyet%20Raporu.pdf (Son Erişim:24.08.2021)
 • URL-11, https://www.afad.gov.tr/bartin-kastamonu-ve-sinopta-meydana-gelenyagislarhak kinda2100 (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-12, https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-13, https://www.aa.com.tr/tr/gundem/sel-felaketinin-yasandigi-bazi-bolgelerde-48-saatteki-yagis-miktari-1-yillik-toplam-yagisin-3te-2sini (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-14, https://www.icisleri.gov.tr/yasanan-sel-ve-su-baskinlarina-mudahale-calismalari-2218-personel-ile-devam-ediyor (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-15, https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-16, https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2021/08/14/tesla-enerjiden-bozkurtta-hes-kapaklarinin-patladigi-iddialarina-yalanlama (Son Erişim 24.08.2021)
 • URL-17, https://www.aa.com.tr/tr/gundem/bozkurtta-sel-felaketi-yasanmadan-hemen-once-kaydedilen-yeni-goruntuler-ortaya-cikti/2336547 (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-18, https://www.trthaber.com/haber/turkiye/bozkurtta-selin-yeni-goruntuleri-602256.html (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-19, https://twitter.com/HavaForum/status (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-20, https://www.afad.gov.tr/afadem/sel (Son Erişim: 24.08.2021)

KASTAMONU BOZKURT İLÇESİNDE 11.08.2021 TARİHİNDE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNİN YERİNDE İNCELENMESİ

Year 2022, Volume 2, Issue 1, 20 - 35, 15.02.2022

Abstract

Bu çalışma, 11.08.2021 tarihinde Batı Karadeniz havzasında çok sayıda can ve mal kaybına sebep olan sel felaketini konu almaktadır. Selden hemen sonra yerinde yapılan incelemeler ile sel felaketinin etkileri incelenmiştir. Çalışmada, sel felaketinin neden olduğu can kaybının ve yapısal hasarların en fazla görüldüğü Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine odaklanılmaktadır. Bölgenin arazi yapısı, bitki örtüsü, iklim ve yağış ölçümleri gibi veriler derlenerek selin meydana gelme sebepleri ve sonuçları irdelenmiş, sel felaketinin neden olduğu yapısal hasarlar gözlenmiş, daha sonrası için alınması gereken tedbirlere, mevcut eksikliklere ve önerilere yer verilmiştir. Bu çalışmada sel felaketinin gerçekleşmesinde etkili olan sebepler ortaya konulmaya çalışılmış ve benzer felaketlerde bu sebeplerden dolayı olması muhtemel hasarın en aza indirilmesi hedeflenmiştir.

References

 • Aydınalp, C., & Arslan, Y. (2003). Bati Karadeniz Havzasındaki Büyük Toprak Gruplarının Fao/Unesco (1990), Fitzpatrick (1988) Ve Toprak Taksonomisi (Usda Soil Taxonomy, 1994) Sistemlerine Göre Sınıflandırılması. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 13(1).
 • Benli, K., & Özçelik, C. (2020). 22-23 Eylül 2015 Bodrum sel felaketi. Teknik Dergi, 31(3), 10013-10032.
 • Canpolat, E., Yücel, D., Usun, Ç. F., & Geçen, R. (2020). 25.09.2014 Tarihinde Erzin Ilıcalarda (Hatay) Meydana Gelen Sel ve Taşkının Oluşumunda Coğrafi Faktörlerin Değerlendirilmesi. Coğrafya Dergisi, (41), 129-146.
 • Çeribaşı, G. (2018). Batı Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Yenilikçi Şen Yöntemi ile Analizi. Academic Platform Journal of Engineering and Science, 6(3), 168-173.
 • Dal, M., & Yardımlı, S, (2019). Karadeniz Bölgesindeki Yağışların Yapılara Etkisi. Ubak Uluslararası Bilimler Akademisi.
 • Efe, M., & Aydın, B. S. (2009). İdari Sınırlara Dayalı Planlamanın Değiştirilebilirliği ve Havza Temelli İl Sınırları Önerisi. Ege Coğrafya Dergisi, 18(1-2), 73-84.
 • Gül, M. F., & Özdil, O. (2013). Aksaray Şehrinde "İkinci Nuh Tufanı": 1863 Sel Felâketi. Pursuit of History, (10).
 • Gürer, I., & Uçar, I. (2009). Flood disasters’ inventory in Turkey in 2009. International symposium on water management and hydraulic engineering.
 • Karabulut, M., Sandal, E. K., & Gürbüz, M. (2001). Mersin Sel Felaketleri: Meteorolojik ve Hidrolojik Açıdan Bir İnceleme. KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 13-24.
 • Kaynar, İ. S. (2017). Ankara’nın 11 Eylül 1957 Sel Felaketi ve Siyasi Gündemi. Ankara Araştırmaları Dergisi, 5(2), 197-224.
 • Kömüşçü, A. U., Aksoy, M., Çelik, S., Ciba, Ö. F., Uğurlu, A., Turgu, E., & Emel, Ü. (2021). 22 Ağustos 2020 Tarihinde Giresun ve İlçelerinde Meydana Gelen Şiddetli Yağış ve Sel Olayının Meteorolojik ve Hidrometeorolojik Analizi. Su Kaynakları, 6(1), 1-14.
 • Menne, B., Pond, K., Noji, E.K., Bertollini, R., (1999), Floods and Public Health Consequences, Prevention and Control Measures. UNECE Seminar on Flood Prevention, Unece/Mp.Wat/Sem.2/1999/22, Unece, Berlin, Germany.
 • Özcan, E. (2006). Sel olayı ve Türkiye. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 35-50.
 • Sayın, E., Yön, B., Onat, O., Gör, M., Öncü, M. E., Tunç, E. T., & Calayır, Y. (2021). 24 January 2020 Sivrice-Elazığ, Turkey earthquake: geotechnical evaluation and performance of structures. Bulletin of Earthquake Engineering, 19(2), 657-684.
 • Tonbul, S., & Sunkar, M. (2011). Batman’da yaşanan Sel ve taşkın olaylarının (31 Ekim-1 Kasım 2006) Sebep ve Sonuçları. Fiziki Coğrafya Araştırmaları, 237-258.
 • Zeybek, İ. (1998). 22 Mayıs 1998 Havza Sel-Taşkın Felaketi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 160-167.
 • Çaloğlu Büyükselçuk E. (2021). Bibliometric Analysis of Water Footprint. Journal of Design, Architecture, Engineering, (FBU-DAE), 1 (1) : 42-53.
 • URL-1, https://tr.euronews.com/2021/08/16/karadeniz-de-sel-hayat-n-kaybedenlerin-say-s-74-e-yukseldi (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-2, Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı: http://taskinyonetimi.tarimorman. gov.tr/engine//engine/file.axd?file=/Dokumanlar/Havzalar/bati_karadeniz/bati_karadeniztyp.pdf (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-3, https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-4, https://bartin.ktb.gov.tr/TR-68966/iklim.html (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-5, http://www.kastamonu.gov.tr/cografi-yapisi (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-6, http://www.sinop.gov.tr/cografya (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-7, http://www.bartin.gov.tr/bartin-tarihi-ve-cografi-yapisi (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-8, https://www.haritatr.com/harita/Ezine-Cayi/29359 (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-9, https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-169990/iklim-ve-bitki-ortusu.html (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-10, T.C. Bozkurt Kaymakamlığı 2014 Yılı 2. Altı Aylık Faaliyet Raporu: http://www.bo zkurt.gov.tr/ortakicerik/bozkurt/2014%20Faaliyet%20Raporu.pdf (Son Erişim:24.08.2021)
 • URL-11, https://www.afad.gov.tr/bartin-kastamonu-ve-sinopta-meydana-gelenyagislarhak kinda2100 (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-12, https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-13, https://www.aa.com.tr/tr/gundem/sel-felaketinin-yasandigi-bazi-bolgelerde-48-saatteki-yagis-miktari-1-yillik-toplam-yagisin-3te-2sini (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-14, https://www.icisleri.gov.tr/yasanan-sel-ve-su-baskinlarina-mudahale-calismalari-2218-personel-ile-devam-ediyor (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-15, https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-16, https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2021/08/14/tesla-enerjiden-bozkurtta-hes-kapaklarinin-patladigi-iddialarina-yalanlama (Son Erişim 24.08.2021)
 • URL-17, https://www.aa.com.tr/tr/gundem/bozkurtta-sel-felaketi-yasanmadan-hemen-once-kaydedilen-yeni-goruntuler-ortaya-cikti/2336547 (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-18, https://www.trthaber.com/haber/turkiye/bozkurtta-selin-yeni-goruntuleri-602256.html (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-19, https://twitter.com/HavaForum/status (Son Erişim: 24.08.2021)
 • URL-20, https://www.afad.gov.tr/afadem/sel (Son Erişim: 24.08.2021)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Construction and Building Technology
Journal Section Research Articles
Authors

Gamze BİLGEN> (Primary Author)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2840-7369
Türkiye


Erdem BALCI>
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1759-1946
Türkiye


Muhammed Yasin KALÇA>
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5666-3837
Türkiye

Publication Date February 15, 2022
Application Date October 4, 2021
Acceptance Date November 8, 2021
Published in Issue Year 2022, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Bilgen, G. , Balcı, E. & Kalça, M. Y. (2022). KASTAMONU BOZKURT İLÇESİNDE 11.08.2021 TARİHİNDE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNİN YERİNDE İNCELENMESİ . Tasarım Mimarlık ve Mühendislik Dergisi , 2 (1) , 20-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dae/issue/68555/1073884