Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 1 - 14 2019-04-30

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ARVAS ve NEHRİ ZİYARETLERİ

Bora YILMAZ [1]


Türk edebiyatının eşsiz ve müstesna şair, mütefekkir ve aksiyon adamlarından biri olan Necip Fazıl Kısakürek 1975 ve 1976 yıllarında arka arkaya Arvas ve Nehri’yi ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerindeki gözlemlerini ve yaşamış olduğu manevi hazzı daha sonra yazıya aktararak okuyucuları ile paylaşmıştır.

Yaşamış olduğu büyük manevi burhan ve kutlu arayışı neticesinde arayıp bulduğu, kapısında durduğu ve bir daha o kapıdan ayrılmadığı manevi hocası Seyyid Abulhakim Arvasi hazretlerinin mürşidi olan Seyyid Fehim Hazretlerinin merkatını ziyaret için 1975 yılı Ağustos ayında Arvas köyüne gitmiştir. “Veliler diyarı” ve “nur yatağı” olarak adlandırdığı bu coğrafyada yaşadıkları ve gördükleri onu derinden etkilemiştir.

Necip Fazıl Kısakürek, “Şeyhimin şeyhinin şeyhi” olarak tanımladığı, Seyyid Taha Hakkâri hazretlerinin kabirlerin görmek üzere 1976 yılında Nehri’ye gelir. Ziyareti neticesinde “Vatanımı buldum” diyerek yaşamış olduğu ruh atmosferini tanımlamaktadır.

Bu çalışmanın çerçevesi içerisinde Necip Fazıl Kısakürek’in Arvas ve Nehri ziyaretlerindeki izlenimleri, tespitleri ve yaşamış olduğu manevi atmosfer değerlendirilecektir. Bu vesile ile edebiyat dünyamızın eşsiz simasının dolaylı olarak Zap havzası ulemasından nasıl istifade ettiği ve ruh dünyasının şekillenmesinde bu mana âleminin büyüklerinin katkıları tespit edilemeye çalışılacaktır.

Necip Fazıl Kısakürek, Seyyid Fehim Arvasi, Seyyid Taha Hakkâri, Arvas
  • Kısakürek, N. F. (1993). Başbuğ Velilerden 33 (Altın Silsile). İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.
  • Kısakürek, N. F. (1998). Hac’dan Çizgiler, Renkler ve Sesler. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.
  • Kısakürek, N. F. (2009). Çile. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.
  • Kısakürek, N. F. (2011). O ve Ben. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.
  • Miyasoğlu, M. (2005). “Necip Fazıl ile Abdülhakim Arvâsi’nin Sohbetleri”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu IX Tebliğleri, Eyüp Belediyesi Kültür Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section DASED
Authors

Author: Bora YILMAZ (Primary Author)
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2019

APA Yılmaz, B . (2019). NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ARVAS ve NEHRİ ZİYARETLERİ . Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi , 3 (1) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dased/issue/44944/486461