Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

MANAVGAT BÖLGESİ TEKNE İMALAT VE ÇEKEK YERLERİNİN FAALİYETLERİ VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2019, Volume 11, Issue 1, 1 - 19, 13.09.2019
https://doi.org/10.18613/deudfd.614812

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Manavgat bölgesinde faaliyet göstermekte olan tekne imal ve çekek yerlerinin çalışma koşullarını ve faaliyetlerini incelemektir. Bu amaçla tesislerden 5’inin sahipleri ya da çalışanlarıyla görüşülmüş, faaliyetleriyle ilgili kayıtlar alınmıştır. Yapılan araştırmada, Manavgat’ta 7 adet tekne imal ve çekek yeri bulunduğu saptanmıştır. Bunlardan 5’i Manavgat Nehri kıyısında, ikisi ise Manavgat Sanayi Sitesi içerisinde yer almaktadır. Tesislerde 2014 ve 2015 yıllarında alınan yeni tekne siparişlerinin imalatının yanı sıra daha çok gezinti teknesi bakım-onarımı ve balıkçı teknesi tadilatının yapıldığı belirlenmiştir. Yapılan GZFT (Güçlü yönleri, Zayıf yönleri, Fırsatlar, Tehditler) analizi sonucunda, tesislerin en güçlü yönü coğrafi olarak çok uygun bir konumda olmaları ve özellikle gezinti tekneciliği sektörü için hayati önem arz ediyor olmalarıdır. Zayıf yönleri ise kalıcı bir alan ve kapalı mekânlarının bulunmaması ve örgütlü olmamalarıdır. İnsanların tatil ve dinlenme için her geçen gün daha fazla zaman ve bütçe ayırma eğilimindeki artış en önemli fırsat, mevcut faaliyet gösterdikleri alanı 2020 yılına kadar tahliye edecek olmaları ise en önemli tehdit unsurudur.


References

 • BAKA (2013). TR81Düzey-2 Bölgesi Sektör Tanımlama, Önceliklendirme ve Rekabet Analizi Raporu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı. http://bakka.gov.tr/assets/raporlar/BAKKA_Sektor_Tanimlama Onceliklendirme ve_Rekabet_ Analizi_Raporu_Kisa_Versiyon1.pdf , Erişim Tarihi: 8.12.2016.
 • Balık, İ. ve Muslu, A. (2016). Manavgat Nehri günübirlik gezinti tekneciliği ve sorunları. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 257-271.
 • Bryman, A. (2012). Social Research Methods. 4th Edition, Oxford University Press.
 • Büyükalaca, O., Gül, A., Efeoğlu, E., Ergün, B., Keleş, C., Sezgin, A. ve Yakut, E. (2009). Osmaniye İli SWOT Analizi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler.
 • MATSO (2013). Manavgat Tekne İmal ve Çekek Yeri. Süreç Değerlendirme Raporu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma, in S. Turan (Ed.), Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Muslu, A. (2015). Denizcilik sektöründe insan kaynakları yönetimi ve çalışma ilişkileri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul.
 • Resmi Gazete (2009). Deniz Turizmi Yönetmeliği. Resmi Gazete, 24 Temmuz 2009, Sayı 27298. http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14610/deniz-turizmi-yonetmeligi.html Erişim Tarihi: 1.11.2018
 • Resmi Gazete (2015a). Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete, 28 Haziran 2015, Sayı 29400. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20858&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tekne, Erişim Tarihi: 22.03.2017
 • Resmi Gazete (2015b). Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği. Resmi Gazete, 7 Kasım 2015, Sayı 29525. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21217&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=su araçları, Erişim Tarihi: 22.03.2017
 • Sevinç, F. (2014). Yat Limanı İşletmeleri Yönetiminde Rekabet Stratejileri ve Türkiye’deki Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Şimşek, M. Ş. (2002). İşletme Bilimlerine Giriş. Konya: Günay Ofset.
 • TURSAB (2014). Turizm İstatistikleri. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Deniz Ticareti İstatistikleri, Wooden Boat Magazine, January/February, No.: 224.

A STUDY ON ACTIVITIES AND PROBLEMS OF BOATYARDS IN MANAVGAT REGION

Year 2019, Volume 11, Issue 1, 1 - 19, 13.09.2019
https://doi.org/10.18613/deudfd.614812

Abstract

The purpose of this study is to investigate the working conditions and activities of boatyard facilities in Manavgat region. For this aim, owners of five facilities or their employees were interviewed, and their activities were recorded. During the study, it was determined that there are seven boatyard facilities in Manavgat. Five of them are located on the banks of the Manavgat River and two of them are located in the Manavgat Industry Site. In 2014 and 2015, the construction of new boats, as well as maintenance-repair of a large number of tour boats and modification of the fishing boats were conducted by the boatyards in Manavgat. Results of the SWOT (Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats) analysis showed that their geographically location was very strong and they were of vital importance for tour boats. Their weaknesses are that they do not have a field and indoor space and they are not organized. While increasing trend in allocating more time and budget for vacation and recreation by people is a great opportunity, the most important threat is that they will evacuate their current location until 2020.


References

 • BAKA (2013). TR81Düzey-2 Bölgesi Sektör Tanımlama, Önceliklendirme ve Rekabet Analizi Raporu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı. http://bakka.gov.tr/assets/raporlar/BAKKA_Sektor_Tanimlama Onceliklendirme ve_Rekabet_ Analizi_Raporu_Kisa_Versiyon1.pdf , Erişim Tarihi: 8.12.2016.
 • Balık, İ. ve Muslu, A. (2016). Manavgat Nehri günübirlik gezinti tekneciliği ve sorunları. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 257-271.
 • Bryman, A. (2012). Social Research Methods. 4th Edition, Oxford University Press.
 • Büyükalaca, O., Gül, A., Efeoğlu, E., Ergün, B., Keleş, C., Sezgin, A. ve Yakut, E. (2009). Osmaniye İli SWOT Analizi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler.
 • MATSO (2013). Manavgat Tekne İmal ve Çekek Yeri. Süreç Değerlendirme Raporu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma, in S. Turan (Ed.), Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Muslu, A. (2015). Denizcilik sektöründe insan kaynakları yönetimi ve çalışma ilişkileri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul.
 • Resmi Gazete (2009). Deniz Turizmi Yönetmeliği. Resmi Gazete, 24 Temmuz 2009, Sayı 27298. http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14610/deniz-turizmi-yonetmeligi.html Erişim Tarihi: 1.11.2018
 • Resmi Gazete (2015a). Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete, 28 Haziran 2015, Sayı 29400. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20858&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tekne, Erişim Tarihi: 22.03.2017
 • Resmi Gazete (2015b). Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği. Resmi Gazete, 7 Kasım 2015, Sayı 29525. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21217&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=su araçları, Erişim Tarihi: 22.03.2017
 • Sevinç, F. (2014). Yat Limanı İşletmeleri Yönetiminde Rekabet Stratejileri ve Türkiye’deki Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Şimşek, M. Ş. (2002). İşletme Bilimlerine Giriş. Konya: Günay Ofset.
 • TURSAB (2014). Turizm İstatistikleri. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Deniz Ticareti İstatistikleri, Wooden Boat Magazine, January/February, No.: 224.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Full Issue
Authors

İsmet BALIK> (Primary Author)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, KEMER DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
0000-0003-2168-8572
Türkiye

Publication Date September 13, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { deudfd614812, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2019}, volume = {11}, number = {1}, pages = {1 - 19}, doi = {10.18613/deudfd.614812}, title = {MANAVGAT BÖLGESİ TEKNE İMALAT VE ÇEKEK YERLERİNİN FAALİYETLERİ VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Balık, İsmet} }
APA Balık, İ. (2019). MANAVGAT BÖLGESİ TEKNE İMALAT VE ÇEKEK YERLERİNİN FAALİYETLERİ VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 1-19 . DOI: 10.18613/deudfd.614812
MLA Balık, İ. "MANAVGAT BÖLGESİ TEKNE İMALAT VE ÇEKEK YERLERİNİN FAALİYETLERİ VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 11 (2019 ): 1-19 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deudfd/issue/48497/614812>
Chicago Balık, İ. "MANAVGAT BÖLGESİ TEKNE İMALAT VE ÇEKEK YERLERİNİN FAALİYETLERİ VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 11 (2019 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - A STUDY ON ACTIVITIES AND PROBLEMS OF BOATYARDS IN MANAVGAT REGION AU - İsmetBalık Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18613/deudfd.614812 DO - 10.18613/deudfd.614812 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 11 IS - 1 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.614812 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.614812 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi MANAVGAT BÖLGESİ TEKNE İMALAT VE ÇEKEK YERLERİNİN FAALİYETLERİ VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A İsmet Balık %T MANAVGAT BÖLGESİ TEKNE İMALAT VE ÇEKEK YERLERİNİN FAALİYETLERİ VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18613/deudfd.614812 %U 10.18613/deudfd.614812
ISNAD Balık, İsmet . "MANAVGAT BÖLGESİ TEKNE İMALAT VE ÇEKEK YERLERİNİN FAALİYETLERİ VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 11 / 1 (September 2019): 1-19 . https://doi.org/10.18613/deudfd.614812
AMA Balık İ. MANAVGAT BÖLGESİ TEKNE İMALAT VE ÇEKEK YERLERİNİN FAALİYETLERİ VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2019; 11(1): 1-19.
Vancouver Balık İ. MANAVGAT BÖLGESİ TEKNE İMALAT VE ÇEKEK YERLERİNİN FAALİYETLERİ VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2019; 11(1): 1-19.
IEEE İ. Balık , "MANAVGAT BÖLGESİ TEKNE İMALAT VE ÇEKEK YERLERİNİN FAALİYETLERİ VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 1-19, Sep. 2019, doi:10.18613/deudfd.614812

Articles published in this journal can not be used without referring to the journal. The authors are scientifically for their manuscripts.

Maritime Faculty Journal does not have article processing charges (APCs) or submission charges.

© All Rights Reserved

18320  18321
 13875  13880