Year 2020, Volume 12 , Issue , Pages 1 - 26 2020-06-02

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA MEYDANA GELEN DENİZ KAZALARININ ANALİZİ
AN ANALYSIS OF MARINE ACCIDENTS IN THE STRAIT OF ÇANAKKALE

Nur Jale ECE [1] , Volkan TOK [2] , İzzettin TEMİZ [3]


Çanakkale Boğazı; Karadeniz’i Marmara Denizi vasıtasıyla Ege Denizi ve Akdeniz ile birleştiren dünyanın en önemli ve riskli boğazlarından biridir. Çanakkale Boğazı’ndan 2017 yılında yaklaşık 45.000 gemi geçmiştir. Çanakkale Boğazı, yoğun trafik nedeniyle karaya oturması ve çatma gibi deniz kazaları açısından yüksek riske sahiptir. Bu çalışmada, 2001-2015 döneminde Çanakkale Boğazı’nda meydana gelen deniz kazaları frekans dağılım ve Ki-Kare Testi (Chi Square Test) kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın başlıca bulguları şunlardır; Çanakkale Boğazı’nda en fazla kaza Eylül ve Kasım ayları arasında olmakta, en fazla 24:00–04:00 saatleri arasında meydana gelmekte; en fazla kaza türü karaya oturma/kıyıya çarpma daha sonra çatma olup, en fazla kazaya kuru yük gemileri daha sonra genel yük gemileri karışmakta; en fazla kazaya 3000 gross tonajdan daha az tonajlı gemiler ile Türk Bayraklı gemiler karışmakta ve insan hatası başlıca kaza nedeni olmaktadır. Çalışmanın sonucunda, genel bir değerlendirme yapılarak kazaları önlenmsie ve çevrenin korunması ile ilgili alınacak tedbirlere ilişkin öneriler verilmiştir.
The Strait of Çanakkale, is connecting the Black Sea with the Aegean Sea and Mediterranean by the Sea of Marmara is one the most important and risky straits in the world. Nearly 45.000 ships passed through Çanakkale in 2017. Çanakkale Strait contains high risks for marine accidents such as grounding and collision due to intense marine traffic. In the study, the marine accidents that occurred in the Strait of Çanakkale for 2001- 2015 have been analysed by using frequency distribution and Chi Square Test. The main findings of the study are as follows: The most accidents occurred between September and November; the most accidents occurred in the hours between 24:00–04:00; grounding/stranding was the most common accident type, respectively collision to occur in the Strait of Çanakkale;dry bulk ships were involved in the most accident, respectively cargo ships; the ships with a gross tonnage of less than 3,000 gross tonage and Turkish Flag vessels were those most involved in accident, human error is the maincause of accidents. As a result of the study suggestions for measures to be taken are given for the prevention of accidents and environment protection.
 • Akten, N. (2003). The Strait of İstanbul (Strait of İstanbul): The seaway separating thecontinents with its dense shipping traffic. Turkish Journal of Marine Sciences, Institute of Marine Sciences and Management, University of İstanbul, 9(3), 241.
 • Akten, N. (2004). Analysis of shipping casualties in the Strait of İstanbul.The Journal of Navigation, 57(3), 345-356.
 • Akten, N. (2006). Shipping Accidents: Aserious threat for marine environment.Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 12, 272.
 • Başar, E. (2010). Investigation into marine traffic and a risky area in the Turkish straits system: Canakkale Strait. Transport, 25(1), 6-10.
 • Başkent University Centre for Strategic Resarch (BASKENT-SAM).(2017). Montreaux Convention. http://sam.baskent.edu.tr/belge/Montreux_ENG.pdf,Date of Access: 06.01.2017.
 • Cochran, W. G. 1954. Some methods for strengthening the common Chi-Square Test.Biometrics,10(4),417–451.
 • Ece, N.J. (2005). İstanbul Boğazı’ndaki deniz kazalarının seyir ve çevre güvenliği açısından analizi ve zararsız geçişkoşullarında değerlendirilmesi. Doktora Tezi,Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Anabilim Dalı, Ankara.
 • Ece, N.J. (2012). Analysis of marine accidents in The Strait of İstanbul. Dokuz EylülÜniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi(Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal),4(2), 1-25.
 • Ece, N.J. (2016). Contribution of the pilotage services to maritime safety: An analysis of the relation between ships involved in accidents in the Strait of İstanbul and whether if they used pilotage services.Journal of ETA Maritime Science (JEMS),4(1), 18.
 • Ilgar, R. (2010). Investigation of transit maritime traffic in the Strait of Çanakkale (Dardanelles). World Journal of Fish and Marine Sciences,2(5), 427-435.
 • Ilgar, R. (2011). Çanakkale Boğazı batıkları.Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi(Turkish Journal of Scientific Reviews), 4(2), 63-68.
 • Ilgar, R. (2015). Çanakkale Boğazındaki gemi hareketliliği ve kaza risk haritasının belirlenmesi.Türk Coğrafya Dergisi (Turkish Journal of Geography), 65, 1-10.
 • International Maritime Organization (IMO) (2017). Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs). http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx,Date of Access: 12.09.2017.
 • Kılıç, A. and Sanal. T. H. (2015). Çanakkale Boğazı’nda karaya oturmayla sonuçlanan gemi kazaları. BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 17(2), 38-50.
 • Kuleyin., B. andAytekin, H. (2015). Çanakkale Boğazında 2004-2014 yıllarıarasında gerçekleşen deniz kazalarının analizi ve kazaların önlenmesine yönelik öneriler.Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 7(1), 21-38.
 • Nas, S. (2001). İzmir Körfezi deniz ulaştırma emniyeti ve Yenikale Geçidi karaya oturma kazalarının analizi. Dokuz EylülÜniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi,13(1), 10.
 • Navidi, W. (2011). Statistics for Engineers and Scientists.New York: Mc Graw HillCompanies, Inc., Third Addition.
 • Özdemir, U. and Güneroğlu, A. (2015). Strategic approach model for investigating the cause of maritime accidents. Scientific Journal On Traffic And Transportation Research, 27, 114-122.
 • Republic of Turkey Ministry of Transport and Infrastructure (UAB) (2017). Marine Traffic Regulations For The Turkish Straits. www.denizmevzuat.udhb.gov.tr/.../TÜRK%20BOĞAZLARI%20., Date of Access:03.01.2017.
 • Republic of Turkey Ministry of Transport and Infrastructure (UAB) Directorate General of Merchant Marine (2019). Turkish Straits Vessel Transiting Statistics 2006-2018.https://atlantis.udhb.gov.tr/istatistik/gemi_gecis.aspx, Date of Access:03.03.2019.
 • Republic of Turkey (T.C.) Ministry of Transport and Infrastructure Main Search and Rescue Coordination Center (MSRCC) (2017). Accident statistics 2001-2015. http://atlantis.udhb.gov.tr/denizkaza/yayin/aakb_bolsonuc.asp?BOLGE=%C7ANAKKALE&Submit=ARA. Date of Access: 05.01.2017.
 • Sheskin, D. J. (2004). Handbook of Parametric and NonparametricStatistical Procedures. New York: Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.
 • State Planning Organization, Republic of Turkey (DPT) (2007). Maritime transport specialization commision report (T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Denizyolu ulaşımı özel ihtisas komisyonu raporu). Ankara.
 • Tatlısuoğlu, A. (2008).Çanakkale Boğazı deniz kazaları ve çevreye olan etkileri (The maritime accidents in the Strait of Çanakkale and environmental effects). İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü (University of İstanbul, Institute of Marine Science and Management, Yüksek Lisans Tezi (Master’s Thesis), 43.
 • Tok, V., Aydoğdu, Y.V., Yurtören, C. and Kavlakçı, M. (2016). Investigation of marine accidentsin the Strait of İstanbul. In:Proceedings of The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation. 24-25 October, Bodrum/Muğla, Turkey.
 • United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) (1990) Black Sea Pilot. 12th edition, Taunton. Yılmaz, F. and İlhan, M.N. (2018). Türk bayraklı gemilerin karıştığı deniz kazaları ve denizcilereetkilerine ilişkin bir analiz. GMO Journal of Ship and Marine Technology (GMO SHIPMAR), 24(211), 78-93.
Primary Language en
Subjects Marine Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Nur Jale ECE (Primary Author)
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Volkan TOK
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: İzzettin TEMİZ
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 2, 2020

Bibtex @research article { deudfd740152, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {1 - 26}, doi = {10.18613/deudfd.740152}, title = {AN ANALYSIS OF MARINE ACCIDENTS IN THE STRAIT OF ÇANAKKALE}, key = {cite}, author = {Ece, Nur Jale and Tok, Volkan and Temi̇z, İzzettin} }
APA Ece, N , Tok, V , Temi̇z, İ . (2020). AN ANALYSIS OF MARINE ACCIDENTS IN THE STRAIT OF ÇANAKKALE. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , 12 () , 1-26 . DOI: 10.18613/deudfd.740152
MLA Ece, N , Tok, V , Temi̇z, İ . "AN ANALYSIS OF MARINE ACCIDENTS IN THE STRAIT OF ÇANAKKALE". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 1-26 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deudfd/issue/54400/740152>
Chicago Ece, N , Tok, V , Temi̇z, İ . "AN ANALYSIS OF MARINE ACCIDENTS IN THE STRAIT OF ÇANAKKALE". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - AN ANALYSIS OF MARINE ACCIDENTS IN THE STRAIT OF ÇANAKKALE AU - Nur Jale Ece , Volkan Tok , İzzettin Temi̇z Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18613/deudfd.740152 DO - 10.18613/deudfd.740152 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 12 IS - SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.740152 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.740152 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi AN ANALYSIS OF MARINE ACCIDENTS IN THE STRAIT OF ÇANAKKALE %A Nur Jale Ece , Volkan Tok , İzzettin Temi̇z %T AN ANALYSIS OF MARINE ACCIDENTS IN THE STRAIT OF ÇANAKKALE %D 2020 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 12 %N %R doi: 10.18613/deudfd.740152 %U 10.18613/deudfd.740152
ISNAD Ece, Nur Jale , Tok, Volkan , Temi̇z, İzzettin . "AN ANALYSIS OF MARINE ACCIDENTS IN THE STRAIT OF ÇANAKKALE". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 / (June 2020): 1-26 . https://doi.org/10.18613/deudfd.740152
AMA Ece N , Tok V , Temi̇z İ . AN ANALYSIS OF MARINE ACCIDENTS IN THE STRAIT OF ÇANAKKALE. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12: 1-26.
Vancouver Ece N , Tok V , Temi̇z İ . AN ANALYSIS OF MARINE ACCIDENTS IN THE STRAIT OF ÇANAKKALE. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12: 26-1.