Year 2020, Volume 12 , Issue , Pages 91 - 106 2020-06-02

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK LİMAN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HARİTALANMASI
EVALUATION AND MAPPING OF PORT NOISE POLLUTION USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS

Ahmed AL-QERSHİ [1] , Müge BÜBER [2] , Ali Cemal TÖZ [3]


Bu araştırmanın amacı, Aliağa limanlar bölgesinde yer alan bir limanda, operasyon sırasında meydana gelen gürültünün şiddet seviyelerinin hesaplanması ve buna bağlı gürültü yoğunluk haritalarının oluşturulmasıdır. Bu kapsamda, gürültü yoğunluk haritasının oluşturulması için, liman idari sınırları içerisinde yer alan tüm birimlerde gerçekleştirilen operasyonlardaki gürültü ölçümlerini yapabilmek amacıyla 8 ayrı ölçüm istasyonu belirlenmiştir. Gürültü seviyelerine ait veriler, kalibrasyonu yapılmış SL-814 marka gürültü seviyesi ölçüm cihazı ile elde edilmiştir. Veriler, 10.06.2019 tarihinde liman içerisinde belirlenen ölçüm istasyonlarında günde 3 defa (10:00-12:00/13:00-15:00/15:00-17:00) ölçüm yapılarak elde edilmiştir. Ölçüm sonucu bulunan gürültü değerleri ile istasyonların koordinatları ARCGIS 10.4.1 Desktop yazılımına girilerek yoğunluk haritaları oluşturulmuştur. Sonuç olarak, en yüksek gürültü değerleri operasyon yoğunluğuna bağlı olarak Rıhtım A ve CFS bölgelerinde öğle vakitlerinde (13:00-15:00) ölçülmüştür. Bu araştırmada elde edilen sonuçların sonraki çalışmalarda daha uzun bir periyot kapsamında yapılacak ölçümler ile genişletilerek bölgede gürültü düzeylerine yönelik haritaların oluşturulması ve bölgedeki diğer tesislerde de benzer ölçümlerin yapılarak gürültü düzeylerinin karşılaştırılması önerilmektedir.
The aim of this study is to calculate the intensity levels of noise generated during operation in a port located in Aliağa region and to create noise density map. In this context, a total of 8 measuring stations have been determined in order to calculate noise levels of each operation performed in all units within the port area. The noise levels were measured with calibrated SL-814 type decibel meter. The research data were obtained by measuring 3 times a day (10: 00-12: 00/13: 00-15: 00/15: 00-17: 00) determined in the port at the measurement stations on 10.06.2019. The calculations through the measurement and the coordinates of the stations were put into the ARCGIS Desktop software version 10.4.1 and density maps were created. As a result, it is seen that the highest noise values are measured at noon (13: 00-15: 00) in the quay A and CFS regions due to the increase in operational intensity. It is recommended that the results of this research will be expanded with measurements to be made within a longer period in the future studies, to create a map for noise levels in the region and to compare the noise levels by making similar measurements in other facilities in the region.
  • Abbaspour, M., Karimi, E., Nassiri, P., Monazzam, M. R. ve Taghavi, L. (2015). Hierarchal assessment of noise pollution in urban areas–A case study. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 34, 95-103. Alsina-Pagès, R. M., Socoró, J. C. ve Barqué, S. (2018). Survey of environmental noise in the Port of Barcelona. In: Proceedings of the Euronoise—European Conference on Noise Control. Crete, Greece. Badino, A., Borelli, D., Gaggero, T., Rizzuto, E. ve Schenone, C. (2012). Noise emitted from ships: Impact inside and outside the vessels. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 48, 868-879. Bakogiannis, K., Argyropoulos, D., Dagres, P., Fotiou, N. ve Cambourakis, G. (2015). Residential exposure to port noise, mapping and sources identifications: A case study of Pireaus, Greece. In Proceedings of the 22nd International Congress on Sound and Vibration. Florence, Italy. Basner, M., Babisch, W., Davis, A., Brink, M., Clark, C., Janssen, S. ve Stansfeld, S. (2014). Auditory and non-auditory effects of noise on health. The Llancet, 383(9925), 1325-1332. Bayramoğlu, E., Özdemir, B. ve Demirel, Ö. (2014). Gürültü kirliliğinin kent parklarına etkisi ve çözüm önerileri: Trabzon kenti örneği. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4(9), 35-42. Bernardini, M., Fredianelli, L., Fidecaro, F., Gagliardi, P., Nastasi, M. ve Licitra, G. (2019). Noise assessment of small vessels for action planning in canal cities. Environments, 6(3), 31. Boran, M. ve Alkan, N. (2018). Liman operasyonlarının çevresel etkileri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 8(2), 99-105. Bitiktaş, F. (2015). Rekabetçi üstünlük elde etmede fiyatlandırma stratejilerinin rolü: Türkiye’deki limanlar üzerine bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Casazza, M., Boggia, F., Serafino, G., Severino, V. ve Lega, M. (2018). Environmental impact assessment of an urban port: Noise pollution survey in the port area of Napoli (S Italy). Journal of Environmental Accounting and Management, 6(2), 125-133. De Kluijver, H. ve Stoter, J. (2003). Noise mapping and GIS: Optimising quality and efficiency of noise effect studies. Computers, Environment and Urban Systems, 27(1), 85-102. Di Bella, A., Tombolato, A., Cordeddu, S., Zanotto, E. ve Barbieri, M. (2008). In situ characterization and noise mapping of ships moored in the Port of Venice. Journal of the Acoustical Society of America, 123(5), 3262. Emenike, G. C. ve Sampson, A. P. (2017). Noise levels and quality of livelihoods in residential neighbourhoods of Port Harcourt Metropolis, Nigeria. European Journal of Earth and Environment, 4(1): 19-28. European Commission. (2002). Directive 2002/49/EC of the European parliament and the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise. Official Journal of the European Communities, L, 189: 12-25. Hunashal, R. B. ve Patil, Y. B. (2012). Assessment of noise pollution indices in the city of Kolhapur, India. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 37, 448-457. İlker, A. (2012). Akdeniz Bölgesi’nde yağışın alansal dağılımı, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. Ko, J. H., Chang, S. I. ve Lee, B. C. (2011). Noise impact assessment by utilizing noise map and GIS: A case study in the city of Chungju, Republic of Korea. Applied Acoustics, 72(8), 544-550. Kurakula, V., Skidmore, A. K., Kluijver, H., Stoter, J., Dabrowska-Zielinska, K. ve Kuffer, M. (2007). A GIS based approach for 3D noise modelling using 3D city models. Enschede, The Netherlands: ITC. Li, B., Tao, S., Dawson, R. W., Cao, J. ve Lam, K. (2002). A GIS based road traffic noise prediction model. Applied Acoustics, 63(6), 679-691. Licitra, G. (Ed.). (2012). Noise mapping in the EU: models and procedures. USA: CRC Press. Licitra, G., Ascari, E. ve Brambilla, G. (2012). Comparative analysis of methods to estimate urban noise exposure of inhabitants. Acta Acustica United with Acustica, 98(4), 659-666. Luo, H. ve He, X. (2011). An improved inverse distance weighted interpolation method for InSAR tropospheric delay error corrections. In: International Conference on Information Science and Technology, IEEE. Nanjing, China. Maraş, E. E., Maraş, H. H., Maraş, S. S. ve Alkış, Z. (2011). CBS verilerinden çevresel gürültü haritalarının hazırlanmasında kullanılan tahmin yönteminin analizi. Harita Dergisi, 145, 52-60. Merk, O. (2013). The Competitiveness of Global Port Cities: Synthesis report. OECD. Morova, N., Şener, E., Terzi, S., Beyhan, M. ve Harman, B. İ. (2010). Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinin gürültü haritalarının coğrafi bilgi sistemleri ile hazırlanması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(3), 271-278. Morretta, M., Iacoponi, A. ve Dolinich, F. (2008). The port of Livorno noise mapping experience. Journal of the Acoustical Society of America, 123(5), 3137. Murphy, E. ve King, E. A. (2014). An assessment of residential exposure to environmental noise at a shipping port. Environment International, 63, 207-215. NoMEPorts (2008). (Noise Management in European Ports Project) Good Practise Guide on Port Area Noise Mapping and Management. https:// www.ecoports.com /assets/files/common/publications/ good_practice guide.pdf, Erişim Tarihi: 24.11.2019. Nguyen, T. H. ve Khoo, I. (2013). Noise mapping of container terminals at the Port of Los Angeles (No. METRANS 11-26). Öngel, A. ve Sezgin, F. (2017). Trafik gürültüsünü etkileyen faktörlerin SoundPlan 6.5 programı ile incelenmesi. Teknik Dergi, 28(1), 7669-7684. Özsever, E., Köseoğlu, M. C. ve Şıhmantepe, A. (2019). Türkiye yeşil liman ölçütleri: Gürültünün bir ölçüt olarak incelenmesi. IV. Ulusal Liman Kongresi “Küresel Eğilimler ve Yerel Etkiler”, İzmir, Türkiye. Paschalidou, A. K., Kassomenos, P. ve Chonianaki, F. (2019). Strategic Noise Maps and Action Plans for the reduction of population exposure in a Mediterranean port city. Science of The Total Environment, 654, 144-153. Santos, L. C., Matias, C., Vieira, F. ve Valado, F. (2008). Noise mapping of industrial sources. Acústica, 2008, 11-12. Schenone, C., Pittaluga, I., Repetto, S. ve Borelli, D. (2014). Noise pollution management in ports: a brief review and the EU MESP project experience. In: Proceedings of the 21st International Congress on Sound and Vibration, Beijing, China. Stoter, J. ve De Kluijver, H. (2012). Noise mapping and GIS, optimising quality and efficiency of noise effect studies. In: International Conference on Decision Making in Urban and Civil Engineering, Lyon, France. Sygna, K., Aasvang, G. M., Aamodt, G., Oftedal, B. ve Krog, N. H. (2014). Road traffic noise, sleep and mental health. Environmental Research, 131, 17-24.
Primary Language tr
Subjects Marine Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmed AL-QERSHİ
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, DENİZCİLİKTE GÜVENLİK, EMNİYET VE ÇEVRE YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
Country: Turkey


Author: Müge BÜBER (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ali Cemal TÖZ
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 2, 2020

Bibtex @research article { deudfd740160, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {91 - 106}, doi = {10.18613/deudfd.740160}, title = {COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK LİMAN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HARİTALANMASI}, key = {cite}, author = {Al-qershi̇, Ahmed and Büber, Müge and Töz, Ali Cemal} }
APA Al-qershi̇, A , Büber, M , Töz, A . (2020). COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK LİMAN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HARİTALANMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , 12 () , 91-106 . DOI: 10.18613/deudfd.740160
MLA Al-qershi̇, A , Büber, M , Töz, A . "COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK LİMAN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HARİTALANMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 91-106 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deudfd/issue/54400/740160>
Chicago Al-qershi̇, A , Büber, M , Töz, A . "COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK LİMAN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HARİTALANMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 91-106
RIS TY - JOUR T1 - COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK LİMAN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HARİTALANMASI AU - Ahmed Al-qershi̇ , Müge Büber , Ali Cemal Töz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18613/deudfd.740160 DO - 10.18613/deudfd.740160 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 106 VL - 12 IS - SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.740160 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.740160 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK LİMAN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HARİTALANMASI %A Ahmed Al-qershi̇ , Müge Büber , Ali Cemal Töz %T COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK LİMAN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HARİTALANMASI %D 2020 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 12 %N %R doi: 10.18613/deudfd.740160 %U 10.18613/deudfd.740160
ISNAD Al-qershi̇, Ahmed , Büber, Müge , Töz, Ali Cemal . "COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK LİMAN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HARİTALANMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 / (June 2020): 91-106 . https://doi.org/10.18613/deudfd.740160
AMA Al-qershi̇ A , Büber M , Töz A . COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK LİMAN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HARİTALANMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12: 91-106.
Vancouver Al-qershi̇ A , Büber M , Töz A . COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK LİMAN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HARİTALANMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12: 106-91.