Year 2020, Volume 12 , Issue 1, Pages 97 - 122 2020-08-21

DOMESTIC DRY CARGO SHIPPING DEMAND OF TURKEY: A QUALITATIVE STUDY
TÜRKİYE’NİN YURT İÇİ DENİZYOLU KURU YÜK TAŞIMACILIĞI TALEBİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Cemile SOLAK FIŞKIN [1] , Ayşe Güldem CERİT [2]


Domestic dry cargo shipping is a dynamic market influenced by many variables. When shipping demand and shipping demand forecast studies are reviewed, it is seen that macroeconomic factors are prominent. Therefore, this research aims to explain the determinant variables of domestic dry cargo shipping demand forecast in terms of industrial marketing. In order to determine these factors, face-to-face semi-structured interviews have been conducted with a total of 17 domestic maritime dry cargo shipping experts. The findings of the study have been examined under the following themes: “current issues”, “future projections”, “future challenges”, “competitive power”, “weaknesses”, “port’s effects”, “shipowners’ effects”, “shippers’ effects”, “shipowners’ choice”. These findings have enabled a unique contribution toward finding out industry specific variables and dynamics.
Yurt içi denizyolu kuru yük taşımacılığı birçok faktörden etkilenen dinamik bir pazardır. Denizyolu taşımacılığı pazarında talebe ve talep tahminine yönelik çalışmalar incelendiğinde ise makroekonomik faktörlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu araştırma ile endüstriyel pazarlama çerçevesinden yurt içi denizyolu kuru yük taşımacılığı pazar talebine yönelik belirleyici faktörlerinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Bu faktörlerin tespit edilmesi amacıyla 17 yurt içi denizyolu kuru yük taşımacılığı uzmanı ile yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları şu temalar altında incelenmiştir: “güncel konular”, “gelecek beklentileri”, “gelecekteki zorluklar”, “rekabetçi güç”, “zayıf yönler”, “limanların etkileri”, “gemi sahiplerinin etkileri”, “taşıtanların etkileri”, “gemi sahibi seçimi”. Bu bulgular sektöre özgü değişkenlerin ve dinamiklerin ortaya çıkartılmasında özgün bir katkı sağlamıştır.
 • Aisarova, G. (2013). Kuru Yük Deniz Taşımacılığında Karşılaşılan Sorunlar Ve Türkiye-Hazar Denizi Hattı Örneğinin İncelenmesi, Unpublished Master Thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Akpınar, H. (2008). Kuru Yük Denizyolu Taşımacılığında İşletme Ve Gemi Temelinde Emniyetli Gemi Yönetimi Uygulamaları, Unpublished Master Thesis, Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Akyıldız, H. (2010). Türkiye’nin Kabotaj Taşımacılığının Geliştirilmesi Ve Paralelindeki Deniz Kazaları Risk Analizi, Unpublished Master Thesis, Gazi University, Ankara.
 • Anış, O. (2011). Dökme Kuru Yük Taşıcıyısı Gemi İşletmelerinin Satın Alma Davranışları: Türkiye Uygulaması, Unpublished Master Thesis, Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Bikriç, M. (2003). Türkiye'de Kabotaj Tekeli Hakkının Tesisi ve Geleceği, Unpublished Master Thesis, İstanbul University, İstanbul.
 • Brooks, M. R. and Frost, J. D. (2004). Short Sea Shipping: A Canadian Perspective. Maritime Policy & Management, 31(4), 393-407.
 • Brooks, M. R. and Wilmsmeier, G. (2017). A Chilean Maritime Highway: Is It A Possible Domestic Transport Option?. Transportation Research Record, 2611(1), 32-40.
 • Çetin, İ. B., Akgül, E. F. and Koçak, E. (2018). Competitiveness of Turkish Coaster Merchant Fleet: A Qualitative Analysis by Short Sea Shipping Perspective. TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12(2): 389-396.
 • Çetin, İ.B. (1997). Dökme Kuru Yük Gemilerinin Sefer Esasına Göre Kiralanması (Türkiye Uygulaması), Unpublished Master Thesis, Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Çolak, S. (2007). Gemi Işletmeciliğinde Kimyasal Tanker ve Kuru Yük Gemisi Yatırım Analizleri, Unpublished Master Thesis, İstanbul Technical University, İstanbul.
 • Creswell, J. W. and Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Dalkanat, M.C. (2001). Avrupa Birliği Giriş Sürecinde Türkiye'nin Deniz Kabotaj Taşımacılığı, Unpublished Master Thesis, İstanbul University, İstanbul.
 • DiCicco‐Bloom, B. and Crabtree, B. F. (2006). The Qualitative Research Interview. Medical Education, 40(4), 314-321.
 • Gülmez, S. (2019). Developing a Model for Measuring the Capacity of Dry Bulk Ports in Turkey, Unpublished PhD Dissertation, Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Gupta, M. and Gupta, D. (2011). Research Methodology. New Delhi, India: PHI Learning Pvt. Ltd.
 • Karpat, M. (2019). Volatility Transmission Between Baltic Dry Index and Oil Pricesas a Risk Indicator, Unpublished Master Thesis, Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Kenny, G. (2019). Customer Surveys Are No Substitute for Actually Talking to Customers. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2019/01/customers-surveys-are-no-substitute-for-actually-talking-to-customers, Access Date: 19.07.2019.
 • Kodak, G. (2011). Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Türk Kabotajının Yeniden Yapılandırılması, Unpublished Master Thesis, Dumlupınar University, Kütahya.
 • Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Edinburg Gate: Pearson Education Limited.
 • Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., and Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42(5), 533-544
 • Şendur, T. (2015). Lojistik Sektöründe Deniz Yolu Taşımacılığı, Türkiye'de Kuru Yük Taşımacılığında Gemi Işletmeciliği Sorunlarının Tespitine Yönelik Sektörel Bir Araştırma, Unpublished Master Thesis, İstanbul University, İstanbul.
 • Stopford, M. (2009). Maritime Economics 3e. New York: Routledge.
 • Ünal, İ. (2019). Kuru Yük Taşımacılığında Gemi Işletmeciliği Maliyet Analizi Ve Bir Uygulama, Unpublished Master Thesis, İstanbul University, İstanbul.
 • Yıldırım, A. and Şimsek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language en
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3358-0673
Author: Cemile SOLAK FIŞKIN (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ, FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ayşe Güldem CERİT
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 21, 2020

Bibtex @research article { deudfd775106, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {97 - 122}, doi = {10.18613/deudfd.775106}, title = {DOMESTIC DRY CARGO SHIPPING DEMAND OF TURKEY: A QUALITATIVE STUDY}, key = {cite}, author = {Solak Fışkın, Cemile and Ceri̇t, Ayşe Güldem} }
APA Solak Fışkın, C , Ceri̇t, A . (2020). DOMESTIC DRY CARGO SHIPPING DEMAND OF TURKEY: A QUALITATIVE STUDY . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 97-122 . DOI: 10.18613/deudfd.775106
MLA Solak Fışkın, C , Ceri̇t, A . "DOMESTIC DRY CARGO SHIPPING DEMAND OF TURKEY: A QUALITATIVE STUDY" . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 97-122 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deudfd/issue/56235/775106>
Chicago Solak Fışkın, C , Ceri̇t, A . "DOMESTIC DRY CARGO SHIPPING DEMAND OF TURKEY: A QUALITATIVE STUDY". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 97-122
RIS TY - JOUR T1 - DOMESTIC DRY CARGO SHIPPING DEMAND OF TURKEY: A QUALITATIVE STUDY AU - Cemile Solak Fışkın , Ayşe Güldem Ceri̇t Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18613/deudfd.775106 DO - 10.18613/deudfd.775106 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 122 VL - 12 IS - 1 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.775106 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.775106 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi DOMESTIC DRY CARGO SHIPPING DEMAND OF TURKEY: A QUALITATIVE STUDY %A Cemile Solak Fışkın , Ayşe Güldem Ceri̇t %T DOMESTIC DRY CARGO SHIPPING DEMAND OF TURKEY: A QUALITATIVE STUDY %D 2020 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 12 %N 1 %R doi: 10.18613/deudfd.775106 %U 10.18613/deudfd.775106
ISNAD Solak Fışkın, Cemile , Ceri̇t, Ayşe Güldem . "DOMESTIC DRY CARGO SHIPPING DEMAND OF TURKEY: A QUALITATIVE STUDY". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 / 1 (August 2020): 97-122 . https://doi.org/10.18613/deudfd.775106
AMA Solak Fışkın C , Ceri̇t A . DOMESTIC DRY CARGO SHIPPING DEMAND OF TURKEY: A QUALITATIVE STUDY. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12(1): 97-122.
Vancouver Solak Fışkın C , Ceri̇t A . DOMESTIC DRY CARGO SHIPPING DEMAND OF TURKEY: A QUALITATIVE STUDY. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12(1): 97-122.