Year 2020, Volume 12 , Issue , Pages 73 - 84 2020-10-05

A STUDY ON THE EVALUATION OF THE FACTORS THAT CAUSE SAFETY RISK ON CRUISE SHIPS
KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

İ̇rem BEBEK [1] , Nurullah ALTUN [2] , Umur BUCAK [3] , Hakan DEMİREL [4]


The development of ship technology in recent years enables cruise ships to serve as gigantic floating hotels. Safety risks are one of the most important threats to cruise tourism which recently has made a great leap forward. Both considering the natural structure of the tourism sector and taking into account the other tourism disciplines in which cruise tourism is in competition within the tourism sector, a possible safety weakness will cause customers to be distracted from cruise tourism. In this study, the safety risks that may arise during the cruise of ships and during the voyages of passengers in frequent destinations were determined. These identified risks had been analysed by classifying the homogeneous ones under the same title. Accordingly, risks encountered more were determined and solution suggestions were developed to eliminate these risks as a result of the analysis.
Son yıllarda gelişen gemi teknolojisi, kruvaziyer gemilerin devasa yüzer oteller olarak hizmet vermesini sağlamıştır. Son yıllarda büyük bir atılım içerisinde bulunan kruvaziyer turizmi tehdit eden en önemli unsurlardan birisi emniyet riskleridir. Hem turizm sektörünün doğal yapısı hem de kruvaziyer turizminin turizm sektörü içerisinde rekabet içerisinde olduğu diğer turizm disiplinleri düşünüldüğünde, olası bir emniyet zafiyeti müşterilerin ilgilerini farklı bir alana yöneltmelerine sebep olacaktır. Bu çalışmada, kruvaziyer gemilerinin seyri esnasında ve yolcuların uğrak destinasyonlardaki gezileri sırasında ortaya çıkabilecek emniyet riskleri belirlenmiştir. Belirlenen bu riskler, içlerinde homojen olanları aynı ana başlık altında değerlendirilmek üzere, sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Buna göre hangi risklerle daha fazla karşılaşıldığı saptanmış ve analiz neticesinde özellikle ön plana çıkan riskleri ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.
 • Akyildiz, H., ve Mentes, A. (2017). An integrated risk assessment based on uncertainty analysis for cargo vessel safety. Safety Science, 92, 34-43.
 • Avrupa Komisyonu. (2012). Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu-Vergilendirme ve Gümrük Birliği İlerleme Raporu,
 • Baker, D. (2013). Cruise passengers' perceptions of safety and security while Cruising the Western Caribbean. Rosa Dos Ventos - Turismo e Hospitalidade, 5(1), 140-154.
 • Bircan, K. (2014). Kruvaziyer yolcu taşımacılığı kapsamında kruvaziyer limanların etkinliğinin değerlendirilmesi: alternatif liman önerisi, Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Bucak, U., Dinçer, M. F. ve Demirel, H. (2019). Gemi inşa kararına etki eden faktörlerin ahp yöntemiyle değerlendirilmesi. 8. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi. Niğde, 293-299.
 • Deniz Turizmi Yönetmeliği, 24.07.2009 Tarihli 27298 Sayılı Resmi Gazete.
 • International Maritime Organizations. (2007). International Maritime Organization Maritime Safety Committee: Formal Safety Assessment. Londra.
 • Kontovas, C. A., ve Psaraftis, H. N. (2009). Formal safety assessment: a critical review. Marine Technology, 46(1), 45-59.
 • Lee, S., ve Ramdeen, C. (2013). Cruise ship itineraries and occupancy rates. Tourism Management, 236-237.
 • Neşer, G. (2010). Ulaşım kaynaklı çevresel risklerin değerlendirilmesi için bütüncül bir yöntem. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 12(1), 87-95.
 • Oral, E.Z., Coşar, Y., Danacı, A. ve Esmer, S. (2014). Kruvaziyer limanlarında yer seçimi. 8.Kıyı Mühendisliği Sempozyumu. İstanbul, 297-308.
 • Lois, P., Wang, J., Wall, A., ve Ruxton, T. (2004). Formal safety assessment of cruise ships. Tourism Management, 25(1), 93-109.
 • Pekkaya, M. ve Bucak, U. (2018). Çok kriterli karar verme yöntemleriyle bölgesel liman kuruluş yeri seçimi: Batı Karadeniz’de bir uygulama. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Özel Sayı, 253-268.
 • Saaty, T.L. ve Niemira, M.P. (2006). A framework for making a better decision. Research Review, 13(1), 1-4.
 • Saaty, T. L. ve Özdemir, M. (2003). Negative priorities in the analytic hierarchy process. Mathematical and Computer Modelling, 37, 1063-1075.
 • Sehkaran, S. N. ve Sevcikova, D. (2011). 'All aboard': motivating service employees on cruise ships. Journal of Hospitality and Tourism Management, 70-78.
 • Szwed, P.S. (2011). Risk factors and theory building: a study to improve passenger vessel safety. WMU Journal of Maritime Affairs, 183-208.
 • Uğurlu, Ö. ve Yıldız, S. (2016). Yolcu gemisi kazalarının değerlendirilmesi ve konumsal analizi. Journal of ETA Maritime Science, 289-302.
 • Vidmar, P. ve Perkovic, M. (2015). Methodological approach for safety assessment of cruise ship in port. Safety Science, 189-200.
 • Wang, M. (2003). Security investment risk: evaluation, prediction and control, Press of University of Shanghai Finance and Economics.
Primary Language tr
Subjects Marine Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8314-029X
Author: İ̇rem BEBEK (Primary Author)
Institution: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2687-1552
Author: Nurullah ALTUN
Institution: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5112-8133
Author: Umur BUCAK
Institution: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7579-7064
Author: Hakan DEMİREL
Institution: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 5, 2020

Bibtex @research article { deudfd803398, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {73 - 84}, doi = {10.18613/deudfd.803398}, title = {KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Bebek, İ̇rem and Altun, Nurullah and Bucak, Umur and Demi̇rel, Hakan} }
APA Bebek, İ , Altun, N , Bucak, U , Demi̇rel, H . (2020). KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , IV. Ulusal Liman Kongresi ve V. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu , 73-84 . DOI: 10.18613/deudfd.803398
MLA Bebek, İ , Altun, N , Bucak, U , Demi̇rel, H . "KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA" . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 73-84 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deudfd/issue/57109/803398>
Chicago Bebek, İ , Altun, N , Bucak, U , Demi̇rel, H . "KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 73-84
RIS TY - JOUR T1 - KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA AU - İ̇rem Bebek , Nurullah Altun , Umur Bucak , Hakan Demi̇rel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18613/deudfd.803398 DO - 10.18613/deudfd.803398 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 84 VL - 12 IS - SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.803398 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.803398 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA %A İ̇rem Bebek , Nurullah Altun , Umur Bucak , Hakan Demi̇rel %T KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA %D 2020 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 12 %N %R doi: 10.18613/deudfd.803398 %U 10.18613/deudfd.803398
ISNAD Bebek, İ̇rem , Altun, Nurullah , Bucak, Umur , Demi̇rel, Hakan . "KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 / (October 2020): 73-84 . https://doi.org/10.18613/deudfd.803398
AMA Bebek İ , Altun N , Bucak U , Demi̇rel H . KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12: 73-84.
Vancouver Bebek İ , Altun N , Bucak U , Demi̇rel H . KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12: 73-84.
IEEE İ. Bebek , N. Altun , U. Bucak and H. Demi̇rel , "KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA", Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol. 12, pp. 73-84, Oct. 2020, doi:10.18613/deudfd.803398