Year 2020, Volume 12 , Issue 2, Pages 219 - 240 2020-12-25

A STUDY ON THE PRODUCTIVITY, EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS CONCEPTS IN NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING DISCIPLINES IN TURKEY
TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK KAVRAMLARININ FEN VE MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ

Murat BAYRAKTAR [1] , A. Güldem CERİT [2]


Productivity, Efficiency and Effectiveness concepts are frequently used at national and international studies and these words are used to measure the performance of the operations based on inputs and outputs. Each word actually has a different meaning, although these words have similar meaning. Therefore, it is necessary to minimize confusion to ensure correct use of words. The aim of this study is eliminate the meaning conflict by examining the usage method of these words in the field of maritime that contain marine engineering, naval architecture and marine engineering, marine transportation engineering, marine sciences and, technology engineering, maritime business administration departments. Primarily in this study, usages of productivity, efficiency and effectiveness were examined in dictionaries and literature to the full understanding of the meaning of these words in this study. Moreover, studies belonging to the Council of Higher Education Thesis Center and published in the natural and applied sciences departments are conducted and containing efficiency, productivity and effectiveness in their titles were examined. In order to fully verify the work to be carried out in the field of maritime, social fields related to maritime departments were carried out using similar examination. The data set was created based on the usage patterns and English translations. As a result, what the concepts mean exactly and how to use in different departments were deduced.
Verimlilik, etkinlik ve etkililik kavramları ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalarda sıkça kullanılmakta ve bu kavramlar yapılan operasyonların girdilerini, çıktılarını temel alarak performans ölçümünü gerçekleştirmektedir. Her bir kavramın benzer anlam içerdiği düşünülse de aslında her biri farklı ölçümlerin sonucunu ifade etmektedir. Bu yüzden kavramların doğru şekilde kullanılmasının sağlanması için meydana gelen karışıklıkların en aza indirgenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; bahse konu kavramların özellikle denizcilik alanındaki Gemi Makine İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Deniz İşletmeciliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ana bilim dallarında kullanım şekli irdelenip anlam çatışmasının ortadan kaldırılmasıdır. Bu çalışmada, öncelikle kavramların manasının tam olarak anlaşılması için sözlüklerdeki ve literatürdeki verimlilik, etkinlik ve etkililik tanımları incelenmiştir. İkincil olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezine ait verilerden Fen Bilimleri altındaki ana bilim dallarında yapılmış tez çalışmalarında verimlilik, etkinlik, etkililik kavramlarını içeren tezler analiz edilmiştir. Ayrıca, denizcilik alanında yapılacak olan çalışmanın tam olarak doğrulanması için Sosyal Bilimler altındaki denizcilikle ilgili ana bilim dallarında benzer inceleme yapılmıştır. Elde edilen çalışmalarda kavramların kullanım şekilleri ve İngilizce tercümeleri referans alınarak veri setleri oluşturulmuştur. Sonuç olarak kavramların tam olarak hangi anlamı ifade ettiği ve farklı anabilim dallarında nasıl kullanılacağı şeklinde çıkarımlar yapılmıştır.
 • Calder, N. (1992). Marine Diesel engines: Maintenance, Troubleshooting, and Repair. Maine: International Marine Publishing Co.
 • Cambridge Dictionary. (2019). “Effectiveness, Efficiency, Growth, Profit, Quality”. https://dictionary.cambridge.org/en/, Erişim Tarihi: 26.08.2019.
 • Campbell, J. P., Bownas, D. A., Peterson, N. G., ve Dunnette, M. D. (1974). The measurement of organizational effectiveness: A review of relevant research and opinion. San Diego: Navy Personnel Research and Development Center.
 • Daraio, C., ve Simar, L. (2007). Advanced robust and nonparametric methods in efficiency analysis: Methodology and applications. Springer Science & Business Media.
 • Debreu, G. (1951). The coefficient of resource utilization. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 19 (3), 273-292.
 • Demirel, Y. (2012). Energy: production, conversion, storage, conservation, and coupling. London: Springer Science and Business Media.
 • Emadi, A. (2004). Energy-efficient electric motors, revised and expanded. Boca Raton, FL: Taylor and Francis Group
 • Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General), 120(3), 253-281.
 • Ferguson, C. R., ve Kirkpatrick, A. T. (2015). Internal combustion engines: applied thermosciences. John Wiley & Sons. Fried, H. O., Lovell, C. K., Schmidt, S. S., ve Schmidt, S. S. (2008). The measurement of productive efficiency and productivity growth. Newyork: Oxford University Press.
 • Ganesan, V. (2012). Internal combustion engines. New Delhi: McGraw Hill Publishing Company
 • Hacker, V. ve Mitsushima, S. (2018). Fuel cells and hydrogen: from fundamentals to applied research. Elsevier.
 • Karataş Çetin, Ç. K. (2012). Limanlarda örgütsel değişim ve değer zinciri sistemlerinde etkililik analizi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • Kuiken, K. (2017). Diesel Engines: For Ship Propulsion and Power Plants: from 0 to 100,000 KW. Netherlands, Onnen: Target Global Energy Training.
 • Lovell, C. K. (1993). Production frontiers and productive efficiency. The measurement of productive efficiency: Techniques and applications, 3, 67.
 • Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2001). “Measuring productivity-OECD Manual: Measurement of Aggregate and Industry-Level Productivity Growth”. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264194519-en.pdf?expires=1591107880&id=id&accname=ocid53022151&checksum=68ECFAD04601CF431D21E6ACD09B0378, Erişim Tarihi: 26.08.2019.
 • Oxfordlearnersdictionaries. (2019). “Efficiency, Productivity”. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/, Erişim Tarihi:26.08.2019.
 • Parasiliti, F., ve Bertoldi, P. (2012). Energy efficiency in motor driven systems. Berlin: Springer Science and Business Media.
 • Pulkrabek, W. W. (2013). Engineering fundamentals of the internal combustion engine. Englewood .cliffs, NJ: Prentice-Hall
 • Reif, K. (2014). Diesel engine management. Wiesbaden: Springer Vieweg.
 • Schneekluth, H., ve Bertram, V. (1998). Ship design for efficiency and economy. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Senft, J. R. (2007). Mechanical efficiency of heat engines. Cambridge: Cambridge University Press
 • Sickles, R. C., ve Zelenyuk, V. (2019). Measurement of Productivity and Efficiency. Cambridge: Cambridge University Press.
 • U.S. Department of Energy. (2014). “Determining Electric Motor Load and Efficiency”. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f15/10097517.pdf, Erişim Tarihi: 27.08.2019.
 • Woodyard, D. (2009). Pounder's marine diesel engines and gas turbines. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Wu, Y. (2008). Productivity, efficiency and economic growth in China. Hampshire: Palgrave Macmillan
 • Yükçü, S., ve Atağan, G. (2009). Etkinlik, Etkililik ve Verimlilik Kavramlarının Yarattığı Karışıklık. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 1-13.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK). (2019). “Tez Merkezi”. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, Erişim Tarihi:20.11.2019.
Primary Language tr
Subjects Marine Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7252-4776
Author: Murat BAYRAKTAR (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5049-0421
Author: A. Güldem CERİT
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 25, 2020

Bibtex @research article { deudfd837278, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {219 - 240}, doi = {10.18613/deudfd.837278}, title = {TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK KAVRAMLARININ FEN VE MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Bayraktar, Murat and Ceri̇t, A. Güldem} }
APA Bayraktar, M , Ceri̇t, A . (2020). TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK KAVRAMLARININ FEN VE MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 219-240 . DOI: 10.18613/deudfd.837278
MLA Bayraktar, M , Ceri̇t, A . "TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK KAVRAMLARININ FEN VE MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ" . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 219-240 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deudfd/issue/58366/837278>
Chicago Bayraktar, M , Ceri̇t, A . "TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK KAVRAMLARININ FEN VE MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 219-240
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK KAVRAMLARININ FEN VE MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ AU - Murat Bayraktar , A. Güldem Ceri̇t Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18613/deudfd.837278 DO - 10.18613/deudfd.837278 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 240 VL - 12 IS - 2 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.837278 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.837278 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK KAVRAMLARININ FEN VE MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ %A Murat Bayraktar , A. Güldem Ceri̇t %T TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK KAVRAMLARININ FEN VE MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ %D 2020 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 12 %N 2 %R doi: 10.18613/deudfd.837278 %U 10.18613/deudfd.837278
ISNAD Bayraktar, Murat , Ceri̇t, A. Güldem . "TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK KAVRAMLARININ FEN VE MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 / 2 (December 2020): 219-240 . https://doi.org/10.18613/deudfd.837278
AMA Bayraktar M , Ceri̇t A . TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK KAVRAMLARININ FEN VE MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12(2): 219-240.
Vancouver Bayraktar M , Ceri̇t A . TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK KAVRAMLARININ FEN VE MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12(2): 219-240.
IEEE M. Bayraktar and A. Ceri̇t , "TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK KAVRAMLARININ FEN VE MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ", Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 219-240, Dec. 2020, doi:10.18613/deudfd.837278